“Aganba bana, busentina nadimurehan bun.” (HOBU 42:4)

UREMU 31 LUMA 137

1-3. a) Ida liña wasubudiruni mítaran lan ligaburi layanuhan Heowá kei ligaburi wayanuhan? b) Kaba wariha lidan arütíkulu le?

KA MEHA uagu ladügaña Heowá ánheligu hama gürigia? Ladüga busenti meha lun giñe hagundaarun amu lau ibagari (Sálumu 36:9; 1 Timotéu 1:11TNM). Hesusu ligía furumiñeti gürigia le ladügübei Bungiu, le unbei lagúara apostolu Huan ‘Dimurei’ (Huan 1:1; Arufudúni 3:14). Ayanuhati meha Heowá luma Hesusu ani aba meha lafunranguagüdüni lun le lasaminarubei luma le lasandirubei (Huan 1:14, 17; Kolosana 1:15). Ariñagati Pábulu ayanuha hamá ánheligu hámagua lidan hañeñe guánarügü, aban iñeñein le ámuti luéi le hayusurubei gürigia lun hayanuhan (1 Korintuna 13:1).

2 Subudi lumutiña Heowá saragu míñunu ánheligu hama gürigia ha adüga láañabaña buidu buidu. Gabafuti giñe lun laganbuni saragu míñunu furíei le hadügübei gürigia lidan aban. Ani gunfuranda lumuti giñe wafurieidun meberesenga ka lan idan iñeñein wadügei. Lidan anihán lan aganbawa, adundeha lumutiña ánheligu, ayanuha ligía houn. Gayarati ladügüni Bungiu sun katei le ladüga íñutimati ligaburi lisaminan sügǘ wau (aliiha huméi Isaíasi 55:8, 9). Ayanuhati woun lau lumenrengun lun gayara lan gunfuranda wamani.

 3 Lidan arütíkulu le warihibei súnwandan lan layanuhan Heowá woun lidan aban igaburi le ménrenguti lun gunfuranda wamani buidu. Warihibei giñe anihein lan dan sánsigua lani Bungiu ligaburi layanuhan woun.

AYANUHATI BUNGIU HAMA GÜRIGIA

4. a) Ka meha idan iñeñein layanuha Heowá luma Moisesi, Samueli luma Dawidi? b) Ka uagu tayanuhan Bíbülia?

4 Dan le layanuhanbei Heowá luma Adán lidan fuluri-agei Edén, háfuga ayanuha lan meha lun lidan binadu ebüréu. Dan lárigiñe, ayanuhati hama amu wügüriña kéiburi Moisesi, Samueli luma Dawidi lidan ligiaméme iñeñein. Aba lariñaguni le lasaminarubei houn, ábati habürüdüni lidan hererun guánarügü luma lidan ligaburi hayanuhan. Abürüha hamuti giñe dimurei burí le lariñagubei Heowá houn luma sun le hásügürübei lubúeingu. Kei hénpulu, ayanuhatu Bíbülia luagu hafiñen lumutuniña Bungiu luma luagu ínsiñeni le meha harufudubei, ayanuhatu giñe luagu hachara luma hafigoun. Sun abahüdaguni le abürühóuati lun wabuidun guánarügü (Rómana 15:4).

Abürüha hamuti ha abürühabarun Bíbülia lilurudun Heowá luma sun le hásügürübei lubúeingu

5. Ka meha uagu mayanuhan lubéi Heowá hama gürigia lídanrügü iñeñein ebüréu?

5 Mámarügüñein meha lidan ebüréu layanuha Heowá hama gürigia. Ka uagu? Ladüga súnwandan lasansirun ligaburi habagaridun gürigia. Kei hénpulu, dan le meha hesefurun ísüraelina Babiloniagiñe, saragu hádangiñe iñeñein araméu hayanuhabei. Háfuga ligía lan meha adügübei lun labürüdüni Danieli, Heremíasi luma Ésüdürasi fiú fánreinti tídangiñeti Bíbülia lidan iñeñein ligía. *

