Keimon lidoun ariñahani

Gárada lúmagiñetu Sétanu le Arihibei lau Hawadigimari Gefentiña luagu Heowá

Gárada lúmagiñetu Sétanu le Arihibei lau Hawadigimari Gefentiña luagu Heowá

Wíbirigu hínsiñewatiña:

Arihati profeta Esekiéli aban óunwenbu arufudúni lidan meha sígulu sedü l.l.K. (Lubaragiñe lidaani Kristu). Ariha lumuti meha ligaburi ladundehanu Suntigabafu óunwenbu likarün to siéluboun. Ani létima aweiridagüdübarun wanigi tuagu karü tuguya, hanarime lan loufun téibaagun. Awanserutu luagun furumiñeguarügü oubaü mahamaruhanga, magararagúnga tuguya (Ese. 1:4, 9, 12, 14, 16-27).

Haritaguagüda lumutiwa arufudúni le, luagu téibaaguña lan fánreinti tani lóundarun Heowá le siélubei lau lóufudagun. Ágiati fánreinti le ubouagubei? Furanguti larihiniwa lidan irumu lánina eseriwiduni le ásügürübei luagu tawanseruña lan lóundarun Heowá to ubouaguboun furesegueina.

Beresegutiña íbirigu ha eseriwidubaña Betelirugu Meriga, lau háguyun tídangiñe áfisi hani gefentiña luagu Heowá to meha Brooklynboun tidoun aban iseri áfisi le ídangiñebei larihúa lau hawadigimari gefentiña luagu Heowá ha lídanbaña sun ubóu, lidan Warwick (Nueva York). Beresegutiña giñe lau háguyun tidoun amu burí muna, ani ha híbiri, ounahóuatiña lun heseriwidun kei prekursorugu. Añahein hádangiñe íbirigu ha eseriwidubaña tidan amu burí Beteli lidan saragu ageiraü ubouagu, hawadigimariduña aranseha, afadagua luma ábunagua, o águya lidoun amu burí fulasu. Ka hánibei lidan katei le? Íbini madügün humani ligiaméme, chóuruti hídehaña lan lidan amu igaburi.

Wéiriti hagundan lílana Sétanu le Arihibei lau Hawadigimari Gefentiña luagu Heowá lau harihiniña lumutuniña Bungiu beresegu lidan heseriwidun luma afalarei tadundehan lóundarun. Añahein íbirigu, haganwoundagüdüñein heseriwidun lidan ámuñegueinarügü igaburi. Águyutiña saragu hádangiñe lidoun fulasu le ñein lubéi mégeiwa hamá apurichihatiña Larúeihan Bungiu. Híbiri, hafurendeiruña amu iñeñein o amu ligaburi apurichihani le madügünñaha hamagili. Héibaaguña sun kristianugu ha úaraguabaña, íbini ha wéiyougaaña hama ha sándibaña, lidan éibaaguni lánina ibagari. Lau herederun beresegu lidan heseriwidun lun Heowá harufuduñein marasualugu lan Satanási (1 Ko. 9:24).

Chouru huméi katei le, mabulieidun lubéi Heowá le adüga humaalibei (Ebü. 6:10). Lau aranseñu humá lun heseriwidun le ñein lumuti mégeiwa lan, haritaguagüda humutiwa luagu lubuidun igaburi le meha larufudubei Abüraámü tuma Sara. Lóugiñe meha ǘrüwa-wein-diisi irumu lau Abüraámü dan le láguyunbei hama liduheñu lídangiñe haburugute kalüdéana le gíribei Uru, lidoun aban fulasu le wéiriti lidise le gíribei Kanán. Ñein lawinwanda tidan kianpu luagu saragu irumu darí lounwen. Ma lubuidun igaburi le larufudubei Abüraámü tuma lani weiriou! (Agu. 11:31; Adü. 7:2, 3).

 Áyeiha humuti san igaburi le? Súngubei huguya ha awandubaña lau úaraguni lidan dan hénrenguti le, hadügüñein wadagimanu le líchubei Hesusu dan lariñagubei: “Heiba lubeiti habügürü gürigia ha lílana sun fulasu, adüga humaña nánime disipulugu; badisei humaña lidan liri Úguchili, Irahü, luma sífiri sandu”(Mat. 28:19, Traducción del Nuevo Mundo).

Dan le layusurunbalin Hesusu dimurei “heiba”, lariñaguña mosu lan beresegu wamá lidan weseriwidun. Ma lueirin wagundan lau warihini sun resultóu le habihubei lánigu Kristu disipulugu ha arufudubaña ubebeni lidan irumu le ásügürübei! Furanguti labiniruñein lan Heowá lapurichihóun uganu buiti luáguti Larúeihan lidan sun Ubóu (Mar. 13:10).

Óunabaaña saragu gürigia lun uganu le. Lídanrügü irumu le ásügürübei, gánwounguati wanumerun darí lachülürün lun 8,340,847 apurichihatiña, ánhañati gürigia ha aturiahabarun Bíbülia wama, chülüti hanumerun lun 10,115,264 sagü hati. Furanguti, téibaaguña lan likarün Heowá to siéluboun furesegueina, ligiaméme suserebei lau wadagimanu le hadügübei ya ubouagu. Kei murusunrügaali lan dan lubá ladouruni Heowá bena le anügübaliña gürigia lidoun asalbaruni, sigí humá apurichiha lau saragu ubebeni.

Ligía buidu lubéi bérusu lánina irumu 2017, “Hemenigibá luagu Heowá ani adügabéi le buídubei” (Sal. 37:3TNM). Dan gaganbadi humá lun dimurei burí le lau hadügüni le buídubei lidan heseriwidun lun Heowá harufuduñein hemenigi humá luagu. Haritagua huméi súnwandan mama lan hábuguarügüñadün. Inarüniti dimurei le lariñagunbei Hesusu: “Subudi huméi luagu anahein lan huma sagü weyu darime lagumuchun ubóu” (Mat. 28:20).

Gayaraati hachoururuni lasigiruba lan Heowá abinirei eseriwiduni le hadügübei lau úaraguni. Ariha lumuti Heowá sun áfaaguni le hadügübei tídangiñe sun hanigi lun hagunfulirun lau heseriwidun lun kei aban katei le wéiriti lebegi, meberesenga anhein gibe o mibe lubéi le hadügübei. Adügati sun burí idewesei le lun tagundaarun lanigi (2 Ko. 9:6, 7). Ligíati, sigí humá ayarafada lun Húguchi le hínsiñehabubei lau gabügürügua lan hafurieidun, háfuridun apurichiha, haturiahanu Lererun, ñüdün huguyame adamuridagua.

Kei “murusunrügaali lan lidaani” Mafia, lasigiruba ebedaaguti salufuriti le áfaagua lau sun liyaraati, lun ladireiruniwa luéi le desidírü wamaalibei, wakipurun úaraguni lun Heowá (Aruf. 12:12). Redei humá yarafa lun Heowá, ítara, mabafubei Mafia huagu (Sal. 16:8). Chouru huméi weiri lan hínsiñe woun ani ariha wamani wadagimanu le hadügübei luagu Larúeihan Bungiu lidan lagumuhóun dan le kei aban katei le wéiriti lebegi.

Híbirigu,

Sétanu le Arihibei lau Hawadigimari Gefentiña luagu Heowá lidan sun Ubóu