Eseriwida kei prekursoru? Anhein hadüga, heresibiruba saragu abinirúni (Ari 10:22).

LADÜGÜBA HESERIWIDUN KEI PREKURSORU LUN:

  • Buídutima lan ligaburi hapurichihan, ani gunda huguyame lidan heseriwidun.

  • Hederebudagüdüni humadagua luma Heowá, lugundun eibu hayanuhan luagu, ábatima gunfuranda humani lubuidun burí ligaburi.

  • Wéiritima lan ugundani le hasandirubei luagu híchuguni Larúeihan Bungiu lidan furumiñeti lúgaaru lidan hibagari luma luagu hadügün sákürifisiu hawagu amu (Mat 6:33; Adü 20:35).

  • Gayaraabei lan hidin lidan adamuridaguni le ladügübei óunigiruti sirkuitu hama prekursorugu dan le labisidahani damuriguaü, lidan damuriguaü espechaliti le adügǘbei lubaragiñe adamurini sirkuitu luma tidan Leskuela houn Prekursorugu.

  • Gachansintima humá lun híchugun aturiahani tídangiñeti Bíbülia.

  • Hásügürün saragu dan hama íbirigu lidan apurichihani luma lun híchugun dǘgüdaguaü húniwagua (Rom 1:11, 12).