Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Sisi-hati irumu 2015

 TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ | KATEI BURÍ LE TÁSIÑARUBEI SIENSIA AFURANGUAGÜDA

Katei burí le tásiñarubei siensia aruranguagüda

Katei burí le tásiñarubei siensia aruranguagüda

Málügili táfuridun saragu líburu to afuranguagüdüboun aban afiñeni héretimati luagu ua lan Bungiu. Adügaaru líburu burí tuguya lun taweiridun hanigi saragu gürigia ani lun ñein lan saragu sigenei. Luagu katei le abürühati aban surusia gíriti David Eagleman: “Gíbetiña aliihatiña asaminarutiña aranse taali lan siensia sun katei”. Ani ligía guánarügü ariñagubei: “Aturiahatiña siensia ha buídubaña dará hamuti hachügü lun sun luwuyeri subudi, ani lúmagiñe sun dan le sügühalibei sagü lachülaagun aban iseri saminaü aba lasansirúniwa le binadu”.

Lidan sun dan le sügühalibei mararamagunti háluahan gürigia óunabagülei lun óunwenbu burí álügüdahani tuáguti siensia, dandu wügüriña kei würiña ha wéiriti hasubudin darihaña óunabagülei burí le wéinamuti. Gama lumoun, adügaaña giñe óunwenbu burí charati. Kéiburi hamuga Isaac Newton, aban hádangiñe aturiahatiña siensia ha wéirigutimabaña lídangiñe sun dan, arufuda lumuti anihein lan aban erei le adügübei lun lidan lan aban sun burí ubóu le aniheinbei, waruguma luma sun katei le huáriñurugubei. Ligía giñe asagarubei aban tuwuyeri matemátika to subudiwaboun kei cálculo ani huutu saragu lidan tuáguti konputadora, lidan burí wéiyaasu le adügǘbei húariñurugun luma lidan akutihani le hadügübei aturiahatiña siensia. Gama lumoun, afiñeti meha giñe Newton luagu alquimia, aban siensia mama inarünitu to ayusurúboun lun hasaliraguagüdün amu luwuyerigu gürabu gólume lau burí katei lánina abiñarahani luma lau taturiahóun waruguma.

Lóugiñe 1,500 irumu lubaragiñe Newton, anihein meha aban güriegu aturiahati siensia gíriti Tolomeo, sin layusurun somu tulu, gayarati meha lariñaguni ida liña lan lawanserun sun burí ubóu le aniheinbei ani buiti meha lidan lasubudirúniwa lubara kada ubóu. Gama lumoun, afiñeti meha Ubóu lan lanigibei sun katei. Ariñagati giñe ábanya aturiahati siensia gíriti Carl Sagan luagu Tolomeo: “Lafiñerúniwa luagu aban saminaü charati luagu 1,500 irumu arufudati íbini lan gürigia le chútimabei aau gayarati lachararun”.

Ligiaméme turóbuli gádanbaliña aturiahatiña siensia uguñe weyu. Furanguti húuharu lan siensia saragu, gama lumoun, anihein giñe katei le tásiñarubei afuranguagüda. Lachülürüba san dan lun lafuranguagüdüniwa luáguti ubóu woun buidu? Ariñagati aban aturiahati siensia gíriti Paul Davies: “Siñati lafuranguagüdüniwa luáguti sun ubóu buidu ani lau aban úarani lidan sun katei”. Ani inarüni le lariñagubei: siñabei gunfuranda wamani sun katei luagu Ubóu buidu ni luagu sun le adüga láalibei Bungiu. Ligíati, dan le lariñagun somu gürigia gayara lan tíchugun siensia óunabagülei lun sun katei, lunti wakutihani lau duari.

Rutu Bíbülia adundehani le tásiñarun siensia íchiga

Ariñagatu Bíbülia luagu sun katei buíduburiti le adüga láalibei Bungiu: “Ani sun le, murusunrügü lídangiñe luadigimari. Murusunrügügili le waganbubei luagu” (Hobu 26:14). Aniheingua saragu subudi le mabafutiwa lun gunfuranda wamani. Inarünimémegili dimurei le meha lariñagubei apostolu Pábulu kéiburi bián milu irumu guentó: “Lueirin lareini Bungiu, luma lichú lau! Siñati wasubudiruni lisaminan, siñá gunfuranda wamani lémeri” (Rómana 11:33).

Lanwoun ariñahani

GARÜDIA AWISAHATU

Ka adügübei lun hasaminarun saragu gürigia luagu anihein lan Bungiu?

Inarüni san Bungiu lan adügübalin wügüri?, o hádangiñe animaalugu hayabin?