Lun warihini ida liña lan hayanuhan gefentiña luagu Heowá hama gürigia, samina wamá layanuhaña lan aban Gefenti gíriti Bruno luma aban gürigia gíriti Omar.

BÍBÜLIA, ABAN LÍBURU LÁNINA ABAHÜDAGUNI CHÓURUTI

Omar: Mosu nariñaguni hun mínsiñe lan relihión nun saragu. Ligíati, mafiñentina anhein anihein lubéi lunti wayanuhani.

Bruno: Seremei luagu bariñaguni nun. Bruno níribei, agia bugía?

Omar: Omar.

Bruno: Gúndaatina nasubudirunibu, Omar.

Omar: Au sun.

Bruno: Hínsiñeti hamuga nun nálügüdünibu: gániñahadibu san relihión?

Omar: Anha, dan meha le ñǘraügidina. Gama lumoun aba nígiruni relihión dan le náfuridunbei wábiñegiñe lun nidin aturiaha tidan luban furendei íñuti.

Bruno: Gayarati san nasubudiruni ka lan baturiahabei tidan luban furendei íñuti?

Omar: Anha, Abahüdaguni luagu dan le sügühalibei luma Siensia. Hínsiñegubeiñein abahüdaguni nun, lun naturiahan luagu le adüga láalibei wügüri ubouagu.

Bruno: Anha, chóuruti buidu lan. Háfuga subuditi bun luagu aban tan líburu lánina abahüdaguni Bíbülia. Akutihañahadibu san tibügürü líburu to?

Omar: Uá. Subudi numuti aban tan líburu buitu, gama lumoun masaminaruntina yebe aban tan líburu lánina abahüdaguni.

Bruno: Genegeti nun maturóbulintibu lan lun bayanuhan tuagu Bíbülia. Anhein gadaani bubéi, hínsiñeti hamuga nun narufudun fiú hénpulu bun le arufudubalin ua lan charati lidan abahüdaguni le tídanbei Bíbülia.

Omar: Buiti, gama lumoun, úatu Bíbülia numa.

Bruno: Úati mégeiti luagu le, anuhein aban numa ya. Lun wagumeserun, aliiha waméi 1 Krónikasi kapítulu 29, bérusu 26 luma 27. Aliiha waméi: “Arúeihati lubeiti Dawidi le liráü Hesé lidan sun Ísüraeli. Ligía meha lurúeitebei Ísüraeli luagu bián-wein irumu, sedü irumu larúeihan Ebürón, darandi-ǘrüwa irumu Herusalén”.

Omar: Anihánti furumiñetibei hénpulu?

Bruno: Anha. Luagu aban dan ariñagatiña meha ha áluahabaña charati tidan Bíbülia luagu aban lan úraga abahüdaguni luáguti Dawidi.

Omar: Ka uagu?

Bruno: Lugundun úatu meha amu líburu achoururuti winwan lan Dawidi tuéidigia Bíbülia. Gama lumoun, lidan irumu 1993, daritiña fiú akutihatiña aban dübü le uágubei bürüwañu lan bián dimurei ani mini lan bián dimurei ligía “luban Dawidi” luma “lurúeite Ísüraeli”.

Omar: Mmm... Buiti katei le.

Bruno: Ponsiu Pilatu, aban gumadimati le awinwandubei lidan lidaani Hesusu, ligía ábanya gürigia le uágubei hariñaga saragu úragarügüñein lan. Ayanuhóuati luagu luma hawagu amu burí gumadimatiña lidan Lúkasi kapítulu 3, bérusu 1.

 Omar: Ah, ariñagati ya: “Ponsiu Pilatu meha gumadanbei Hudéa, Erodesi gumadan Galiléa”...

Bruno: Seremei. Luagu saragu dan mafiñentiña meha sásaamu luagu aban lan meha gürigia inarüniti Pilatu. Gama lumoun, kéiburi 50 irumu guentó, aba ladarirún aban dübü Oriente Medio le ídanbei bürüwañu lan iri ligía.

Omar: Ibidiñeti yebe katei le nun.

Bruno: Gúndaatina lau gayara lan nasubudiragüdüni katei le bun.

Omar: Nariñaga aban katei bun, inebegubeiñoun Bíbülia nun keisi líburu, gama lumoun marihintina kaba lan un teseriwida woun uguñe weyu. Háfuga anihein lan abahüdaguni tidan, gama lumoun úati amu katei.

BÍBÜLIA, ABAN LÍBURU LÁNINA DAN LE

Bruno: Gíbetiña gürigia asaminarutiña kei bugía, anhein au, amu nisaminanbei. Subuditi bun ka lan uagu? Ladüga le hemegeirubei gürigia lúmagiñe furumiñeti dan ligiamémegili wemegeira. Súnwandan megei wamá éigini, daüguaü tuma muna. Súnwandan megei wamá wayanuhan hama amu ani lun gunda wamá hama waduheñu. Ma ítara liña?

Omar: Anha, binarün.

Bruno: Gayarati tíderaguniwa Bíbülia lun wibihini sun katei le. Inarüni aban tan líburu binadüharu, gama lumoun humémegiru.

Omar: Chouru bumuti?

Bruno: Anha, chouru numuti. Ariñaga waméi lidan amu dimurei: huuti meha adundehani burí le tídanbei Bíbülia dan le labürüdǘnbei, ani humemegili guentó.

Huuti meha adundehani le tídanbei Bíbülia dan le labürüdǘnbei, ani humemegili uguñe weyu.

Omar: Ruba san aban hénpulu nun.

