Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

GARÜDIA AWISAHATU Gádürü-hati irumu 2015 | Subudi huméi ka lan tarufudahabei Bíbülia

Millions of people worldwide benefit from the free Bible study program offered by Jehovah’s Witnesses. See how it could benefit you too.

TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ

Anihein san óunabagülei tidan Bíbülia?

Saminadibu san somu dan: Bereseguñadina o mabusenruntina buligasion?

Külase lánina taturiahóun Bíbülia houn sun gürigia

Óunabagülei lun álügüdahani burí le hadügübei gürigia luagu külase tídangiñeti Bíbülia

Wéiyaaña lidan afiñeni, harufudahaña san houn amu íbirigu?

Ibihaaña wéiyaaña lidan afiñeni ha lídangiñetiña ámuñegueinarügü ageiraü buiti resultóu lau harufudahan houn amu. Hínsiñeti hamuga san hun hasubudiruni ka lan hadügübei? Anihán fiú adundehani.

Ida luba harufudahan houn amu?

Ka gayarabei hafurendeirun wéiyaaña lidan afiñeni lídangiñe ligaburi larufudahan Hesusu houn amu? Ka gayarabei hafurendeirun íbirigu lídangiñe lani Eliséu hénpulu?

Ariha humuti san Heowá kei aban umadaü inarüniti?

Súnwandan hayanuhan umadagu buítiña hámagua. Anhein busén wabéi lumadagu wamá ha Bungiu buítiña, mosu hayanuhan luma ani aganba wameime le lariñagubei woun. Ida liña ladügün katei le?

Afiñe humá luagu Heowá súnwandan

Líderagubadün arütíkulu le lun hasigiruni humadagua luma Bungiu dan le hásügürün lídangiñe turóbuli hénrenguti

YANU LUMA ABAN GEFENTI LUAGU HEOWÁ

Ka uagu lunti lubéi waritaguni lounwen Hesusu sagü irumu?

Saragu gürigia efeduha hamuti nasirua lan Hesusu fédurugu luma láguyugun lidan semana santa. Ánhaña gefentiña luagu Heowá aritagua hamuti lounwen Hesusu sagü irumu. Ka uagu?

Álügüdahani burí tuagu Bíbülia

Lachülürüba funa san dan lun wawinwandun haganagua gürigia ha beresetiña hau amu?