Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Sedü-hati irumu 2015

 TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ | KA ÁRANIBEI LUN SARAGU IDIHERI?

Saragu idiheri ladüga denchaü

Saragu idiheri ladüga denchaü

“Dan le naganbuni tíñaahan fidu, aba tádühan nanigi, ábati néibaagun lidoun aramudaguagülei tuéi bonba —tiña Alona—. Íbini beluhadina lan ñeinhin, mararamagunti tádühan nanigi. Hanarimetimati giñe nadadagarun anhoun ínwira fidu dan le bóugudiñadina lan tuéi muna úouga halíaba lan naramudagua. Aban weyu, néibuguña ǘmada dan le tíñaahanbei fidu. Aba nagumeserun ayahuaha, aba lásiñarun nawaragun. Dan le ragüguaadina nungua saragu oura lárigiñe, ábaya tíñaahan fidu!”

Alona

Mámarügüñanu gürigia ha awinwandubaña lidan fulasu le ñein lumuti wuribu asandira machouruni. Ma inarüni gayara lan giñe lábürühan uganu luáguti anihein lan somu luriban sandi luagu aban waduhe o wamada woun kei aban bonba? Añahein gürigia nidiheritiña luagu weyu le úagilibei; másiñati álügüdagua hamá houngua: “Lídanba funa san aban ubóu buin umuti lau wuribu, áfarahani, iwiyei, sandi luma lasansiragun ligaburi dan hawinwanda warahüñü hama wabaña?”. Kábati wadüga anhein nidiherigüda lubadiwa katei burí le?

Ariñagatu Bíbülia: “Ha buídubaña ichügü, harihini denchaü aba hegeyedun luéi” (Ariñawagúni 27:12). Ma inarüni hu lan eweridihani le? Ítara kei hangi wamá lau wágubu, ítara luba giñe wóunigiruni wasaminan luma ligaburi wasandiragun woungua. Adügati waríagun áfarahani luma anarimeni tidan bigibigitu lun laganwoundun idiheri le wasandirubei luma le hasandirubei wasaanigu, íbini katei burí le adügübei lun lásiruhan lau wara le burí warihibei lidan ñunsu. Dan le maha wamá waríaguni katei burí le,  mama wámuruduñein wagu luéi warihini ídatima liña lan katei, wóunigiraguña woungua. Mama lun wabuinchagüdüni wasaminan lau katei wuribati ladügei Bungiu, lun wabuinchagüdüni lau “sun le inarünibei, [...] sun le richabei, sun le harumabei [luma] sun le gúndaawabei lau” ladügei. Anhein wadüga ítara, líchuguba “Lubungiute darangilaü” ñuruguaü tun wanigi (Filipuna 4:8, 9).

WÉIRITI LISUDININ FURÍEI

Ariha wamaali ídeha lan afiñeni le tímatimaati lun wadarirun awalidaguni lídangiñe saragu idiheri. Ínchaha tumutiwa Bíbülia lun wederegeragun woungua lun afurieidúni dan le lídanñadiwa lan lénrengunga (1 Féduru 4:7). Gayaraati wayumuragun lun Bungiu lun líderaguniwa luma lun líchugun lichú aau luma ganigi woun lun wóuserun lidan igaburi le buídutimabei, chóuruñu “luagu aganba lani [...] wafurieidún” (1 Huan 5:15).

Luma Avi, le tani weiriei

Afuranguagüda tumuti Bíbülia Satanási lan le Mafia “agumadihabei lidan ubóu le” —ligía gamaniharibei lau—, mama Bungiu (Huan 12:31; 1 Huan 5:19). Ligía dan lubéi ladimurehan Hesusu luagu Mafia, arufudahati woun lun wamuriahan luma Bungiu: “Sefubáwa luéi salufuriti” (Matéu 6:13, Traducción del Nuevo Mundo, TNM). Gayaraati líderaguniwa furíei asandiragua woungua darangilu. “Dan le tagumeserun fidu íñaaha, aba namuriahan luma Bungiu lun líderagunina árügüdagua nungua —tiña Alona—. Wati giñe nani weiriei nun luéigiñe gágamuru lun wafurieidún úara. Adügati lira lun nasandiragun nungua darangilu.” Inarüni le tariñagubei Bíbülia: “Yarafati [Heowá] houn ha agúahabaña luagu, houn ha agúahatiña luagu lau hanarün” (Sálumu 145:18).

ANIHEIN SAN EMENIGINI?

Lidan yanu le líchugubei Hesusu luéigiñe wübü, arufudahati houn lani disipulugu lun hamuriahan lidan furíei: “Ñǘbuinla barúeihan” (Matéu 6:10). Lagumuchaguagüdübei Larúeihan Bungiu sun lébuna wadiheri lun súnwandan. Ladügüba Hesukrístu, “Lurúeite Darangilaü” le lanúadirubei Bungiu, lun lagumuchagun “wuribu chülǘ lumoun lagumuhóun larigeirugu ubóu” (Isaíasi 9:6; Sálumu 46:9). “Laguseragüdübaña [Bungiu] néchanigu [...]. Mageindagunhañame [...] hámagua, marufudahóun ligíame houn lun wuribu. [Ani] haganóuba súngubei manufudeuga.” (Mikeasi 4:3, 4.) “Hábunaguba gürigia haban ábame haganóun tidan, hábunaguba beibei ábame héiginu tin.” (Isaíasi 65:21.) Ani “mariñagunbei ni aban lílana fulasu: ‘Sándiñadina’” (Isaíasi 33:24).

Inarüni gayara lan liábingua lamiselu woun lidan magaradahan wamá, ka lan yebe lanarime duari wamá (Santiagu 4:13, 14). Másiñati ladügün somu danaguaü lun wasufurirun damichi ladüga ñéinñadiwa lan oura le lasuseredunbei. Gabügürüguati giñe hóunwegun gürigia maduruntiña lidan burí wuribu, ladüga anarimeni o sandi. Ka emeniginibei houn gürigia ha?

Háguyuguba saragu míñunu gürigia, Búngiurügüñein asubudirei átiribaña lan. Guentó, chóuruñu haña lidan laritagun darime lachülürün dan lun háguyugun, ábameti “háfuridunga lídangiñe hamúaha” (Huan 5:28, 29). Ariñagatu Bíbülia: “Ágüdaha lumutu emenigini le wawani deregüdagu, keisi lágüdahanu óunguru ugunei” (Ebüréu 6:19). Chóurugüda lumuti Bungiu woun lagunfuliruba lan emenigini le “lau lásaaragüdüni [Hesukrístu] lídangiñe óunweni” (Adügaü 17:31).

Uguñe weyu, íbini gürigia ha áfaagubaña lun heseriwidun lun Bungiu súfuritiña saragu idiheri. Dandu Paul, Janet kei Alona ibihatiña hagidarun lídangiñe hadiheri seremei adüga hamani le hayaraabei, furíeitiña lun Bungiu, ru haméi hafiñen luagu luma luagu füramasei le adüga láalibei lubá ámuñegü. Gayaraati giñe líderaguniwa wadügüni ligiaméme, lugundun ariñagatu Bíbülia: “Bungiu, le íchugubalin emenigini woun, [buíngüda lumutiwa] lau ugundani luma darangilaü” (Rómana 15:13).