Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Wéiyaaña lidan afiñeni, harufudahaña san houn amu íbirigu?

Wéiyaaña lidan afiñeni, harufudahaña san houn amu íbirigu?

“Gadaaniti sun katei ya ligibuagu ubóu le.” (APURICHIHATI 3:1)

1, 2. Ka harihibei besafu óunigirutiña sirkuitu?

GUMUMÉMELI ladamuridagun aban óunigiruti sirkuitu hama wéiyaaña lidan afiñeni ha lídanbaña damuriguagü le labisidahabei. Hínsiñetiña íbirigu hagía lun ladüga benefatiña. Ani saragu hádangiñe, wéinamuhaña darí lun gayarahali lan lúguchi hamá. Gama lumoun, anihein aban katei le adiheridagüdübalin. Lidan lagumuhóun lani bisida aba layanuhan houn luagu súdini lan lun hígirun dan lun harufudahan houn amu íbirigu. Ligía aba lubéi lálügüdüniña: “Ka adüga humaalibei lun harufudahan houn amu íbirigu lidan damuriguaü? Aba lóunabun aban: “Madügüngidiwa saragu lun wíderaguniña”. Ani ligiaméme hariñagubei ha híbiri wéiyaaña.

2 Anhein aban hubéi wéiyaali lidan afiñeni, háfuga ligiamémeba hamuga hariñaga. Lidan saragu damuriguaü, ariha  hamaali saragu óunigirutiña sirkuitu luagu masagarun hamá wéiyaaña lidan afiñeni dan lun harufudahan houn amu íbirigu. Ariha waméi ka lan uagu.

3. a) Ka burí bérusu tidan Bíbülia arufudubei súdini lan larufudahóun houn amu? b) Ka uagu lunti lubéi súdini lan ariñahani le lídanbei arütíkulu le luma le asigirubei lárigiñe woun? (Ariha huméi abürüdǘni.) c) Ka uagu hénrengu lubéi houn fiú wéiyaaña lidan afiñeni hasagarun dan lun harufudahan houn amu?

3 Keisi wéiyaali lidan afiñeni, subudi humuti súdini lan lun harufudahan houn amu. * Subudi humuti giñe mégeiwa hamá íbirigu lun hídehan lidan damuriguaü guentó luma lidan le lunti lagumeserun ámuñegü (aliiha huméi Isaíasi 60:22). Ariñagatu Bíbülia mosu lan harufudahan wéiyaaña lidan afiñeni houn amu (aliiha huméi 2 Timotéu 2:2). Íbini ítara, háfuga hénrengu lan hun hasagarun dan lun hadügüni katei le. Ka uagu? Ladüga mosu lan hetenirun houn hufamilian ani mosu giñe hawadigimaridun. Mosu giñe hetenirun lun hani buligasion lidan damuriguaü luma amu burí katei súdiniti. Gama lumoun, súdiniti giñe hasagarun dan lun harufudahan houn amu. Ariha waméi ka lan uagu.

ARUFUDAHA HUMÁ HOUN ÍBIRIGU GUENTÓ

4. Ka gayarabei hasaminaruni fiú wéiyaaña lidan afiñeni?

4 Ka uagu masagarun habéi fiú wéiyaaña lidan afiñeni dan lun harufudahan houn amu? Háfuga ladüga hasaminarun anihein lan katei súdinitimati le lunti  hetenirun lun lau lóufudagun. O háfuga hasaminarun masuseredunbei lan ni kata lun damuriguaü ánhadün marufudahan houn íbirigu. Inarüni san katei le? Inarüni mosu lan laransehóun fiú katei lau lóufudagun. Gama lumoun ánhadün marufudahan houn amu íbirigu guentó, gayarati hadügüña lan dañu lun damuriguaü.

5, 6. a) Ka gayarabei lasuseredun anhein masansirúniwa agülei tuéi aban karü? b) Ka gayarabei lasuseredun ánhaña marufudahan wéiyaaña lidan afiñeni houn amu íbirigu?

5 Samina humá luagun hénpulu le. Lun buidu lan tuadigimaridun aban karü, ka súdinitimabei? Híchugun gasi tidoun, o hasansiruni agülei? Háfuga hasaminarun gásitima lan temegeirubei lugundun siñabei lan téibugun sin gasi. Gama lumoun, mabuidunti saminaü le. Lugundun anhein masansirun humá agülei, lachülürüba dan lun tagadeirun. Ani sérubei taransehóun lanügüba giñe dan. Ka idan genegegua lan hénpulu le luma damuriguaü?

