Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

GARÜDIA AWISAHATU Seingü-hati irumu 2015 | Yarafaali san lagumuchagülei ubóu?

Dan le haganbuni dimurei “yarafaali lagumuchagüle ubóu”, ka ñübüinbei lidoun hisaminan? Aba san hanufudedun, o sanditün somu emenigini?

TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ

Ka san mini lubéi lagumuchagüle ubóu?

Subuditi san hun aban lan katei buiti lagumuchagüle ubóu le uágubei tayanuha Bíbülia?

TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ

Chülümémeeli lagumuchagüle ubóu

Ariha humá gádürü katei luáguti lagumuchagüle ubóu le uágubei layanuhóua tidan Bíbülia ani ídehabei lun lounabún álügüdahani le.

TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ

Gíbebaña ásügürütiña lau ibagari, agia huguya?

Ka lunbei hadügüni lun hesefurun danme le liabin lagumuchagüle ubóu? Lunti funa san wagumeserun areidaha umegeguni lubá dan ligía?

Góunigi wamá luéi lagayuahan “liñún gáñiti”

Gabafuti Satanási, furundeti ani yeeti. Ida luba wóunigiragun woungua luéi?

Gayarati hagañeiruni Satanási

Furendei humá ida luba lan hageindagun kóntüra fiú lisadaran Satanási kéiburi barüguaü unguaü, ínsiñeni luagu seinsu, luma figóu lánina agamariduni.

“Ariha hamuti” katei le füramase lubéi Bungiu

Gíbetiña wügüriña hama würiña ha awinwandubaña lidan tidaani Bíbülia asaminarutiña luagun ida luba lan katei le füramase lubéi Bungiu. Ida luba wáyeihaniña?

Yusu huméi hisaminan lun háyeihani Heowá

Gayarati san gunfuranda wamani ida liña lan hasandiragun amu houngua anhein másügürüngidiwa lubéi lídangiñe le hasufurirubei?

Subuditi san hun?

Úaratu san siensia to aturiahaboun luagu katei burí le binaduhali luma le tariñagubei Bíbülia? Ídabuga san hagumuchagua liñún lídangiñe fulasu burí le iridúbei tidan Bíbülia?

Álügüdahani burí le hadügübei aliihatiña

Katei san Gogu le magoguna le uágubei layanuhóua tidan liliburun Esekiéli?

Álügüdahani burí tuagu Bíbülia

Átiribei san lidura Luéyuri Aguseruni?