“Agagudúañu humá, ladüga ibidiñeti hun kaba lan weyu, ni kaba lan oura.” (MATÉU 25:13)

1, 2. a) Ka lafuranguagüdübei Hesusu luagu le lunbei lasuseredun lidan lagumuhóun dan? b) Kaba wariha lidan arütíkulu le?

ÑUN liña meha Hesusu hama lani apostolugu Féduru, Andürési, Santiagu luma Huan ligibuagu wübü Oliwu, harihin tuagun ténpulu to Herusalénboun. Ábati lagumeserun Hesusu afuranguagüda aban katei súdiniti le lunbei lasuseredun lidan lagumuhóun dan lidan ubóu wuribati le, danme le urúei lan lidan Larúeihan Bungiu. Aba lariñagun houn luagu ñeinbei lan aban “musu úaraguati ani gunfuranda ligía” ani ligíaba lan layusura lun ladundehaniña lánigu ya ubouagu. Ani leteniruba lan musu ligía lun líchuguni sun ariñahani le hemegeirubei kristiánugu houn danme le hemegeiruni (Matéu 24:45-47).

2 Lárigiñe, aba labahüdagun Hesusu houn hawagu diisi nibureintiña (aliiha huméi Matéu 25:1-13). Lidan arütíkulu le wayanuhaba luagu abahüdaguni le. Warihiba ǘrüwa katei. 1) Ka meha labusenrubei Hesusu larufudahan lau abahüdaguni le? 2) Ida liña hafalaruni kristiánugu anuadirúaaña arufudahani le lidan habagari? Kaba resultóu hibiha luagu hafalaruni? 3) Ida liña líderaguni arufudahani le kada aban wádangiñe?

 KA MEHA LABUSENRUBEI HESUSU LARUFUDAHAN

3. a) Lidan dan le sügühalibei, ida liña meha tafuranguagüdüni wani agumeiraguagüdüni abahüdaguni hawaguti diisi nibureintiña? b) Ka gayarabei lasuseredun dan le wetenirun saragu lun katei le ñǘbüriti?

3 Lidan arütíkulu le lubaragiñebei le furendeitiwa sansi lani musu úaraguati ligaburi lafuranguagüdün fiú abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia. Furumiñe, ténitimati meha musu úaraguati lun layanuhan luagu le mini lubéi kada abahüdaguni. Ánheinti guentó, wéiritimati layanuhan luagu ka lan gayarabei wafurendeiruni lídangiñe kada abahüdaguni. Samina wamá san luagun abahüdaguni hawaguti diisi nibureintiña. Lidan dan le sügühalibei, wéiriti meha tetenirun agumeiraguagüdüni lun tafuranguagüdüni le mini lubéi lanpu, gasi luma budéin. Gama lumoun, dan le wetenirun saragu lun katei burí le, gayarati leferidirun arufudahani le súdinitimabei. Ligíati, lidan arütíkulu le warihibei ka lan larufudahabei abahüdaguni le woun.

Mosu meha aranseñu hamá nibureintiña lau halanpun durungu lubá lachülürün adari

4. a) Ka adaribei, ani ida liña wasubudiruni? b) Kátaña nibureintiña, ani ida liña wasubudiruni?

4 Lun wasubudiruni ka lan meha labusenrubei Hesusu larufudahan woun, furumiñe mosu wasubudiruni kátaña lan gürigia ha lídanbaña abahüdaguni ligía. Ka san adaribei? Hesusu. Ida liña wasubudiruni? Ladüga lidan amu ókaasion konpararüguati Hesusu lungua luma aban adari (Lúkasi 5:34, 35). Kátaña san nibureintiña hagía? Layanuhaña hawagu kristiánugu anuadirúaaña. Ida liña wasubudiruni? Ladüga lidan amu ókaasion ariñagati Hesusu ítara haba lan kristiánugu anuadirúaaña kei musu ha agurabahabaña lau halanpun durungu lun lagiribudun hayubudiri lídangiñe aban maríei (Lúkasi 12:32, 35, 36). Ani haritaguagüda lumutiwa le luagun le meha lunbei hadügüni nibureintiña ha uágubaña layanuhóua lidan abahüdaguni. Mosu meha aranseñu hamá lau halanpun durungu darí lachülürün adari. Ani íbini apostolugu Pábulu luma Huan konparárü hamutiña kristiánugu anuadirúaaña hama nibureintiña ha gañüngiña (2 Korintuna 11:2; Arufudúni 14:4). Íderagua lumutiwa sun katei le lun gunfuranda wamani hounti lan kristiánugu anuadirúaaña arufudahani hawaguti diisi nibureintiña.

