Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

GARÜDIA AWISAHATU Sedü-hati irumu 2015 | Ka áranibei lun saragu idiheri?

Añahein gürigia ibihatiña lun manügün lan saragu idiheri ubafu hawagu, ida liña hadüga?

TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ

Saragu idiheri: úati esefuruti luéi!

Anihein aturiahani arufuduti íbini lan idiheri le maweirindigiati gayaraati ladügün lun hilagia lan gürigia. Ka lunbei hadügüni lun manügün lan saragu idiheri ubafu wawagu?

TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ

Saragu idiheri luagu seinsu

Aliiha huméi le ladügübei aban úguchili lun lóunigiruniña tílana luban dan le liñurunbei lebegi sun katei lageira.

TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ

Saragu idiheri hawagu waduheñu

Tabahüdaguni aban würi ka lan íderagubarun asigira tubaruaguóun dan le tígiragunbei ladüga lígirunu tani weiriei tuagu amu würi luma ida liña lan líderagunu tafiñen luagu Bungiu.

TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ

Saragu idiheri ladüga denchaü

Ka lunbei hadügüni anhein weiri lubéi hidiheri luagu wuribu, áfarahani, lawiyedúniwa ubóu, lasansirun ligaburi dan o luagu sandi?

SANSI TUMUTI BÍBÜLIA HABAGARI

Aribadeinatima liña meha nanügüni nibagari

Aban meha nibureinti fásiti Stephen McDowell. Dan le háfarunbei lumadagu aban nibureinti hilagubei, aba desidírü lan lasansiruni libagari.

Le san lúgubu gayara lan wagundaaragüdüni Bungiu?

Lau sun meha adüga hamá óunwenbu burí charati, arufuda lumuti lani Hobu, Lotu luma Dawidi hénpulu woun ka lan óunabagüleibei lun álügüdahani le.

Subuditi san hun?

Ida liña meha amuligülei le hayusurubei gürigia hábiñe lidan tidaani Bíbülia? “Le yarafabei tun lanigi”, ka mini lubéi dimurei le?

Álügüdahani burí tuagu Bíbülia

Lachülürüba funa san dan lun lúadun wuribani?