Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Amisuraha aban gürigia lidoun adamuridaguni ubouhu Koku.

LE LUNBEI LADÜGǗNIWA LIDAN ADAMURIDAGUNI HABAGARI KRISTIÁNUGU LUMA HESERIWIDUN Nefu-hati irumu 2017

Le gayaraabei wariñaguni tuagu agumeiraguagüdüni

Le gayaraabei wariñaguni tuagu garüdia Uganu buiti lúmagiñeti Bungiu luma lun warufudahani inarüni tuagu Bíbülia luma le larufudubei siensia. Áyeiha huméi lun habürüdüni le gayaraabei hariñaguni.

ARUFUDAHANI GEBEGITI TÍDANGIÑETI BÍBÜLIA

Ladügün Heowá lunya láhudurawagun lun lau arumani

Adügati arufudúni tuáguti ténpulu to larihiboun Esekiéli lun hachoururuni huríu ha anügǘbaña Babilónioun ladügayaba lan meha Heowá lun láhudurawagun lun lau arumani

WABAGARI KEISI KRISTIÁNUGU

Ka uagu gebegi lubéi áhuduraguni inarüniti hun?

Arihúaali derebugutimaahali lan áhuduraguni inarüniti. Ráramaguatün san asaminara luagun lubuidun chansi le hibihibei lun hasubudiruni luma lun heseriwidun lun Heowá?

ARUFUDAHANI GEBEGETI TÍDANGIÑETI BÍBÜLIA

Abinirúni le lunbei meha habihini ísüraelina lárigiñe hagiribudun hageiroun

Lidan arufudúni tuáguti ténpulu to larihiboun Esekiéli, füramaseti ñeinbei lan aransehani, ídemuei luma ichouruni hadan lubúeingu Bungiu.

ARUFUDAHANI GEBEGITI TÍDANGIÑETI BÍBÜLIA

Ruti Heowá afayeiruahaü houn ha arufudubaña úaraguni lun

Gayaraati ladügün abahüdaguni hawaguti ǘrüwa Ebüréu lúntima busén wamá warufudun úaraguni lun Heowá.

WABAGARI KEISI KRISTIÁNUGU

Úaragua wamá dan le wóuchawagun

Úaraguati meha Hesusu lun Bungiu dan le lóuchawagun. Gayaraati san úaragua hamá gürigia gafigountiña lun Bungiu íbini dan le hafosurúniwa lun múaragun hamá?

WABAGARI KEISI KRISTIÁNUGU

Úaragua wamá dan le labugún aban hádangiñe waduheñu lídangiñe damuriguaü

Óuchawaguati wafiñen luagu Heowá dan le labugún aban hádangiñe waduheñu lídangiñe damuriguaü. Kaba íderaguawa lun úaragua wamá?

ARUFUDAHANI GEBEGITI TÍDANGIÑETI BÍBÜLIA

Heseriwiduña san lun Heowá lau úarani?

Seriwiti Danieli lun Bungiu lau úarani. Mígirunti meha lun leberesehani ni kata lubuidun ligaburi.

WABAGARI KEISI KRISTIÁNUGU

Arufudaha humá houn lun heseriwidun lun Heowá lau úarani

Arufudaha humá houn iseri apurichihatiña lun gabügürügua lan hapurichihan luma lun hadügüni lau ubebeni. Íderagua huméi aturiahati lun buidu lan ligaburi lapurichiha