Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Gayarati san ladurarun ínsiñeni lun sun dan?

Gayarati san ladurarun ínsiñeni lun sun dan?

Ítara liña lisü ínsiñeni kei watu gemeti!(UREMU 8:6)

1, 2. Kátaña únbaña tahuuda líburu Uremu, ani ka uagu? (Ariha huméi dibuhu le lídanbei lagumeseha arütíkulu.)

“ARIHABEI ida liña lan haríagun hawouguoun luma ínsiñeni le aubei hárügüdaguei háhabu. Hínsiñeguatiña gürigia ha houngua!”, ítara liña lisaminan íbiri lárigiñe líchugun aban yanu lánina maríei. Gama lumoun, lidan larihiniña abinaha lidan fulasu le ñein lubéi ladügǘwa fedu, aba lálügüdagun lungua: “Hawandubei funa san óuchawaguni burí le lunbei liabin? Laganwounduba san ínsiñeni le hasandirubei hawougua eibu lásügürün dan, odi hígiruba lun lounwen ínsiñeni le hasandirubei oura le?”. Dan le hínsiñegua hamá bián gürigia hóuniwagua, buiti hanaagun houngua ani gayarati hararamun lun furumiñeguarügü turóbuli úara. Gama lumoun, híruti gíbetimarügü hamá maríeitiña afanreinragutiña. Ligía hálügüdagunbei saragu gürigia houngua: “Gayarati funa san ladurarun ínsiñeni lun súnwandan?”.

2 Lidan meha lidaani urúei Salomón, hénrenguhali meha ladarirún ínsiñeni le inarüniti. Ka uagu? Ariñagati Salomón: “Darihadina aban wügüri haganagua milu, gama lumoun madaritina ni aban würi hadan sun würiña. Ábanrügüñein katei nadarirun, anihán katei ligía: Luagu úaragua lan ladügüni Bungiu wügüri, gama lumoun añawuriguaali wügüri lungua” (Apurichihati 7:26-29). Ladüga hamadagua hama würiña terencha ha áhuduragubaña lun Baali, aba heferidiruni igaburi buiti  le larufudahabei Bungiu houn darí lun hénrengu lan ladarirun urúei aban gürigia richaguatu ñein. * (Ariha huméi abürüdǘni.) Gama lumoun, 20 irumu lubaragiñe dan ligía, abürühati Salomón aban Uremu le ídanbei larufudei luagu gayara lan harufudun gürigia ínsiñeni le inarüniti. Ayanuhati giñe luagu ida liña lan luwuyeri ínsiñeni ligía luma ida liña lan larufudún. Dandu anhein maríeihadiwa lubéi o mamarieidungidiwa lan, gayarati tahuudun líburu tídangiñetu Bíbülia to woun.

ANIHEIN SAN ÍNSIÑENI LE INARÜNITI?

3. Ka uagu gayara lubéi ladurarun ínsiñeni?

3 (Aliiha huméi Uremu 8:6.) Tidan amu burí Bíbülia yúsuati dimurei “Ligemeri Jah”. Ka uagu? Ladüga kei Heowá lubéi adügübaliwa, ruti ubafu lun wasandiruni ínsiñeni le inarüniti (Agumesehani 1:26, 27). Dan le larihinbalun Adán Ewa luagu furumiñeti wéiyaasu, aba taweiridun lanigi saragu darí lun líridun aban poesía. Sanditu meha giñe Ewa aban óunwenbu ínsiñeni luagu Adán, lugundun lídangiñe Adán ladügoun Bungiu (Agumesehani 2:21-23). Kei le Heowá lubéi adügübaliwa lun gayara lan wasandirun ínsiñeni, furanguti gayara lan lasandirun aban wügüri tuma aban würi ínsiñeni hawougua lun sun habagari.

4, 5. Ka abahüdaguni wadarirubei tidan líburu Uremu?

4 Afuranguagüda tumuti líburu Uremu ínsiñeni le gayarabei lasandiruni aban wügüri tuma aban würi hawougua. Abahüdaguati líburu to luagu lanarime ínsiñeni le tasandirubei aban nibureintu lídangiñe aban ageiraü gíriti Sunemü luagu aban hóuniri mudún. Aban weyu, dan le tidin nibureintu to óunigira aban beibei-agei yarafa tun likianpun-agei urúei Salomón, aba larihinu urúei, aba taweiridun lanigi, ani aba lóunahan anügoun tidoun likianpun-agei. Gama lumoun, furanguti luagu weiri lan ínsiñeni le tasandirubei luagu hóuniri mudún. Íbini busenti lan yebe Salomón lagañeiruni tínsiñehabu, ariñaga tumuti luagu magu tan lun amu wügüri (Uremu 1:4-14). Aba libihin hóuniri mudún lebelurun lidoun kianpu-agei, ani dan le ladarirunbalun, aba hariñaguni le hasandirubei hawougua (Uremu 1:15-17).