6 Ka súdinitimabei? Hetenirun lun lemegeirun damuriguaü o harufudahan houn amu? Gayarati hasaminarun fiú wéiyaaña lidan afiñeni súdinitima lan letenirún lun lemegeirun damuriguaü lau lóufudagun lugundun anhein lan madügün hamá, lasufuriruba lan damuriguaü. Inarüni ariñaga tan Bíbülia mosu lan wetenirun lun katei le súdinitimabei (Filipuna 1:10TNM). Gama lumoun, anhein beresegu habéi wéiyaaña lidan afiñeni súnwandan darí lun madaani hamá lun harufudahan houn amu íbirigu, kaba asusereda? Lachülürüba dan lun úaaña lanme íbirigu ha aransetiña lun hetenirun lun sun le lunbei ladügǘn lidan damuriguaü.

7. Ida luba warihiniña wéiyaaña lidan afiñeni ha ígirubaña dan lun harufudahan houn amu?

7 Masaminara humá ua lan súdini lan larufudahóun houn amu. Wéiyaaña lidan afiñeni ha asaminarubaña luagun ida luba lan léibugun katei lidan damuriguaü ámuñegü sagatiña dan lun harufudahan houn amu. Ha adügübalin katei le arufudatiña luagu buidu hamá kei wéiyaaña lidan afiñeni ani gebegitiña lun damuriguaü (aliiha huméi 1 Féduru 4:10). Ida liña lahuudun lun damuriguaü dan le hetenirun wéiyaaña lidan afiñeni arufudaha houn amu?

YUSU HUMÉI DAN BUIDU

8. a) Ka uagu lunti lubéi harufudahan wéiyaaña lidan afiñeni houn ha híbiri íbirigu? b) Wéiyaaña lidan afiñeni ha ñǘdünbaña eseriwida lidan amu fulasu, ka hánibei buligasion? (Ariha huméi rekuáduru “ Aban katei lunti ladügǘn lau lóufudagun”.)

8 Ka uagu lunti lubéi harufudahan wéiyaaña lidan afiñeni houn amu? Íbini íbirigu ha lǘhañabaña eseriwida kei wéiyaaña lidan afiñeni mosu ǘnabugu hamá ani gunfuranda hameime eibu lan haweiyadun ábame lásiñarun hadügün saragu katei kei hadügüni guentó (Mikeasi 6:8). Lunti giñe gunfuranda hamani luagu gayarabei lan lasuseredun somu turóbuli le lunbei ladügün lun siñá lan hasigirun agunfulirei hadasin keisi wéiyaaña lidan afiñeni (Apurichihati 9:11, 12; Santiagu 4:13, 14). Ani kei le hínsiñe habéi íbirigu houn, áfaaguatiña lun harufudahani le furendei hamaalibei houn amu (aliiha huméi Sálumu 71:17, 18).

9. Ídanme mégeiwatima hamá íbirigu ha aransetiña?

9 Mégeiwatiña íbirigu ha ígirubaña dan lun harufudahan houn amu ladüga ídehatiña ítara lun héretima lan damuriguaü. Adügatiña lun gíbetima hamá íbirigu  ídehatiña lun ñein lan úarani lidan damuriguaü ani lun úaragua hamá íbirigu lun Bungiu. Ani súdiniti katei le lidan lagumuhóun weyu le. Gama lumoun súdinitimabei ámuñegü, lídanme óunwenbu asufuriruni (Esekiéli 38:10-12; Mikeasi 5:5, 6). Ligíati, íbirigu wéiyaaña lidan afiñeni, anhein marufudahangidün lubéi houn amu, gumese humá guentó.

10. Lun gadaani hamá fiú wéiyaaña lidan afiñeni lun harufudahan houn amu, ka lunbei hadügüni?

10 Subudi wamuti beresegu humá etenira lun hani buligasion lidan damuriguaü. Gama lumoun, háfuga mégeibadün hasagarun lídangiñe dan ligía lun harufudahan houn amu íbirigu (Apurichihati 3:1). Anhein hadüga, hayusurubei hidaani buidu ani hanügüba buiti lun damuriguaü ámuñegü.

ARANSE HUMÓUN LANIGI ÍBIRI

11. a) Ka uagu súdini lubéi le hariñagubei fiú wéiyaaña lidan afiñeni ha lídangiñetiña ámuñegueinarügü ageiraü? b) Según Ariñawagúni 15:22, ka uagu buidu lubéi warihini adundehani le híchugubei fiú wéiyaaña lidan afiñeni?

