Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Unsu-hati irumu 2015

Álügüdahani burí tuagu Bíbülia

Álügüdahani burí tuagu Bíbülia

Gayaraati san lagidarúniwa gudemei ubouagugiñe?

KABA LADÜGA BUNGIU LUN LAGIDARUNI GUDEMEI UBOUAGUGIÑE? (MATÉU 6:9, 10)

Hilatiña saragu míñunu gürigia sagü irumu ladüga magülegu luma burí sandi le lanügübei lawinwandúniwa lidan saragu gudemei. Lau sun anihein lan burí ageiraü rísiti, mama murusun gürigia ha awinwandubaña lidan lanarime gudemei. Ariñagatu Bíbülia ábangubeiñein lan turobuli kamaniti gudemei. (Aliiha huméi Huan 12:8.)

Mégeiwati aban arúeihani le lídanti sun ubóu lun gayara lan lafanreinhóun lirisin ubóu lau irichaü. Mosu hamuga giñe lagidaruni arúeihani ligía wuribu, lugundun ligía aban lídangiñe katei létima anügübei gudemei. Aban arúeihani ítarati füramase lubéi Bungiu woun. (Aliiha huméi Danieli 2:44.)

Ka gabafubei lun lagidaruni gudemei?

Anúadira laali Bungiu Hesukrístu, le Liráü, lun larúeihaniña gürigia (Sálumu 2:4-8). Líderagubaña Hesusu gudemetiña, adüga ligíame lun ua lan óuserawaguni luma anarimeni. (Aliiha huméi Sálumu 72:8, 12-14.)

Ladügüba Hesukrístu, le “Lurúeite Darangilaü”, lun ñein lan darangilaü luma ichouruni ubouagu. Ábameti hawinwandun sun gürigia hábiñe, hadügüba wadagimanu le hínsiñeti houn ani gíbeibei éigini hama. (Aliiha huméi Isaíasi 9:6, 7; 65:21-23.)