5 Aba lagiribudun Salomón Herusaléun barüinaloun nibureintu tuguya, gama lumoun, aba lidin hóuniri mudún tárigi (Uremu 4:1-5, 8, 9). Sun áfaaguni le ladügübei urúei lun línsiñedun tun mahuudunti lun ni kata (Uremu 6:4-7; 7:1-10). Lagumuhóun oura, aba lígirunu lun tagiribudun hábiñoun. Aba lagumuchun uremu lau tayumahan nibureintu tuguya lun liabin hóuniri mudún éibaagueina tubaroun kei léibaagun usari (Uremu 8:14).

6. Ka uagu hénrengu lubéi lasubudirúniwa ka lan ayanuhabei tidan líburu Uremu?

6 “Lubuidun-agei” luremun Salomón le wéiriti lubuidun ani gíbeti lila (Uremu 1:1). Busenti meha Salomón lun larihín lubuidun lani poesía lidan uremu ligía. Ligía mariñagun lubalin hiri gürigia ha ayanuhabaña. Ligía giñe anihein lubéi dan hénrenguti lasubudirúniwa katei lan le ayanuhabei. Íbini ítara, gayarati lasubudirúniwa ka lan ayanuhabei luagu katei le hariñagubei. * (Ariha huméi abürüdǘni.)

“BÍMETIMATI BASUPAHAN SÜGǗ TAU DIWÉIN”

7, 8. Írida humá fiú lídangiñe dimurei burí le lariñagubei hóuniri mudún tuma sulamita hóuniwagua.

7 Gíbeti meha dimurei lánina ínsiñeni hariñagun  nibureintu luma hóuniri mudún hóuniwagua. Kei le lídangiñeti lan amu fulasu dimurei burí le hayusurubei ani sügühali kéiburi 3,000 irumu lúmagiñe dan ligía, gayarati amu lan laganbún woun, gama lumoun, ménrengunti gunfuranda wamani le hasandirubei (Uremu 1:2). Kei hénpulu, ladüga hínsiñe lan tagu lun hóuniri mudún, ariñagati ítara liña lan tagu kei hagu unhun (Uremu 1:15). Ánheinti tuguya, ariñagatu buíduburi lan lagu kei unhun (aliiha huméi Uremu 5:12). Aba tarihini líwurin lagu ligibuagu le harubei kei unhun wuritiña ágawaha lidan míligi.

8 Gama lumoun, masaminara wamá sun lan dimurei le hariñagubei hóuniwagua hayanuhaña lan luágurügü lubuidun hágubu o lubuidun hariawagún. Kei hénpulu, ariha waméi ida liña lan layanuhan hóuniri mudún ligía luagu ligaburi tayanuhan hama amu gürigia (aliiha huméi Uremu 4:7, 11). Aba lariñagun tun: “Ítara liña lisemén biyumaaru kei sírudu. Anihein sírudu luma míligi tábugiñe biñeñe!”. Buiti meha laganbun tiyanun lun, aba lariñagun ítara liña lan kei míligi ani bime lan kei sírudu. Ariñagati giñe tun: “Mama lanarime bumagadiñen númari, lúmagiñe bugudi darí bábulugu! Úati mégeiti buagu”. Arufudati le hínsiñeti lan meha giñe lubuidun tigaburi lun, mámarügüñein túgubu hínsiñe lun.

Arufuda hamuti maríeitiña ínsiñeni le hasandirubei hawougua lau le hariñagubei luma lau le hadügübei

9. a) Ka luwuyeri ínsiñeni lunbei ñein lan hadan maríeitiña? b) Ka uagu súdini lubéi harufudun ínsiñeni hóuniwagua?

9 Mama aban daradu sensiyuti maríei houn kristiánugu ha maríeihañabaña. Mosu ñeinbei lan ínsiñeni. Ka san luwuyeri ínsiñeni? Aban san ínsiñeni le wasandirubei hawagu sun gürigia según tarufudahani Lererun Bungiu? (1 Huan 4:8.) Libe san le wasandirubei hawagu waduheñu? Ínsiñeni san le wasandirubei hawagu wamadagu? (Huan 11:3.) O ínsiñeni le agumeserubei hadan bián gürigia, aban wügüri tuma aban würi? (Ariñawagúni 5:15-20.) Le lúgubu, mosu ñeinbei lan sun luwuyerigu ínsiñeni le lidan aban maríei. Ani lunti larufuduni wügüri maríeiti tun lani weiriou hínsiñe tan lun ani arufudateime giñe würi lun tani weiriei hínsiñe lan tun, mosu hariñaguni hóuniwagua ani arufuda hameime. Moun lumuti hígirun lun ladügün beresegu lun marufudun hamá ínsiñeni hóuniwagua! Ídehati harufudun ínsiñeni hóuniwagua lun gunda hamá ani lun mafanreinragun hamá. Mosu ítara luba lan íbini lidan fulasu le ñein lubéi híchaahaña agübürigu hasaanigu lúmagiñe hañüraü. Anihein dan, masubudiraguntiña adarigu houngua buidu lubaragiñe hamarieidun. Eibu hasubudiragun houngua ani aganwoundeina ligía ínsiñeni le hasandirubei hawougua, mosu hariñaguni hóuniwagua. Ítara luba here lan hamarieidun ani yarafaguatima hagíame.