11 Ibihaaña wéiyaaña lidan afiñeni ha lídangiñetiña ámuñegueinarügü ageiraü buiti resultóu arufudaha houn amu. Málügili hálügüdawagun fiú hádangiñe ida liña lan hadügüni. * Súdiniti genegegua lan adundehani le híchugubei súngubei íbini amu lan gádantiña. Arufudati le hu lan adundehani le tídanbei Bíbülia lun larufudahóun lidan sun damuriguaü lidan sun ubóu (1 Korintuna 4:17). Ariñagati Ariñawagúni 15:22 ánhawa lan málügüdahan hama amu, wuriba lan lasalirun katei. Ligíati, lidan arütíkulu le luma le aban wadimurehaba luagu le hariñagubei wéiyaaña lidan afiñeni ha. Warihibei giñe ida liña lan gayara lan lasigiruni aban wéiyaali lidan afiñeni adundehani burí le.

12. Ka lunbei ladügüni wéiyaali lidan afiñeni furumiñe, ani ka uagu?

12 Furumiñeti katei le lunbei ladügüni aban wéiyaali lidan afiñeni, laranserunu lanigi íbiri le labusenrubei líderagun. Ka uagu? Ariha wamá aban hénpulu. Dan le busén lan aban ábunaguti lábunun somu  ilaü, aba laransehani múa furumiñe. Ka un? Lun buídutima lan táhüchün linadüri. Ítarameme, dan le busén lan wéiyaali lidan afiñeni larufudahan lun aban íbiri, furumiñe lunti laranserunu lanigi. Ka uagu? Ladüga ítara luba aranseñu lan íbiri ligía lun lafurendeirun. Ida luba laranserunu lanigi? Gayarati lasigiruni hénpulu lani aban máisturu buiti lidan dan le sügühalibei, profeta Samueli.

13-15. a) Ka lariñagubei Heowá lun Samueli? b) Ida liña laranserunu Samueli lanigi Saulu? (Ariha huméi dibuhu le lídanbei lagumeseha arütíkulu.) c) Ka uagu lunti lubéi hetenirun wéiyaaña lidan afiñeni lun ligaburi laranserunu Samueli lanigi Saulu?

13 Kéiburi lóugiñe 3,000 irumu guentó, ariñagati Heowá lun Samueli lóunahaba lan aban wügüri lun lídangiñe lani Benhamín türibu lun líriduni urúeime Ísüraeli (1 Samueli 9:15, 16). Gunfuranda lumuti meha Samueli mámaali lanme ligía alidihaña ísüraelina ladüga anúadiraali lan Heowá amu wügüri. Ligíati, lun laranseruni Samueli wügüri ligía, aba lasaminarun ladügün aban katei.

14 Larugan, aba lasubudiruni Samueli Saulu. Aba lariñagun Heowá lun: “Anihán wügüri le uágubei nadimureha bun”. Lau lóufudagun, aba ladügüni Samueli le lasaminarubei lun gayara lan layanuhan luma Saulu. Aba lamisurahani eiga ani aba líchuguni fulasu le buídutimabei lun luagu dábula luma úi le buídutimabei. Aba lariñagun lun lubá lan lareidei. Lárigiñe heigin, aba lamisurahani Samueli Saulu lúbiñoun ani adimureheina haña ǘmadaragu. Dan le hachülürün, aba hamudeirun tábulugun muna ani sigimemetiña ayanuha darí lun houdin arumuga. Larugan, aba léserun Samueli agülei lábulugun Saulu lun larufuduni anúadira laali lan Heowá. Lárigiñe, aba lachuuruni ani aba líchugun lanwoun adundehani lun. Ábati lidin Saulu aranseñu lun le lunbei ladügüni (1 Samueli 9:17-27; 10:1).

15 Anúadira lumuti Samueli Saulu lun larúeihan lidan aban ageiraü. Furanguti mama lan ligiaméme larufudahóun lun aban íbiri lun leseriwidun kei wéiyaali lidan afiñeni o kei ídehati lidan damuriguaü. Gama lumoun, ánhaña etenira wéiyaaña lidan afiñeni lun ligaburi laranserunu Samueli lanigi Saulu, gayarati hafurendeirun saragu katei. Ariha wamá bián.

BIÁN IGABURI SÚDINITI

16. a) Dan le lasubudirunbalin Samueli busén hamá ísüraelina aban urúei, ida liña lasandiragun lungua? b) Ka ladügübei Samueli dan le lariñagubei Heowá lun lun líriduni Saulu urúeime?

16 Aranse humá lun harufudahan houn amu ani adüga huméi lau ugundani. Dan le líchugunbei Samueli fe luagu busén hamá ísüraelina aban wügüri lun urúei lan, aba lírudun ani aba lasandirun luagu mabusenrunwali lan (1 Samueli 8:4-8). Mabusenrunti yebe Samueli líchugun aban urúei houn, ligía mosu lubéi meha lariñaguni Heowá lun ǘrüwa wéiyaasu lun laganbuniña ísüraelina (1 Samueli 8:7, 9, 22). Íbini ítara, masandirunti Samueli gimugaü ani magañidunti giñe luma wügüri le lunbei libihini ubaraü ligía. Dan le lariñagunbei Heowá lun Samueli lun líriduni urúeime, adüga lumuti lau ugundani. Gaganbaditi lun Heowá ladüga línsiñe lun.

