Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Duusu-hati irumu 2014

 TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ: GAYARATI LUMADA HUMÁ BUNGIU

Úati katei buítimati luéi le

Úati katei buítimati luéi le

Ka lunbei hadügüni lun buidu lan humadagua luma Bungiu? Akutihaadiwa fiú katei le lunbei wadügüni lun gamadagua wamá luma Bungiu le adügübaliwa:

  1. Wasubudiruni liri ani yusu wameime, Heowá.

  2. Wayanuhan luma súnwandan lidan furíei luma lau waliihanu Bíbülia.

  3. Wadügüni le lamuriahabei wámagiñe súnwandan.

Lun lumadagu humá Bungiu yusu huméi liri, ayanuha humá luma, aliiha humóun Bíbülia ani adüga huméi le lamuriahabei húmagiñe

Hadügüñein san ǘrüwa katei le lun gamadagua humá luma Bungiu? Saminatün san mosu lan háfaagun lun buídutima lan hagunfulirun lau somu lídangiñe? Chóuruti mosu lanme háfaagun, gama lumoun samina humá luagun lubuidun resultóu le lunbei hibihini.

Ariñagatu Jennifer, aban würi merigana: “Furumiñeguarügü áfaaguni le lunti wadügüni lun wéredagüdüni wamadagua luma Bungiu, yuuti lun wadügüni. Lanügüba umadaguaü ligía saragu abinirúni woun: wafiñeratimaba luagu Bungiu, wasubudiratimabei buidu, ani le súdinitimabei, línsiñedatimaba woun. Úati katei buítimati luéi le”.

Anhein busén hubéi hadügün aban lubuidun umadaguaü luma Bungiu, gúndaabaña gefentiña luagu Heowá lun híderagunün. Gayarati hadügün aransehani lun haturiahanu Bíbülia huma maguburahanga. Gayarabei giñe hachülürün tidoun luban hadamuridagun. Ñein gayarati hagundaarun hama gürigia ha gamadaguabaña luma Heowá ani gebegi ligía houn. * Murusun murusun hasandiraguba hungua kei abürühati sálumu, le ariñagubei: “Ánheinti au, nayarafahóuba lun Bungiu, ladüga anihán lubuidun-ágeibei katei nun” (Sálumu 73:28).

^ par. 9 Anhein busén hubéi haturiahanu Bíbülia o hasubudiruni halíañoun lan Luban Wadamuridagun to yarafatimaboun hun, ayanuha humá luma gürigia le ederegerubarun garüdia to hun o belú humá lidoun páhina lidan Internet www.jw.org/cab. Anúadira huméi le habusenrubei lábugiñe seksión “Abürüha humá woun” lidan lagumuchun páhina.

Lanwoun ariñahani

ÁLÜGÜDAHANI LE GABÜGÜRÜGUATI LADÜGǗN

Ida liña aturiahani tídangiñeti Bíbülia le híchugubei gefentiña luagu Heowá?

Darí humá óunabagülei lun burí álügüdahani le hadügübei húniwagua libügürü aturiahani tídangiñeti Bíbülia le wíchugubei.

ADAMURIDAGUNI

Ka adügǘbei lidan wadamuridagun?

Chülǘ humá lun harihini.