Ka meha íderagubalin Heremíasi awanda lau aban lubuidun igaburi lau sun meha lasufuriruña lan saragu?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Hemenigiti meha Heremíasi mabulieidun lubaña lan Heowá gürigia ha asakürihabaña hádangiñe Lumutuniña ani lasagarubaña lan lídangiñe lirun gádantiña.

  • “Lúmagiñe [meha] ñǘraügili” Heremíasi lafurendeira ederegeragua lungua lun súfuri. Dan le hiñuragun nibureintiña lídangiñe lénrengunga meferidirunga hafiñen, aransetiña lun hagagibudagun luma amu burí turobuli le úmati hadunragua lidan habagari.

Ida luba naranserun lubá lénrengunga ámuñegü?

 

Ida luba nagurabahan meferidirunga nemenigin luagu Heowá?