10. Ka amu katei buiti lanügübei larufudún ínsiñeni?

10 Dan le harufudun maríeitiña ínsiñeni hóuniwagua, gániti ábanya efekütu. Lidan Uremu, ariñagati urúei Salomón tun sulamita líchuguba lan ‘tarigeila lautu golu, ani ábame lewendedagüdünu lau pülata’. Ariñagati giñe tun “wéndetu [lan] kei hati, ámiriha tuguya kei weyu” (Uremu 1:9-11; 6:10). Íbini ítara, úaraguamemetu lun hóuniri mudún le hínsiñebei tun, íbini dise lan tuéi dan ligía. Ka íderagubarun lun mígiraguagüdün tan tungua lun libimen liyanun urúei? (Aliiha huméi Uremu 1:2, 3.) Súnwandanha taritaguni lubuidun burí dimurei le lariñagubei hóuniri mudún tun. Buiti meha liyanun tun “sügǘ tau diwéin” to agundaaragüdübarun hanigi gürigia, ani dan le taritagun luagun, buítimati meha tun sügǘ lau garaba (Sálumu 23:5; 104:15). Súdiniti lun lariñaguni wügüri maríeiti tun lani weiriou weiri lan tínsiñe lun ani adügateime giñe würi ligiaméme súnwandan. Dan  le haritagun luagun katei buíduburiti le hariñagubei hóuniwagua luma katei burí le hedewehabei hóuniwagua, gayarati ladügün lun hínsiñedagun houngua saragu ani lun magumuchagun lan ínsiñeni ligía.

AGURABAHA HUMÁ DARÍ HADARIRUNI GÜRIGIA LE BUÍDUBEI HUN

11. Ka gayarabei hafurendeiruni ha mamarieidungiñabaña ani busentiña hamarieidun túmagiñe sulamita?

11 Sun ha mamarieidungiñabaña ani busentiña hamarieidun gayarati lahuudun luremun Salomón houn. Masandiruntu meha nibureintu tuguya ni kata luagu Salomón ani ítara liña meha tariñaguni houn würiña ha tídanbaña palasiu. Aba tariñagun houn: “Madüraagun hubéi [...] lidabagu númari. Ígira huméi lun larumugun darí lásaarun” (Uremu 2:7; 3:5). Ka wafurendeirubei lídangiñe dimurei burí le? Furendeitiwa mabuidun lan adarigu hamá bián gürigia sin hasaminaruni buidu. Buítimati hagurabahan darí lun hadarirun aban gürigia buiti lun hamarieidun.

Buítimati hagurabahan darí lun hadarirun aban gürigia le buiti ligaburi lun hamarieidun

12. Ka meha uagu lanarimebei línsiñe hóuniri mudún tun sulamita?

12 Ka meha uagu weiri lubéi línsiñe hóuniri mudún tun sulamita? Inarüni magadiñegu lan. Konparárü tumuti luma “aban usari”, ariñagatu giñe ítara liña lan lúhabu kei “bángüli le lauti topasiu”, ani lúruna ariñagatu ítara liña lan kei “wagabu le lauti márümolu”. Gama lumoun, mámarügüñein meha ligía tariha luagu. Subudi tumuti meha nibureintu tuguya luagu hínsiñe lan Heowá lun ani buidu lan ligaburi. Ligía meha hínsiñe lubéi tun (Uremu 2:3, 9; 5:14, 15).

13. Ka meha uagu tínsiñebei sulamita lun hóuniri mudún?

13 Ka meha san uagu hínsiñe tubéi sulamita lun hóuniri mudún? Furanguti magadiñetu lan meha. Wagati urúei Salomón dan le larihinbarun, lau sun añaheihaña lan meha ‘ǘrüwa wéin urúeigu würiña luma, gádürü wein lubúaligu hama saragu nibureingiña’. Gama lumoun, ítara tiña meha nibureintu tuguya kei ‘lufulurin áraabu le Sarón’. Ǘnabugutu meha ani seriwitu meha lau úaraguni lun Heowá. Ligía meha tínsiñebei lun hóuniri mudún. Ariha lumutu meha kei aban “fuluri labadinagua hiiyu” (Uremu 2:1, 2; 6:8).

