Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Unsu-hati irumu 2014

Iseri lumutuniña Bungiu uguñe weyu

Iseri lumutuniña Bungiu uguñe weyu

“Mama meha lumutuniña Bungiu huguya; guentó lumutuniñahaadün.” (1 FE. 2:10)

1, 2. a) Ka asuseredubei lidan Pentekosutesi lidan irumu 33? b) Kátaña meha san ñǘbuinbaña lun lílana hamá iseri néchani? (Ariha huméi dibuhu le lídanbei lagumeseha arütíkulu.)

SUSERETI aban óunwenbu asansiruni lidan Pentekosutesi lidan irumu 33. Weyu ligía, ligía lóundarun Heowá aban iseri néchani: “Ísüraeli le lani Bungiu” (Gál. 6:16TNM). Yusu lumuti lani sífiri sandu lun lanúadiruniña lílana iseri néchani ligía. Luagu furumiñeti wéiyaasu lúmagiñe lidaani Abüraámü, mámaali meha mosu hibihini wügüriña ha eseriwidubaña lun Bungiu seini tuagu hóustarun. Ka uagu? Afuranguagüda lumuti apostolu Pábulu ida luba lan hasubudirúniwa lílana iseri néchani ligía lúmagiñe dan ligía lau lariñagun: “Resibi hamaali seini tuagu hanigi, ani lánirügüñein Bungiu [s]ífiri adügei lira” (Rom. 2:29).

2 Apostolugu meha furumiñetiñabaña lílana iseri néchani ligía hama hóugiñe san lani Kristu disipulugu ha damurigubaña lidan libiaman fuló tani aban muna Herusalén (Adü. 1:12-15). Anúadira lumutiña Bungiu lau sífiri sandu ani ítara liña hayabin lun lisaanigu hamá (Rom. 8:15, 16; 2 Ko. 1:21). Arufuda lumuti sügǘ ligía luagu resibi lani Heowá lani Hesusu sákürifisiu ani adüga lan iseri daradu lun mebegihali lan daradu lánina Lúrudu (Luk. 22:20; aliiha huméi Ebüréu 9:15). Ítara liña hayabin disipulugu hagía lun lílana hamá iseri néchani, o lun lumutuniña hamá Bungiu. Adügati sífiri sandu  lun hayanuhan lidan ámuñegueinarügü iñeñein. Adügati katei ligía lun hayanuhan “luagu luéirigun Bungiu” houn huríu luma houn ha meha mámabaña huríu ha ñǘbuinbaña lídangiñe sun fulasu le lábugiñebei hagumadihan rómana lun hefeduhani lufeduna Dimaasu, o Pentekosutesi Herusalén (Adü. 2:1-11).

ISERI LUMUTUNIÑA BUNGIU

3-5. a) Ka lariñagubei Féduru houn huríu lidan luéyuri Pentekosutesi? b) Ida liña laganwoundun hanumerun lílana iseri néchani lidan furumiñeti sígulu?

3 Yusu lumuti Heowá apostolu Féduru lun ladaaruni üma lun hebelurun dandu huríu kei mama huríu lidoun iseri néchani: damuriguaü kristiánu. Lidan luéyuri Pentekosutesi, ariñagati Féduru houn huríu lau ganigi luagu mosu lan heresibiruni Hesusu —wügüri le háfarubei hilagubei— keisi ‘Aburemei’. Dan le hálügüdünbalin ka lan lunbei hadügüni, aba lóunabun Féduru: “Asaküriha humá, badisei huguyame kada aban lidan liri Hesukrístu, ferudunawa láamuga hifigoun, ru láamugei Bungiu [s]ífiri [s]andu hun” (Adü. 2:22, 23, 36-38). Weyuméme ligía, aba hóundarun kéiburi 3,000 gürigia hamoun lumutuniña Bungiu (Adü. 2:41). Sigitiña apostolugu apurichiha lau ubebeni, ani eibu dan, gíbetimatiña gürigia ánharutiña lun inarüni (Adü. 6:7). Aganwoundeina haña meha iseri lumutuniña Bungiu.

