Genegeti aban lan meha lewita le hádangiñeti ladügawagun Asafü ani le awinwandubei lidaaniwagu urúei Dawidi abürüdübalin Sálumu 83. Dan le labürüdünbalin sálumu le, gíbetiña meha néchanigu ha áluahabaña hagumuchun hau lumutuniña Heowá.

83:1-5, 16

  • Lidan lafurieidun, wéiritimati meha ladimurehan abürühati sálumu luagu liri Heowá luma luagu liricha lun larúeihan sügǘ lau lasaminarun luagun libagari guánarügü.

  • Uguñe weyu, héibaahouña lubúeingu Bungiu estodi. Dan le wawandun, rútiwa uéiriguni lun Heowá.

83:18

  • Busenti Heowá lun wasubudiruni liri.

  • Lunti larufudun ligaburi wóuserun Heowá lan gürigia le súdinitimabei lidan wabagari.