5. a) Ídaba san lagunfulira abahüdaguni hawaguti diisi nibureintiña? b) Ida liña wasubudiruni?

5 Ídaba lagunfulira abahüdaguni hawaguti diisi nibureintiña? Gúnfuliti lidan lagumuhóun dan le. Ida liña wasubudiruni? Ladüga lidan lagumuchun abahüdaguni, ariñagati Hesusu aba lan “liabin” adari (Matéu 25:10). Tidan Garüdia Atalaya to lánina 1 lidan sedü-hati irumu 2013 arihatiwa ayanuha lan lani Matéu profesía lidan kapítulu 24 luma 25 widü wéiyaasu luagu liabin o lachülürün Hesusu. Arihatiwa giñe lachülürüba lan Hesusu danme lagumuchuña lan óunwenbu asufuriruni lun laguseragüdüni ubóu le luma lun lagünrinchaguni. Ligía subudi wabalin lídanba lan lagumuhóun dan lagunfulira profesía hawaguti diisi nibureintiña, ánheinti Hesusu, liábinba lidan lidaani óunwenbu asufuriruni.

6. Ka meha labusenrubei Hesusu larufudahan lau abahüdaguni le?

6 Ka meha labusenrubei Hesusu larufudahan lau abahüdaguni le? Lun wasubudiruni, aliiha wamá fiú bérusu. Lidan Matéu kapítulu 24, ayanuhati Hesusu luagu musu úaraguati, aban liraüraü sétanu hani kristiánugu anuadirúaaña ha adundehabalin hawadigimari kristiánugu lidan lagumuhóun dan le. Ariñagati Hesusu houn lílana sétanu ligía mosu lan úaragua hamá. Ani ligiaméme labusenrubei Hesusu larufudahan lau abahüdaguni hawaguti diisi nibureintiña. Ani busenti meha larufudahani katei ligía houn sun kristiánugu anuadirúaaña ha lúnbaña hawinwandun lidan lagumuhóun dan. Ka leksióun larufudahabei?  Mosu lan agagudúañu hamá súngubei hagía anhein mabusenrun habéi heferidiruni chansi lun houdin sielun (Matéu 25:13). Ida liña hagunfuliruni kristiánugu anuadirúaaña arufudahani ligía? Ariha waméi.

IDA LIÑA HAGUNFULIRUNI KRISTIÁNUGU ANUADIRÚAAÑA ARUFUDAHANI LE?

7, 8. a) Ka uagu aranseñu haña lubéi seingü nibureintiña? b) Ida liña haranserun kristiánugu anuadirúaaña?

7 Lidan abahüdaguni ligía, ariñagati Hesusu “maranseruntiña” lan seingü hádangiñe würiña hagía dan le lachülürünbei adari ani añahein lan seingü “aransetiña”. Ka uagu aranse habéi? Ladüga agagudúañu haña lan. Súngubei hagía lunti yebe agagudúañu hama lau halanpun durungu sun áriebu. Ha aransebaña barütiña gasi hámagua, ánhañati ha maranserunbaña manügüntiña. Guentó, ida liña san haranserun kristiánugu anuadirúaaña lubá liabin Hesusu?

