Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Nefu-hati irumu 2015

 TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ | KA ASUSEREDUBEI LÁRIGIÑE ÓUNWENI?

Warihayabaña san gürigia ha hilaguaañabaña?

Warihayabaña san gürigia ha hilaguaañabaña?

Gayaraati san habagaridunya hilaaña?

ÓUNABAGÜLEI LE TÍCHUGUBEI BÍBÜLIA: “Lachülürüba dan lun haganbuni sun hilaguaaña [l]umalali [Hesusu], ábame háfuridunga lídangiñe hamúaha.” (Huan 5:28, 29.)

Ariñagati meha Hesusu lidan aban profesía lamaladagüdübei lan umúahaü danme le larúeihani Ubóu. “Wagatina le furumiñetibei wéiyaasu naliihani Huan 5:28, 29 —liña Fernando, le uágubei wayanuha lidan arütíkulu le ásügürübei—. Ruti emenigini inarüniti nun, ábati nagumeserun agurabahei dan le lunbei liabin lau emenigini.”

Afiñeti meha wügüri úaraguati Hobu lachülürüba lan dan lun láguyuguagüdüni Bungiu libagari lun. Álügüdahati: “Anhein ounwe aban gürigia, labagaridayaba san?”. Hobu guánarügü óunabubei lau ichouruni: “Nagurabahaba sun dan le lunbei ladurarun neseriwidun [dan lidan umúahaü] darime lachülürün nawalidagun. Bagúaruba nun, ábame nóunabunibu” (Hobu 14:14, 15, Traducción del Nuevo Mundo, [TNM]).

Ruti láguyugun Lásaru emenigini woun lubá ámuñegü

Hemenigitu meha Marta, to litu Lásaru, luagu águyuguni. Lárigiñebei lounwen tamulen, aba lariñagun Hesusu tun: “Láguyuguba bamulen”. Aba tóunabuni: “Subuditi nun luagu láguyuguba lan lídanme hásaarun hilaaña lídanme lagumuhóun weyu”. Ábati lariñagun Hesusu tun: “Au águyugunibei, au ibagari. Le afiñeti nuagu, íbini lounwen, labagaridayaba” (Huan 11:23-25). Lárigiñe lira, aba láguyuguagüdüni Hesusu Lásaru. Íderagua lumutiwa lubuidun abahüdaguni le asaminara luagun le lunbei lasuseredun ámuñegü. Mame lueirin ugundani le lunbei wasandiruni danme le háguyugun saragu míñunu gürigia lidan sun Ubóu!

Ñéinbaña san águyugutiña sielu?

ÓUNABAGÜLEI LE TÍCHUGUBEI BÍBÜLIA: Arufuda tumuti Lererun Bungiu amu lan láguyugun Hesusu luéi le líbiri águyuguni le uágubei tabahüdagua Bíbülia, lugundun águyuguatiña widü gürigia hagía lunya hawinwandun ubouagu. Ánheinti luagu láguyugun Hesusu, ariñagatu Bíbülia: “Múdeiti Kristu sielun, ani anihein ñun luéigiñe lóunwenren Bungiu guentó” (1 Féduru 3:21, 22). Hesukrísturügübei funati buga águyugua lun lawinwandun sielu? Uá, lugundun lubaragiñe lira, ariñagaali meha houn lani disipulugu: “Lárigiñeme nidin, aranseneime ubaraü ligía, ábame nagiribudunya lun nanügünün númagua, lun ñéinbadün lan giñe lememe ñein numuti” (Huan 14:3).

Ñǘdünti Hesusu sielun, ábati laransehan ubaraü habá fiu lani disipulugu. Según tariñaguni Bíbülia,  san-bián-wein-gádürü-mílubaña gürigia águyugutiña lun hawinwandun sielu (Arufudúni 14:1, 3). Kábati hadüga kristiánugu ha ñein?

Gíbebei lunti hadügüni ñein! Ariñagatu Bíbülia: “[Gúndaatiña] sun ha gafanranbaña lidan furumiñeti ásaaruni lídangiñe óunweni! Mabafuti libiaman óunweni hawagu; lubaragiñe lira, lufadirinigubaña Bungiu luma Kristu; ábame harúeihan úara luma luagu milu irumu” (Arufudúni 20:6). Urúeigubaña ani fádirigubaña súngubei hagía, harúeihabeiti Ubóu úara luma Kristu.

Ñéinbaña san águyugutiña ubouagu?

ÓUNABAGÜLEI LE TÍCHUGUBEI BÍBÜLIA: Tidan Bíbülia, darí wamuti dimurei le lariñagubei apostolu Pábulu: “Anihein giñe emenigini le hawagubei luagu Bungiu nuagu, luagu lásaaragüdübaña lan hilaaña, dandu ha buídubaña kei ha wuribabaña” (Adügaü 24:15).

Chóurugüda tumuti Bíbülia woun habagaridayaba lan saragu míñunu gürigia

Kátañati gürigia “ha buídubaña [o richaguatiña]” ha iridúbaña lidan bérusu le? Danieli aban hádangiñe. Aban meha profeta úaraguati ligía le unbei lariñaga Bungiu lídounbei yarafaali lan lun lounwen: “Emeraaguabá, ladüga lídanme lagumuhóun dan, básaaruba lun bibihini bafayeiruaha” (Danieli 12:13). Halíabati láguyugua Danieli lídangiñe óunweni? Ariñagatu Bíbülia: “Galangantehabei gürigia buítiña múa, haganóuba giñe lidan súnwandan” (Sálumu 37:29). Ariñagati giñe Hesusu lidan aban profesía: “[Gúndaatiña] ha ǘnabugubaña ani mabafu hagía, ladüga heresibirubei múa keisi alagan” (Matéu 5:5). Láguyuguba dandu Danieli kei saragu amu lubúeingu Bungiu ha úaraguatiña lunya hawinwandun ubouagu, ani gachansinbaña lun hawinwandun lun súnwandan.

Ágiati gürigia “ha wuribabaña [o maricharaguntiña]”, kátañati? Hagía saragu míñunu gürigia ha wínwanhañabaña ubouagu ani hilaguatiña masubudirunga haméi inarüni le tarufudahabei Bíbülia. Danme le háguyugun hasubudirubei Heowá * luma Hesukrístu, hínsiñe hagíame houn (Huan 17:3). Sun ha anúadirutiña heseriwidun lun Bungiu gayaraabei ladurarun habagari kei lidura libagari Heowá: lun súnwandan.

Sun ha anúadirutiña heseriwidun lun Bungiu gayaraabei hawinwandun lau ugundani lun súnwandan

Ida luba ibagari ubouagu?

ÓUNABAGÜLEI LE TÍCHUGUBEI BÍBÜLIA: “Laragahabei [Bungiu] sun háguira [gürigia]; úaalime óunweni ni ayahuni ni íruni ni igarigu.” (Arufudúni 21:4.) “Hábunaguba gürigia haban ábame haganóun tidan, hábunaguba beibei ábame héiginu tin.” (Isaíasi 65:21.)

Gayaraati san haríagun hungua awinwanda aban ibagari ítarati úara hama hiduheñu? Mame lubuidun! Gama lumoun, anihagua aban álügüdahani lun lounabún: ida luba wachoururuni ñeinbei lan águyuguni?

^ par. 15 Ariñagatu Bíbülia Heowá lan líribei Bungiu.