4 Dan lárigiñe, barüwati giñe uganu ligía houn samariana, ani buiti lani resultóu. Badiseiti Felipe saragu hádangiñe. Gama lumoun mibihin hamuti sífiri sandu lidan oura ligía. Óunaha lumuti sétanu le Herusalénbei, le arihibei lau damuriguaü lidan dan ligía, Huan luma Féduru lun houdin arihaña iseri íbirigu. Dan le hachülürünbei ñein, aba “híchuguni [...] háhabu hawagu, aba liabin [s]ífiri [s]andu hadoun” (Adü. 8:5, 6, 14-17). Ítara liña meha hayabin samariana hagía lun hádangiñe hamá lumutuniña Bungiu.

Apurichihati Féduru lun Korunéliu luma houn sun tílana luban (Ariha huméi párafu 5)

5 Lidan irumu 36, ábaya layusuruni Heowá Féduru lun lamisurahan ábanya sétanu lun hóundarun luma iseri néchani ligía. Susereti lira dan le lapurichihanbei Féduru lun aban hábuti súdaragu gíriti Korunéliu, luma houn liduheñu hama lumadagu (Adü. 10:22, 24, 34, 35). Ariñagatu Bíbülia: “Ñéingili Féduru adimureha, ligía liabin [s]ífiri [s]andu hadoun ha aganbahabalin ladimurehan. Hati huríu ha afiñebaña luagu Hesukrístu ha ñǘbuinbaña úara luma Féduru, aba taweiridun hanigi lau liabin [s]ífiri [s]andu hadoun ha mámabaña huríu” (Adü. 10:44, 45). Lúmagiñe dan ligía, gürigia ha mámabaña huríu, ha mibihinbaña seini tuagu hóustarun gayarati meha giñe hayabin lun hádangiñe hamá lumutuniña Bungiu.

ABAN NÉCHANI LE ANÜGÜBALIN LIRI

6, 7. Ida liña meha gayara lan harufuduni kristiánugu inarünitiña luagu lumutuniña hamá Heowá ha anügübalin liri, ani darí halía lébeda hadügüni?

6 Lidan irumu 49, lidan aban adamuridaguni le meha hadügübei íbirigu ha arihibaña lau damuriguaü, ariñagati disipulu Santiagu: “Abahüdaguaali Simón Féduru woun ida liña lan fulesei lániña Bungiu ha mámabaña huríu, lau lanúadirun hádangiñe lun lánigume” (Adü. 15:14). Lidan iseri sétanu ligía le lunbei lanügüni liri Heowá añaheinbaña  meha dandu huríu kei mama huríu (Rom. 11:25, 26a). Dan lárigiñe, aba labürühan Féduru: “Mama meha lumutuniña Bungiu huguya; guentó lumutuniñahaadün”. Ani aba lafuranguagüdüni kaba lan meha hawadigimari lau lariñagun: “Aban rasa anuadahóuatiña huguya, fádirigu ha eseriwidutiña lun urúei le Bungiu, néchani ha deregeguaaña houngua lun Bungiu, lumutuniña Bungiu. Anuadirúaadün lun hadimurehan luagu burí katei buiti le ladügübei Bungiu, le agúarubei hun lídangiñe luburiga lun lidoun lueirin larugounga le líchugubei” (1 Fe. 2:9, 10). Mosu meha híchugun uéiriguni lun Heowá, le Labureme sun Ubóu, hagibugiñe amu ani subudigüda haméi liri. Mosu meha lánigu hamá Bungiu gefentiña ha ganigitiña.