8 Aransetiña kristiánugu anuadirúaaña lun hadügüni le lamuriahabei Heowá hámagiñe darí lumoun lagumuhóun. Ida liña san haranserun? Furumiñe, subudi hamuti mosu lan hígirun saragu katei lun gayara lan heseriwidun lun Heowá, ani adüga hamuti lau ugundani. Libiaman, desidírühaña úaragua hamá lun Heowá meberesenga ídaba lan liabin lagumuchagüle ubóu, ladüga hínsiñeti Heowá luma Hesusu houn. Lǘrüwan, mafuuduntiña áluaha seinsu luma umegeguni, madügün hagía magíaguni ani masaminarun hagía hawouguounrügü kei gürigia ubouaguna. Ítara haña kristiánugu anuadirúaaña kei nibureintiña ha aransebaña, ha erederubaña lau halanpun durungu. Aranseñu haña giñe agurabahei adari lau gurasu íbini genege lan ladarasahaña lan (Filipuna 2:15).

Wéridi lumutiña Hesusu kristiánugu anuadirúaaña lun úaragua hamá

9. a) Ka eweridihani líchugubei Hesusu houn kristiánugu anuadirúaaña? b) Ida liña hóunabun kristiánugu anuadirúaaña lun agúaraguni: “Anitén adari”? (Ariha huméi abürüdǘni.)

9 Aransetiña seingü hádangiñe nibureintiña hagía ladüga agagudúañu haña lan. Kati uagu lariñaga Hesusu aba lan harumugun diisigubei nibureintiña dan le harihini darasagua lan adari? Lun leweridiruniña kristiánugu anuadirúaaña luéi harumugun uguñe weyu, lidan amu dimurei, luéi hadireirun lidan añaha lan agurabahei lachülürün. Subudi lumuti meha Hesusu íbini lan aban gürigia le busenti lerederun agagudúañu gayarati ladireirun lidan anihán lan agurabaha. Ligía háfaagunbei kristiánugu anuadirúaaña saragu lun agagudúañu hamá. Ida liña hadüga? Haritagua waméi ariñaga lan Hesusu lidan abahüdaguni luagu aganba hamá nibureintiña lariñawagún “anitén adari”. Óunabatiña diisigubei, gama lumoun, hárügüñanu aransebaña eredera agagudúañu (Matéu 25:5, 6; 26:41). Uguñe weyu, óunabaña giñe kristiánugu anuadirúaaña lun agúaraguni “anitén adari”. Ida liña hóunabun? Ariha hamaali seini luagu yarafaali lan liabin Hesusu ani aranseeña lubá lachülürün. * (Aliiha huméi abürüdǘni.) Guentó, ayanuha wamá luagu lidaani lagumuchun abahüdaguni.

HA ARANSEBAÑA RESIBITIÑA ABAN AFAYEIRUAHAÜ ANI HA MARANSERUNBAÑA RESIBITIÑA ABEICHÚNI

10. Ka álügüdahani gayarabei wadügüni wóuniwagua luagu hayanun nibureintiña ha aransebaña hama ha maranserunbaña?

10 Murusun dan lubaragiñe liabin adari, aba hayanuhan würiña ha aransebaña hama ha maranserunbaña. Aba hamuriahan ha maranserunbaña gasi lun halanpun hama ha aransebaña. Gama lumoun,  máhatiña híchugun houn (aliiha huméi Matéu 25:8, 9). Gayarati larufuduñein lan katei le aban katei le lunbei lasuseredun lubaragiñe liabin Hesusu, danme le yarafaali lagumuchun óunwenbu asufuriruni. Gama lumoun, háfuga wálügüdagun woungua: “Ida luba san hamahadun kristiánugu anuadirúaaña ha úaraguabaña híderagun somu gürigia?”. Lun gunfuranda wamani katei le, lunti waritaguni resibi hamaali lanme kristiánugu anuadirúaaña lagumuhóun seyu lumoun dan ligía.

11. a) Kaba asusereda murusun dan lubaragiñe lagumeserun óunwenbu asufuriruni? b) Dan le hariñagun nibureintiña ha aransebaña houn ha maranserunbaña lun houdin agañeiha gasi, ka habusenrubei hariñagun houn?

