Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Bián-hati irumu 2015

Álügüdahani burí tuagu Bíbülia

Álügüdahani burí tuagu Bíbülia

Lachülürüba san dan lun ábanrügü lan urúei lidan sun ubóu?

Ida luba lóundaraguniña abanrügü arúeihani gürigia lídangiñetiña sun néchani? (Isaíasi 32:1, 17; 54:13)

Samina humá san luagun sun buiti le lunbei hamuga lanügüni le lun ubóu. Uguñe weyu, gíbetiña gürigia asufurirutiña ladüga lueirin hagudemen, ani añahein fiú rísitiña. Lun hamuga anihein lan aban urúei le gunfuranda lumuti hemegeirun gürigia, gayarabei hamuga líchuguni hemegeirun houn. Afiñetün san gayarabei lan hadügün gürigia aban arúeihani ítarati? (Aliiha huméi Heremíasi 10:23.)

Luagu saragu dan, magunfulirun hamuti gumadimatiña le hagurabubei gürigia hámagiñe, gürigiatima ha gudemebaña. Ani añahein fiú gumadimatiña furundetiña (Apurichihati 4:1; 8:9). Füramase haali Bungiu le suntigabafu aban arúeihani leweñeguame sun arúeihani le ubouagubei ani íridaali aban urúei le lunbei letenirun houn gürigia. (Aliiha huméi Isaíasi 11:4 luma Danieli 2:44.)

Kaba ladüga Larúeihan Bungiu?

Hesukrístu, le Liráü Heowá, ligía lanúadirubei lun larúeihan. Úati amu buiti luéi lun ladügüni wadagimanu le (Lúkasi 1:31-33). Dan le ubouagu lubéi, saminati hawagun gürigia ha geyegubaña lau. Guentó kei Urúeihali lan, lóundaraguagüdübaña gürigia lídangiñetiña sun néchani ani lesefurubaña luéi asufuriruni. (Aliiha huméi Sálumu 72:8, 12-14.)

Hánharuba san sun gürigia lun Hesusu keisi harúeite? Uá, mama súngubei. Gama lumoun, gaguraasunti Heowá (2 Féduru 3:9). Ligía líchuguña lubéi chansi houn lun hasansiruni hagaburi. Yarafa madise, lagidarubaña Hesusu wuribatiña ani ábame lanügün darangilaü luma ichouruni ubouagun. (Aliiha huméi Mikeasi 4:3, 4.)