Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Unsu-hati irumu 2015

 TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ | KÁTAÑA SAN GEFENTIÑA LUAGU HEOWÁ

Ka uagu hapurichiha?

Ka uagu hapurichiha?

Másiñati luágutima lan wadagimanu lánina apurichihani le wadügübei hasubudirawa gürigia. Apurichihatiwa tidan burí muna, lidan burí fulasu le ñein lubéi haguriridágua gürigia luma lidan furumiñeguarügü fulasu le ñein hamuti. Kati uagu wapurichiha?

Apurichihatiwa wagía, gefentiña luagu Heowá, lun wíchugun uéiriguni lun Bungiu luma lun wasubudiragüdüni liri houn amu (Ebüréu 13:15). Adüga wamuti giñe ladüga gaganbadi wamá lun gumadi lúmagiñeti Kristu le: “Heiba [...] habügürü gürigia ha lílana sun fulasu [...]. Arufudaha huguyame houn lun gaganbadi hamá lun sun le uágubei nariñaga hun” (Matéu 28:19, 20).

Ínchaha lumutiwa giñe ínsiñeni le wasandirubei hawagu gürigia lun wapurichihan houn (Matéu 22:39). Subudi wamuti gani hamá hiibe-agei gürigia relihión ani añahein lan mabusenruntiña haganbuni uganu le wanügübei houn. Gama lumoun, chouru wamuti gayara lan lasalbaruni arufudahani le tídanbei Bíbülia habagari gürigia. Ínchaha lumutiwati lira lun merede lan warufudahani uganu buiti luáguti “Hesusu lan Krístubei”, ítara kei meha hadügüni furumiñetiña kristiánugu (Adügaü 5:41, 42).

Abürühati aban aturiahati habügürü gürigia gíriti Antonio Cova Maduro luagu “lueirin áfaaguni le hadügübei Gefentiña luagu Heowá luma híchaagun houngua darí hásiñaragun houngua íbini hóunwegun lun hachülüragüdüni dimurei le sagüráubei darí lumoun lagumuhóun larigeirugu Ubóu”. (Tídangiñe periodiku El Universal, Benesuela)

Mama gefentiña luagu Heowá hiibe-agei gürigia ha aliihabarun wani agumeiraguagüdüni. Ani rútiwa aturiahani tídangiñeti Bíbülia houn saragu míñunu gürigia ha lídangiñetiña amu burí relihión ha eteingirubalin lachülürün somu gefenti luagu Heowá bisidaña.

Másiñati anihagua lan somu katei habusenrun hasubudirun wawagu. Lun hadariruni óunabagülei, gayaraati:

  • Hálügüdün aban gefenti luagu Heowá.

  • Hebelurun lidoun wani páhina lidan Internet, www.jw.org/cab.

  • Hachülürün lidoun aban lídangiñe adamuridaguni le wadügübei. Mafayeihanbadün lun hebelurun ani gayaraati lachülürün sun le busenti.