7 Ítara kei meha ladügün houn binadu ísüraelina, wati Heowá lun iseri néchani: “Gürigia ha nadügübaña lun heremuhan nuagu” (Isa. 43:21). Afuranguagüda hamuti kristiánugu hagía lau ganigi luagu Heowá lan Bungiu le ábanrügüti, le inarüniti ani luagu mama lan inarünitiña ha híbiri búngiugu ha únbaña háhuduragua saragu gürigia (1 Tesa. 1:9). Ítara liña, gefentiña meha luagu Heowá luma luagu Hesusu “dandu Herusalén kei sun lóubawagu Hudéa, Samaria, chülǘ lumoun lidise-agei fulasu ubouagu” (Adü. 1:8; Kol. 1:23).

8. Ka eweridihani líchugubei Pábulu houn lumutuniña Bungiu lidan furumiñeti sígulu?

8 Pábulu meha aban hádangiñe lumutuniña Bungiu ha ganigibaña. Íbini hagibugiñe máisturugu yéetiña, ayanuhati luagu lufulesein Labureme sun Ubóu manufudeuga, ariñagati luagu Heowá lan “Bungiu le adügübalin ubóu luma sun katei le ubouagubei, ligía Laburemebei sielu luma ubóu” (Adü. 17:18, 23-25). Lidan lagumuchuni lǘrüwan luéiyasun keisi misioneru, ru lumuti Pábulu eweridihani le houn kristiánugu: “Subudi numuti luagu danme lan nidin, hayabinba lan amu áluga hagünrinchaguni hafiñen, kei lebelurun géigusi hadoun mudún áfaraguaña. Ñéinbaña hídangiñe guánarügü, lubaragiñe hamuga harufudahani inarüni, harufudahabei iyeeni lun hafalaruniña afiñetiña” (Adü. 20:29, 30). Ani ligía asuseredubei. Lúmounbei lagumuchagüle furumiñeti sígulu, añaheinhaña meha agarabaagutiña luagun arufudahani le inarüniti (1 Huan 2:18, 19).

9. Ka asuseredubei houn lumutuniña Bungiu lárigiñebei hóunwegun apostolugu?

9 Dan le hóunwegunbei apostolugu, aba hachülaagun láganiñu Kristu arufudaha iyeeni ani aba tagumeserun ligilisi hani kristiánugu ha mama inarünitiña. Lubaragiñe hamuga meha harufuduni ‘lánigu hamá Bungiu’, ábarüga hasagaruni liri Heowá tídangiñe saragu Bíbülia to hásügüragüdüboun lidoun burí amu iñeñein. Anabagua hamaali Bungiu lidan ámuñegueinarügü igaburi. Wíyeda hamaali liri Bungiu lau harufudahan iyeeni. Ñǘdüntiña awuribuha, wíyeti habagari ani adügatiña magíaguni. Ligía murusunrügüñanu lubéi meha lumutuniña Bungiu ubouagu luagu saragu dan, úati meha aban sétanu wéiriti le anügübalin liri.

HACHÜLAAGUN LUMUTUNIÑA BUNGIU

10, 11. a) Ka lariñagubei Hesusu lidan hénpulu luáguti türigu luma híduru wuribati? b) Ida liña lagunfulirun le lariñagubei Hesusu lárigiñe irumu 1914?

10 Lidan hénpulu le líchugubei Hesusu luáguti türigu luma híduru wuribati, ariñagati luagu ladügüba lan buga ebedaaguni lun masubudirun hamani saragu gürigia Bungiu. Aba lariñagun “dan le [lan] añaha lubéi sun ha ñéinbaña arumuga”, lábunaguba lan Mafia híduru wuribati labadinagua fulasu le ñein lubéi lábunagua Liráü wügüri türigu. Laweinamuduba lan nadü burí ligía úara darime lagumuchagüle ubóu, o “lidaani alubahani”. Afuranguagüda lumuti le mini lubéi ‘ilaü buiti’: “gürigia ha lílana larúeihan Bungiu”, ánheinti “híduru wuribati” mini lan “gürigia ha lánigu Mafia”. Lídanme lidaani lagumuchagüle ubóu, lóunahabaña Liráü wügüri “ha alubahabaña” o, ánheligu, lun  hafanreinraguni türigu luéi híduru wuribati. Ábameti hadireiruniña ánheligu gürigia ha lílana larúeihan Bungiu (Mat. 13:24-30, 36-43). Ida liña meha lagunfulirun katei le? Ani ida liña añaheinya habéi lumutuniña Bungiu ya uboaugu?

