¡DESPERTAD!

Agumeiraguagüdüni: Ayanuhatu ¡Despertad! to luagu aban katei súdiniti. [Derege humá aban lun gürigia].

Álügüdahani: Subudi humuti san sügügüda wamá, wagía gefentiña luagu Heowá, agumeiraguagüdüni lidoun lóugiñe sedü-san-dimí iñeñein?

Bérusu: Aruf 14:6

¡DESPERTAD!

Álügüdahani: Afiñetün san gayara lan líderaguniña adundehani le lídanbei bérusu le maríeitiña dan le mosu lan hayanuhan luagu somu turobuli?

Bérusu: Sant 1:19

Agumeiraguagüdüni: [Ayanuha humá luagu arütíkulu le agumeserubei lidan páhina 10]. Lidan arütíkulu le, rúati amu burí adundehani tídangiñeti Bíbülia libügürüméme katei le.

TRATADU

Álügüdahani: Ka hisaminanbei luagu álügüdahani le? [Aliiha huméi álügüdahani le luágubei tidáü tratadu lau burí óunabagülei le gayaraabei híchuguni gürigia].

Bérusu: [Arufuda huméi furumiñeti bérusu le áfuachubei lidan páhina 2 tidan tratadu lun].

Agumeiraguagüdüni: Tidan tratadu to, afuranguagüdawati ka lan buiti gayaraabei hasagaruni lídangiñe bérusu tídangiñeti Bíbülia le.

BÜRǗ HUMÉI LE HASAMINARUBEI HARIÑAGUN

Falá huméi hénpulu le íñugiñebei lun habürüdüni le hasaminarubei hariñagun.