11 Danme le yarafaali lagumeserun óunwenbu asufuriruni, ibiha hamaalime sun kristiánugu anuadirúaaña ha úaraguabaña ya ubouagu lagumuhóun seyu (Arufudúni 7:1-4). Mini lan le chóuruhali lanme houdin sielun. Kaba san asusereda houn ha merederunbaña agagudúañu ani aba hachararun lubaragiñe óunwenbu asufuriruni? Mibihin habéi seyu ligía. Ani danme le lagumeserun óunwenbu asufuriruni ani ábame harihini lagünrinchawagun sun relihión mama inarüniti, ábame taweiridun hanigi. Háfuga ligíaba gunfuranda hamani maranserungiña lan lubá lachülürün Hesusu. Ánhaña amuriaha ídemuei oura ligía, kaba asusereda? Anihein óunabagülei lidan abahüdaguni hawaguti diisi nibureintiña. Máhatiña ha aransebaña híchugun lídangiñe hagasin houn ha maranserunbaña ani aba hariñagun houn lun houdin agañeiha. Ani kei le áriebuhaali lan, madaritiña hagañeinhan. Le habusenrubei hariñagun houn luagu létihali lan.

12. a) Lídanme lidaani óunwenbu asufuriruni, kaba asusereda houn kristiánugu anuadirúaaña ha makipuruntiña úaraguni lun Bungiu lubaragiñe hibihini lagumuhóun seyu? b) Kaba ladüga Hesusu hau ha ítarabaña kei nibureintiña ha maranserunbaña?

12 Lidan lidaani óunwenbu asufuriruni, kaba asusereda houn kristiánugu anuadirúaaña ha múaragunbaña? Siñabei híchugun ha úaraguabaña ídemuei houn. Létihalime. Lasusereduba houn kei lasuseredun houn nibureintiña maranseruntiña ha ñǘdünbaña agañeiha gasi: Aba “liabin adari. Hati aransebaña, aba hebelurun luma lidoun maríei, aba ladourúniwa bena”. Danme le lachülürün Hesusu lidoun lidaani lagumuchun óunwenbu asufuriruni, ábame lóundaraguniña kristiánugu anuadirúaaña ha úaraguabaña sielu (Matéu 24:31; 25:10; Huan 14:1-3; 1 Tesalónikana 4:17). Gama lumoun, meresibirun lubaña ha ítarabaña kei nibureintiña ha maranserunbaña. Háfuga hariñagun lun: “Wabureme, Wabureme, darabei bena wabá!”. Ani ábame lariñagun Hesusu houn kei lariñagun houn ha híbiri gürigia ha múaragunbaña: “Ninarün hau, ibidiñetün nun” (Matéu 7:21-23; 25:11, 12).

Kada kristiánu anuadirúaali lun desidírü lan anhein lerederuba lubéi agagudúañu o anhein múaragunbei lubéi

13. a) Ida liña wasubudiruni mama lan lariñaguña Hesusu luagu múaragunbaña lan saragu kristiánugu anuadirúaaña? b) Ka uagu gayara lubéi wariñagun arufuda lani abahüdaguni le luagu afiñe lan Hesusu hawagu kristiánugu anuadirúaaña? (Ariha huméi dibuhu le lídanbei lagumeseha arütíkulu.)