11 Gumeseti ‘lagumuchagüle ubóu’ lidan irumu 1914. Lidan dan ligía, murusunrügüñanu meha kristiánugu anuadirúaaña ubouagu. Dan le laduurunbei wuribu lidan irumu ligía, añahagua meha “gürigia ha lílana larúeihan Bungiu” tidan Babilónia to Wéiriboun, lidan relihión mama inarüniti. Gama lumoun, lidan irumu 1919, aba lesefuruniña Heowá. Ítara liña larihín furangu kátaña lan lánigubaña Heowá luma kátaña lan kristiánugu mama inarünitiña o “híduru wuribati”. Ítara kei meha lariñagun profeta Isaíasi, óundaraguagüda lumutiña Heowá lumutuniña lidan aban sétanu. Ariñagati Isaíasi 66: 7, 8: “Águrahatu Sión [...]. Saliguatiña [san] lílana néchani lidan ábanrügü weyu? Saliguati [san] aban ageiraü lidan murusun oura?”. Lidan bérusu le yúsuati dimurei Sión lun layanuhóun hawagu lani Bungiu ánheligu sielu. Ani gayarati lariñawagún luagu hagía lan águrahabaliña kristiánugu anuadirúaaña ani óundaragua hamaña lidan aban néchani.

12. Ida liña harufuduni kristiánugu anuadirúaaña aban hamá néchani le anügübalin liri Heowá?

12 Ítara kei furumiñetiña kristiánugu, gefenhaña “gürigia ha lílana larúeihan Bungiu” luagu Heowá (aliiha huméi Isaíasi 43:1, 10, 11). Ani kei gefentiña, subudiwatiña luagu hóuserun keisi kristiánugu luma luagu hapurichihani “uganu buiti luáguti Larúeihan Bungiu [...] lun lasubudirúniwa lidan sun fulasu” (Mat. 24:14; Fili. 2:15). Ítara liña híderagun saragu míñunu gürigia lun lagundaarun Heowá hau (aliiha huméi Danieli 12:3).

“BUSENTIWA WOUDIN HUMA”

13, 14. a) Ka lunbei hadügüni ha mámabaña kristiánugu anuadirúaaña lun lánharun Heowá lun háhuduragun? b) Ida liña meha tariñaguni Bíbülia katei le?

13 Lidan arütíkulu le ásügürübei, arihatiwa luagu anha lan meha Heowá lun háhuduragun terencha lun lidan binadu Ísüraeli ánhaña meha óundara hamoun lumutuniña ha lanúadirubaña (1 Uru. 8:41-43). Ítarameme uguñe weyu, ha mámabaña kristiánugu anuadirúaaña lau sífiri sandu, mosu  hóundarun hama lumutuniña Bungiu anhein busén habéi lun lánharun Heowá lun ligaburi háhuduragun lun.

14 Ariñagatiña meha bián profetagu lidan hani profesía luagu hóundaruba lan saragu gürigia hamoun lumutuniña Heowá lidan wadaani. Ariñagati Isaíasi, le furumiñeti: “Sun néchanigu hayabiba lumoun; hayabiba saragu gürigia ariñageina: ‘Higougu, warí wamá luagun luwübüri [Heowá], tidoun litenpulun Lubungiute Hakobu, arufuda láamugei lémeri woun, gayara láamuga wéibugun lidan lémeri. Ladüga Sióngiñeba láfurida larufudahan Wabungiute, Herusaléngiñeme lererun’” (Isa. 2:2, 3). Ani ariñagati profeta Sakaríasi: “Hayabinyaba gürigia hama lílana saragu uburugu lun Herusaléun. Ábameti hayabin lílana aban uburugu hamoun lílana amu uburugu, hariñagame houn: ‘Wéibuga áluahei Wabureme Suntigabafu, lun wamuriahan luma lun labinirúniwa!”. Ariñagati Sakaríasi ítara haña lan gürigia hagía kei “diisi terencha ha lílana burí fulasu” ha lúnbaña hárügüdüniña kristiánugu anuadirúaaña tuéigiñe hadaüragun, ani ábame hariñagun: “Busentiwa woudin huma, ladüga aganbatiwa luagu anihein lan Bungiu huma!” (Sak. 8:20-23.)

