22:36-39

Aliiha huméi Matéu 22:36-39, ábameti híriduni resun burí le wámabei lun wadamuridagun, lúmagiñe létima súdinibei lun ǘnabun:

  • Lun weresibirun gurasu.

  • Lun wíchugun gurasu houn wíbirigu.

  • Lun wáhuduragun lun Heowá luma lun warufuduni wínsiñehabu lun.

Ka uagu lunti lubéi wáfaagun lun wadamuridagun íbini dan le buchá lubéi wawagu ani saminatiwa masagabadiwa lan saragu buiti lídangiñe adamuridaguni?

Ka burí amu katei gayaraabei wadügüni lun warufuduni gaganbadi wamá lun bián gumadi le wéirigutimabei?