14. Ka gayarabei wafurendeiruni lídangiñe le ladügübei hóuniri mudún tuma sulamita?

14 Ariñagatu Bíbülia lunti lan hamarieidun kristiánugu lúmarügü aban gürigia le afiñeti “luagu Kristu” (1 Korintuna 7:39). Ligíati, madaradunbei aban kristiánu tuma aban gürigia ánheingubeirügü badiseiharu lubéi ani hínsiñeti Heowá tun, ani ligiaméme giñe houn würiña kristiánu. Ka uagu súdini lubéi katei le? Ladüga gíbeti lénrengunga lidan ibagari. Anhein háluaha biángubei ladundehan Heowá, ménrenguntimabei houn hanaagun  houngua buidu ani gunda hagíame. Dan le lanúadahan aban gürigia kaba lan uma lamarieida, lunti ladügüni le ladügübei hóuniri mudún tuma sulamita: láluahan aban gürigia to buiti tigaburi ani to hínsiñeti Heowá tun.

Áfaaguatiña kristiánugu lun madaradun hamá hama gürigia ha meseriwiduntiña lun Heowá (Ariha huméi párafu 14)

ÍTARA TIÑA NADARI KEI “FULURI-AGEI BARÍEIRUATI”

15. Ida luba gayara lan háyeihani kristiánugu ha gadaradunbaña tani sulamita hénpulu?

15 (Aliiha huméi Uremu 4:12.) Ka uagu lariñaga hóuniri mudún ítara tiña lan würi to hínsiñeboun lun kei aban “fuluri-agei baríeiruati”? Ladüga aban fuluri-agei baríeiruati siñati hebelurun furumiñeguarügü lidoun. Luéigiñerügüñein aban bena gayara lan hebelurun ani geleinñu liña. Ítara tiña meha sulamita kei fuluri-agei ligía ladüga tadarirügüñein meha gayara libihini tínsiñehabu. Ánheinti lun Salomón, ítara tiña kei aban “baríeiru”, mama kei aban “bena” le gayarati lerederun hunren (Uremu 8:8-10). Ítarameme, dan le adarigu hamá bián gürigia, lunti harufuduni hínsiñehabu túnrügü gürigia to lunboun úmaba lan hamarieida o lúnrügü gürigia le lunbei úmaba lan hamarieida, ani moun lumuti línsiñedun amu gürigia houn.

16. Ka tarufudahabei líburu Uremu luagu adarigu?

16 Dan le lamuriahanbei hóuniri mudún tuma sulamita lun háfuridun éibuga úara, míchutiña tíbirigu üma tun. Ábarüga hóunahanu óunigirei beibei-agei. Ladüga san mafiñen hamá tuagu? Ladüga funa san samina hamá tidinba lan adüga somu katei le mabuidunti? Uá, busenrügütiña hóunigirunu lun méiguadun tan lidoun luriban ayumahani (Uremu 1:6; 2:10-15). Ka wafurendeirubei? Mosu lan hóunigiragun adarinu houngua lun harumañu lan hadaradun ligibugiñe Heowá. Mini lan le mosu lan madügün hamá katei le gayarati lafigougüdüniña, kéiburi herederun hábuguarügü lidan somu fulasu le ñein lumuti ua hamá amu gürigia. Íbini mariban lan harufudun ínsiñeni hóuniwagua, lunti haruma lan hóuserun súnwandan.

17, 18. Ka hafurendeirubei tídangiñe líburu Uremu?

17 Adüga lumuti Heowá maríei lun ladurarun lun súnwandan. Libe-agei dan, wéiriti ínsiñeni le hasandirubei aban wügüri tuma aban würi dan le hagumeseruni habagari úara. Gama lumoun, lun ladurarun maríei ligía, mosu háfaagun lun hakipuruni ínsiñeni ligía (Márükosu 10:6-9).

18 Anhein busén hubéi hamarieidun, áluaha humá aban gürigia to lunboun gayara lan tínsiñedun hun tídangiñe sun hanigi, ani danme hadarirunu, góunigi huméi ínsiñeni ligía lun magumuchagun lan lau lásügürün dan. Kei wafurendeiruni tidan líburu Uremu, anihein ínsiñeni le inarüniti le gayarati ladurarun lun súnwandan, lugundun ligía ligemeribei Heowá (Uremu 8:6).

^ par. 2 Ariha humóun La Atalaya to lánina 15 lidan eneru irumu 2007, páhina 31.

^ par. 6 Ariha huméi rekuáduru “Puntos sobresalientes del Cantar de los Cantares”, tidan líburu Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, páhina 421.