15. Ida liña úara hamá “amu mudún” hama kristiánugu anuadirúaaña?

15 Úaratiña “amu mudún” hama kristiánugu anuadirúaaña, lugundun apurichiha hamuti uganu buiti luagu Larúeihan Bungiu úara hama (Mar. 13:10). Chülühaña lun hádangiñe hamá lumutuniña Bungiu ani úara hama kristiánugu anuadirúaaña aba “herederun [...] lidan aban fárüga” lábugiñe ladundehan ‘hóuniri mudún le buiti’, Hesukrístu (aliiha huméi Huan 10:14-16).

ÁLUAHA HUMÁ ARAMUDAGUAGÜLEI TIDAN LÓUNDARUN HEOWÁ

16. Ida luba lahandilihani Heowá katei lun lagumuchun ‘óunwenbu asufuriruni’?

16 Lárigiñeme tagünrinchawagún Babilónia to Wéiriboun, hasufuriruba lumutuniña Bungiu aban lanarime éibaahouni. Megei wabéi lídehan Heowá lun gayara lan wasigirun awinwanda. Heowá guánarügüba aransehei sun katei ani desidírüleime ídaba lan lasusereda katei ligía. Ani éibaahouni ligía, ligíaba adüga lun lagumeserun lagumuhóun fánreinti lánina ‘óunwenbu asufuriruni’ (Mat. 24:21; Ese. 38:2-4). Lagayuahaba Gogu hawagu ‘gürigia ha asagarúbaña lídangiñe saragu néchani’ (Ese. 38:10-12). Gama lumoun, danme le lagayuahan Gogu, ábame lesefuruniña Heowá lumutuniña, ani ábame lageindagun luma Gogu luma hama lisudaranigu. Ábame larumadahani liri sunsuinagubei. Ariñagati: “Ítara luba narufuduni nuéirigun luma sandu nan houn saragu gürigia. Narufudaguba nungua houn, ábame hasubudiruni luagu au lan [Heowábei]” (Ese. 38:18-23).

Lídanme ‘óunwenbu asufuriruni’, mégeibadiwa werederun yarafa lun damuriguaü (Ariha huméi párafu 16 darí 18)

17, 18. a) Kaba adundehani wibiha keisi lubúeingu Bungiu danme le lábürühan Gogu wawagun? b) Ka lunbei wadügüni anhein busén wabéi lun lóunigiruniwa Heowá?

17 Danme le lagumeserun Gogu agayuaha, lariñaguba Heowá houn lumutuniña: “Heiba, nánigu, belú humá húbiñoun hadouragueime bena haugua. Aramudagua humá luagu murusun dan, darí lásügürün [nigañi]” (Isa. 26:20). Lídanme dan ligía, líchuguba Heowá adundehani woun luagu le lunbei wadügüni lun wasalbarun. Dan le lariñagun ya “húbiñoun”, háfuga layanuhaña lan luagu damuriguaü.

18 Ligíati, anhein busén wabéi lun lóunigiruniwa Heowá lídanme óunwenbu asufuriruni, mosu gunfuranda wamani luagu gánigu lan Bungiu ya ubouagu ani óundaragua lániña lidan burí damuriguaü. Ligíati, madiseda wamá luéi wani damuriguaü! Ítara kei abürühati sálumu, ariñaga wamá lau ichouruni: “Nabureme, buguya esefuhabei; binibaña lubeiti bánigu!” (Sal. 3:8).