SANSIWALÁ LARIHÍN
Text
Image

Saragu san irumu lubaragiñe nasirua lan Hesusu, ariñagati Isaíasi lidan aban profesía lapurichihaba lan Mesíasi Galiléa lúmagiñe loubafurugu duna Hordán. Gúnfuli lumuti Hesusu profesía le dan le léibugunbalin sun lumúan Galiléa arufudahei luma apurichihei uganu buiti (Isa 9:1, 2).

  • Uburugu Kaná ladügei furumiñeti lani milaguru (Huan 2:1-11).

  • Yarafa lun Kafarünaumu lanúadiraña lani apostolugu (Mar 3:13, 14).

  • Yarafa lun Kafarünaumu líchigei liyanun luéigiñe wübü (Mat 5:1-7:27).

  • Uburugu Naín láguyuguagüdei nibureinti le ligíarügübei tiráü lúguchu to hilaaru úmari (Luk 7:11-17).

  • Uburugu Galiléa larufudagua lungua houn kéiburi seingü-san disipulugu lárigiñebei láguyugun (1 Ko 15:6).