Gúnfuliti meha Ewedi-mélekü lau aban wadagimanu súdiniti lúbiñe urúei Sedekíasi ani arufudati meha igaburi le hínsiñeti lun Bungiu

38:7-13

  • Arufudati ganigi ani másuhanti lun lidin ayanuha luma urúei Sedekíasi luagu lufulesein Heremíasi lun lesefuruni lídangiñe fusu.

  • Arufudati ínsiñehabuni lau larariragüdün gamisa wéiyaaru lun Heremíasi lun líchugunu lábugiñe larüna mélechun láamugei gúrudu.