13 Mini lan san le lariñagubei Hesusu ñéinbaña lan kristiánugu anuadirúaaña ha múaraguntiña ani mosu lanme haluahóun heweñegua? Uá. Lun gunfuranda wamani ka lan uagu, samina wamá luagun Matéu kapítulu 24. Dan le leweridirunbalin Hesusu musu úaraguati lun masaliragun lan ábanme musu le wuribati, mama meha lariñaguña lasusereduba lan. Líchigarügüña meha aban eweridihani. Ítara liña giñe lasuseredun lau abahüdaguni hawaguti diisi nibureintiña. Líchuguña Hesusu aban eweridihani houn kristiánugu anuadirúaaña. Ítara kei añahein lan seingü nibureintiña aransetiña hama seingü maranseruntiña, kada  kristiánu anuadirúaali lun desidírü lan anhein lerederuba lubéi agagudúañu o anhein múaragunbei lubéi. Ruti giñe Pábulu aban eweridihani ítarati houn líbirigu ha anuadirúaaña (aliiha huméi Ebüréu 6:4-9; hadarirubei ligiaméme saminaü lidan 2 Lúrudu 30:19). Héreti ligaburi layanuhan houn, gama lumoun, ariñagati giñe houn luagu afiñe lan luagu úaraguabaña lan. Eweridihani le líchugubei Hesusu lau abahüdaguni hawaguti diisi nibureintiña arufudati luagu afiñe lan giñe hawagu kristiánugu anuadirúaaña. Subudi lumuti gayara lan úaragua hama ani ibiha hameime hafayeiruaha.

IDA LUBA LAHUUDUN LE HOUN “AMU MUDÚN”?

14. Ka uagu gayara lubéi lahuudun abahüdaguni le labahüdagubei Hesusu houn “amu mudún”?

14 Anihein aban arufudahani sensiyuti lidan le labahüdagubei Hesusu: mosu agagudúañu wamá. Ani íbini hounti lan meha kristiánugu anuadirúaaña abahüdaguni ligía, gayarati giñe lahuudun houn “amu mudún” (Huan 10:16). Ka uagu? Ladüga ariñagati Hesusu: “Le nariñagubei hun ariñaga numuti houn súngubei: Agagudúañu humá!” (Márükosu 13:37). Agurabati Hesusu lun aranseñu hamá sun kristiánugu ani agagudúañu hagíame. Ani súngubei hagía gayarati háyeihaniña kristiánugu anuadirúaaña ani adüga hagíame lun apurichihani lan súdinitima lidan habagari. Haritagua waméi giñe amuriaha hamá nibureintiña ha maranserunbaña gasi hama ha aransebaña. Mítaran wamá kei hagía. Magurabaha wamá lun ámuba lan úaragua wawagu, ni lun haranserun wawagu o lun agagudúañu hamá wawagu. Kada aban wádangiñe lunti wadügüni sun katei le. Málühali ñübuin Hesusu aguseragüdaña sun gürigia, ani kada gürigia lunti lóunabun luougua. Ligíati, chouru waméi aranseñu waña lan.

Mabulieida waméi siñati lan herederun amu agagudúañu wawagu

15. Ka uagu barú lubéi lamarieidun Hesusu tuma ladari ugundani houn sun kristiánugu?

15 Sun wagía gúndaatiwa dan le waliihan luagu maríei le uágubei layanuha Hesusu lidan abahüdaguni. Danme le lagumuchun Arümahedón, ábame houdin kristiánugu anuadirúaaña sielun keisi ladari Kristu (Arufudúni 19:7-9). Ani lahuuduba giñe houn ha lúnbaña herederun ubouagu. Ka uagu? Ladüga chouru lumuti maríei ligía houn luagu hibihiba lan aban arúeihani le richati. Ligíati, dandu anhein hádangiñetiwa lubéi kristiánugu anuadirúaaña o hádangiñe amu mudún, áfaagua wamá lun aranseñu wamá ani lun agagudúañu wamá. Ítara luba gayara lan wagundaarun lau ibagari buiti le füramase láalibei Heowá woun.

^ par. 9 Lidan abahüdaguni sügüti fiú dan lúmagiñe laganbún agúaraguni “anitén adari” lumoun lóurate lachülürün (Matéu 25:6, 10). Ka larufudahabei le woun? Lidan lagumuhóun burí dan le, rédeihaña kristiánugu anuadirúaaña agagudúañu, ariha hamuti liseinin lagiribudun Hesusu ani ligía hasubudirunbalin urúeihali lan Hesusu lidan Larúeihan Bungiu. Gama lumoun, lunti herederun agagudúaañu darí lachülürün.