Íbini beresegu humá, sagá humá dan lun hásügürüni luma íbiri

17. a) Ida liña háyeihani saragu íbirigu ha lǘhaña eseriwida kei wéiyaaña lidan afiñeni lani Samueli hénpulu? b) Ida liña hasandiragun íbirigu ha houngua?

17 Uguñe weyu, añahein saragu íbirigu ha lǘhaña eseriwida kei wéiyaaña lidan afiñeni, falá hamuti lani Samueli hénpulu ani arufudahatiña houn amu lau ínsiñeni  (1 Féduru 5:2). Kei le mangi habéi, manufudetiña híchugun fiú buligasion houn amu lidan damuriguaü. Ariha hamutiña íbirigu hagía keisi ídehatiña ha gebegitiña (2 Korintuna 1:24; Ebüréu 13:16). Ani gúndaatiña dan le harihini hayusuruni íbirigu subudi le hawagubei lun hídehan lidan damuriguaü (Adügaü 20:35).

18, 19. a) Ida luba haranseruniña wéiyaaña íbirigu lubaragiñe harufudahan houn? b) Ka uagu súdini lubéi hadügüni?

18 Mámarügü humá aban máisturu, aban humá giñe umadaü. Dan le lasubudirunbalin Samueli Saulu, gayarati hamuga meha líriduni urúeime óurameme ligía lau léserun garaba lábulugun. Gama lumoun maranserunti hamuga lun larúeihan. Ligía láfaagunbei Samueli lun laranserunu lanigi Saulu furumiñe. Ida liña ladügüni? Lubaragiñe líriduni urúeime, hóutiña úara, éibugatiña úara, adimurehatiña saragu ani emeraagua hagía úara. Agurabahati meha Samueli lun laranserun Saulu furumiñe lubá líriduni keisi urúei.

Lubaragiñe harufudahan lun aban íbiri, mosu gamadagua humá luma (Ariha huméi párafu 18 luma 19)

19 Ligía giñe lunbei hadügüni. Lubaragiñe harufudahan lun aban íbiri, adüga humá umadaguaü luma. Ítara luba darangilu lan lasandiragun lungua huma. Según échuni lidan fulasu le ñein lubéi haganawa, ítara luba hasubudiruni kaba lan hadüga lun hadügün umadaguaü luma íbiri ligía. Íbini beresegu humá, sagá humá dan lun hásügürüni luma íbiri ligía. Súdiniti katei le lugundun ítara luba harufuduni lun gebegi lan hun (aliiha huméi Rómana 12:10). Ani chóuruti leteingirubadün lan luagu ínsiñehabuni le harufudubei lun.

20, 21. a) Ka ladügübei aban wéiyaali lidan afiñeni le buiti? b) Kaba wariha lidan le aban arütíkulu?

20 Aban wéiyaali lidan afiñeni le buiti arufudahati houn íbirigu, ani ligibuagun lira, hínsiñetiña íbirigu ha únbaña larufudaha lun (konparárü huméi luma Huan 5:20). Ka uagu súdini lubéi katei le? Ladüga anhein hasandira íbirigu luagu gebegi hamá hun, aransetimabaña lun hafurendeirun (Ariñawagúni 17:17; Huan 15:15).

21 Lárigiñeme laranserunu wéiyaali lidan afiñeni lanigi aban íbiri, gayaraahalime lagumeserun arufudaha lun. Ida? Lidan le aban arütíkulu warihibei ka lan gayarabei hadügüni lun hibihin buiti resultóu.

^ par. 3 Arütíkulu le luma le leweñegua hóuntima wéiyaaña lidan afiñeni labürüdǘwa. Gama lumoun, lunti súdini lan woun sun wagía. Ka uagu? Ladüga líderagubaña sun íbirigu lun gunfuranda hamani mégeiwa lan lun hídehan lidan damuriguaü. Ani lun hadügüni, mosu harufudahan wéiyaaña lidan afiñeni houn. Buiti léibugun sun katei lidan damuriguaü dan le añahein lan íbirigu ha aransetiña lun hídehan.

^ par. 11 Wéiyaaña lidan afiñeni ha, lídangiñetiña ageiraü kéiburi Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Corea, Meriga, Francia, Guayana Francesa, Japón, Méhiku, Namibia, Nigeria, Reunión, Rusia luma Sudáfrica.