Bruno: Huutu Bíbülia lun desidírü wamá lidan luáguti seinsu, waduheñu hama wamadagu. Ítara tiña kei aban mapa to arufudubalin émeri le richabei woun. Kei hénpulu, uguñe weyu hénrenguti aban wamá úguchili buiti o aban wügüri maríeiti le buiti, adián?

Omar: Inarüni. Barühadina aban irumu lúmagiñe namarieidun, ani hénrenguti nun luma tun nani weiriou lun úara wamá lidan le desidírü wabéi.

Bruno: Tidan Bíbülia anihein saragu adundehani le furanguti ani huuti saragu. Kei hénpulu, ariha waméi Éfesuna kapítulu 5, bérusu 28. Hínsiñeti hamuga bun baliiruni?

Omar: Anha, ariñagati: “Ítara liña lunti lan tínsiñedun lúmari wügüri lun kei línsiñe lúgubu guánarügü lun. Le hínsiñehabuti tun lúmari hínsiñeguati lungua”.

Bruno: Seremei. Ma labuiduruña hamuga libagari aban wügüri maríeiti lun hamuga lasigiruni adundehani le?

Omar: Afiñetina, gama lumoun ménrenguntimati bariñaguni sügǘ lau badügüni.

Bruno: Binarün, úati gürigia macharati. Ani lídanmeme kapítulu le anihein aban bérusu le ínchahabadiwa lun gunfuranda wamaniña amu. * Lidan sun maríei mosu hárügüdagun gürigia houngua ani mafuudun hagíame lun ladügǘn le habusenrubei. Au tuma nani weiriou íderagua táadiwa Bíbülia lidan katei le.

Omar: Buiti laganbún katei le.

Bruno: Wagía gefentiña luagu Heowá, anihein aban páhina wama lidan Internet lau saragu adundehani houn maríeitiña luma houn iduheñu. Narufudaali bun lidan fiú minutu ka burí lan katei gayarabei hadariruni lidan páhina le.

Omar: Maribanti.

Bruno: Jw.org líribei páhina le... Anihán furumiñeti páhina.

Omar: Hínsiñetu iyawaü burí to nun.

Bruno: Nánigu paaná apurichiha lidan ámuñegueinarügü fulasu. Ariha wamá... Anuhán aban garüdia togíriboun “Uganu buiti lúmagiñeti Bungiu”. Lidan leksióun 9 fuati álügüdahani le: “Ida luba gunda hamá iduheñu?”. Ka  lídangiñe seingü álügüdahani le hínsiñetimabei bun?

Omar: Anihán le: “Ida luba hóuseragun maríeitiña houngua?”. Hínsiñeti hamuga nun nasubudiruni ka lan lariñagubei ya luagu katei le.

Bruno: Lun wóunabuni álügüdahani le, afuranguagüdawati fiú adundehani tídangiñeti Bíbülia le gayarabei lahuudun woun uguñe weyu. Hínsiñeti hamuga bun baliihani párafu le?

Omar. Anha. Ariñagati: “Mosu hínsiñegua hamá maríeitiña hámagua ani ñein ligíame inebesei hadan. Kei biángubei lubéi hagía charatiña, mosu giñe hafurendeirun lun ferudunagua hamá houngua lun gayara lan gunda hamá”.

Bruno. Seremei luagu baliiruni. Guentó anihán aban bérusu tídangiñeti Bíbülia ya. Nuhán nibibülian numa. Gayarati san baliihani bérusu le?

Omar: Anha. Lariñaga Éfesuna 5:33: “Lariñaguña giñe dimurei ligía luagu kada lan aban hídangiñe lunti lan hínsiñe tan lúmari lun kei línsiñegua lungua, lun giñe inebe lan túmari würi tun”.

Bruno: Ariha bumuti san adundehani le? Le labusenrunbei lariñagun ya lunti lan kada lan aban hádangiñe maríeitiña íchigei le hagurabubei heresibirun.

Omar: Mmm... úati gunfuranda nani.

Bruno: Ma inarüni luagu busén hamá wügüriña lun inebebaña lan tun hani weiriou? Ani ma inarüni giñe busén hamá sun würiña lun hínsiñe hamá lun hani weiriei?

Omar: Anha, inarüni.

Bruno: Anhein áluaha wügüri ida luba lan larufuduni tun lani weiriou hínsiñe tan lun, ménrenguntimabei tun tóuseruni lau inebesei, adián?

Omar: Másiñanti.

Bruno: Sügühali kéiburi bián-milu irumu lúmagiñe labürüdǘn adundehani le, ani humemegili uguñe weyu. Anhein hafalara gürigia lidan hamarieidun, buídubei léibugun katei lidan hamarieidun.

Omar: Mosu nariñagun gíbetima lan katei tidan Bíbülia sügǘ lau le nasaminarubei.

Bruno: Gúndaatina lau basaminarun ítara. Hínsiñeti hamuga nun lun wadunragun ya amu weyu lun nasubudiruni ka lan bisaminanbei luagun álügüdahani le: “Lunti san hígiragun maríeitiña anhein magundan habéi lidan habagari?”. *

Omar: Maribanti. Nariñagubei tun nani weiriou lun waliihani úara.

Anihein san somu álügüdahani tuáguti Bíbülia huma? Anihein san somu échuni hadan gefentiña luagu Heowá le habusenrubei hakutihan? Anhein ítara liña lubéi, ka uagu málügüdün hubaliña danme le harihiniña? Gúndaabaña lau hayanuhan huma.

^ par. 43 Ariha huméi Éfesuna 5:17.

^ par. 63 Anhein busén hubéi lanwoun ariñahani, ariha huméi kapítulu 14 tidan líburu Kátima san tarufudahabei Bíbülia?, hadügün gefentiña luagu Heowá.