Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Apurichiha tau aban tratadu ageiraü Málüta.

LE LUNBEI LADÜGǗNIWA LIDAN ADAMURIDAGUNI HABAGARI KRISTIÁNUGU LUMA HESERIWIDUN Sisi-hati irumu 2016

Le gayaraabei wariñaguni tuagu agumeiraguagüdüni

Le gayaraabei wariñaguni danme wapurichihan tau garüdia ¡Despertad! luma tau burí wani tratadu. Falá huméi hénpulu burí le lun habürüdüni le hasaminarubei hariñagun lidan apurichihani.

ARUFUDAHANI GEBEGITI TÍDANGIÑETI BÍBÜLIA

Hemenigibá luagu Heowá, adügabéi le buídubei

Falá huméi adundehani huuti le lídanbei Sálumu 37 lidan hibagari.

WABAGARI KEISI KRISTIÁNUGU

Buidutimalá wadügüni katei: Yusu waméi burí bidéu lun warufudahani inarüni

Ka uagu lunti lubéi wayusuruni wani burí bidéu lidan apurichihani? Ida liña ladügün lun busentima hamá gürigia haganbuni le warufudahabei?

ARUFUDAHANI GEBEGITI TÍDANGIÑETI BÍBÜLIA

Góunigi lumutiña Heowá sánditiña

Ruti dimurei lúmagiñeti Heowá le labürüdübei Dawidi lidan Sálumu 41 dǘgüdaguaü houn lubúeingu úaraguatiña ha sándibaña o ha ásügürübaña lídangiñe lénrengunga.

ARUFUDAHANI GEBEGITI TÍDANGIÑETI BÍBÜLIA

Mamahadunbei Heowá tun aban anigi gagarigutu

Abahüdagua lumuti Dawidi lidan Sálumu 51 ida liña lan meha lasandiragun lungua lárigiñe luéinamun lifigoun. Ka íderagubalin lunya buidu lan lumadagua luma Heowá?

WABAGARI KEISI KRISTIÁNUGU

Larúeihan Bungiu: san irumu ani anihamémegua aganwounda

Yusu huméi álügüdahani burí le lun hakutihani ka lan adüga láalibei Larúeihan Bungiu lúmagiñe irumu 1914.

ARUFUDAHANI GEBEGITI TÍDANGIÑETI BÍBÜLIA

Ígirabei bidiheri lun Heowá

Danme le gaturóbulin wamá o nidiheri wamá, gayaraabei líderaguniwa adundehani le líchugubei Dawidi lau lídehan Bungiu lidan Sálumu 55:22.

WABAGARI KEISI KRISTIÁNUGU

Íderagua lumutiwa Heowá

Ruti Dawidi uéiriguni lun Bungiu luagu Lererun. Ka burí bérusu tídangiñeti Bíbülia ariha humaalibei íderagua lanün agagibudagua luma turobuli?