6. Ka meha uagu tásügüragüdüwa Abürüdǘni Ebüréu lidoun güriegu?

6 Saragu irumu lárigiñe, aba lagañeirun aban urúei güriegu gíriti Alejandro Magno saragu ageiraü. Kei resultóu, aba hagumeserun lílana fulasu burí ligía ayanuha lidan aban luwuyeri güriegu le gunfuranda hamuti sun gürigia. Gumesetiña meha giñe saragu huríu ayusurei iñeñein ligía. Ligía aba lubéi tásügüragüdüniwa Abürüdǘni Ebüréu lídangiñe ebüréu lidoun güriegu. Subudiwatu Bíbülia to kei Septuaginta. Tugía meha furumiñetu Bíbülia to ásügürawagüdüboun lidoun amu iñeñein, ani súdinitu giñe. Según fiú sásaamu 72 gürigia adügübarun Bíbülia tugía. * Fiú hádangiñe gürigia ha ídehabaña lidan tásügüragüdüniwa Septuaginta adüga hamuti dimurei luagu dimurei, ani ha híbiri madügün hamuti ítara. Íbini ítara, dandu huríu ha meha ayanuhabaña güriegu kei kristiánugu, ariha hamutu meha Septuaginta kei Lererun Bungiu.

7. Ka meha iñeñein idanbei layanuha Hesusu hama lani disipulugu?

7 Dan le ya lubéi Hesusu ubouagu, háfuga  ayanuha lan ebüréu (Huan 19:20; 20:16; Adügaü 26:14). Háfuga yusu lan giñe fiú dimurei lídangiñe iñeñein araméu le kamaniti. Ayanuha lumuti giñe binadu ebüréu le meha layanuhabei Moisesi hama profetagu, lugundun ligía meha haliihabei huríu lidan fulasu le ñein lubéi hadamuridagua sagü dimaasu (Lúkasi 4:17-19; 24:44, 45; Adügaü 15:21). Lidan meha dan ligía ayanuhóuati giñe güriegu luma latín, gama lumoun, mariñaguntu Bíbülia anhein ayanuhan lubalin Hesusu iñeñein burí ligía.

8, 9. a) Ka uagu lidan lubéi güriegu tabürüdǘwa fiú tídangiñe líburu to tídanboun Bíbülia? b) Ka larufudahabei le woun luagu Heowá?

8 Ayanuhatiña meha furumiñetiña lani Hesusu disipulugu ebüréu. Gama lumoun, lárigiñebei lounwen Hesusu, aba hayabin amu gürigia ha ayanuhabaña amu burí iñeñein lun lánigu hamá (aliiha huméi Adügaü 6:1). Lau lásügürün dan, gíbetimahaña meha kristiánugu ayanuhatiña güriegu luéi ebüréu. Kei güriegu lubéi meha iñeñein létima ayanuhóuabei lidan dan ligía, bürüwatu liliburun Matéu, Márükosu, Lúkasi luma Huan lidan iñeñein ligía. * Abürühóuatu giñe sun ligaradan Pábulu tuma amu burí líburu tídangiñetu Bíbülia lidan güriegu.

9 Dan le meha busén hamá abürühatiña Bíbülia hayanuhan luagu le tariñagubei Abürüdǘni Ebüréu, súnwandan meha hayusurunu Septuaginta, lugundun sügügüdawaaru meha lidoun güriegu. Anihein meha dan, ámuti ligaburi labürüdǘn dimurei tidan Septuaginta luéi tidan Abürüdǘni Ebüréu. Íbini ítara, seremei lubuidun wadagimanu le hadügübei wügüriña gafigountiña hagía, ligía anuhein lubéi Lererun Bungiu wama uguñe weyu. Ka wafurendeirubei lídangiñe sun katei le? Luagu masaminarun lan Heowá buídutima lan somu iñeñein o rasa luéi amu (aliiha huméi Adügaü 10:34).

Mafosurun lumutiwa Bungiu lun wayanuhan aban iñeñein espechaliti lun gayara lan wasubudiruni o lun wafurendeirun luagu lani füramasei

10. Ka ladügübei Heowá lun layanuhan woun?

10 Furendeihadiwa gayara lan lasansiruni Heowá ligaburi layanuhan woun. Mafosuru lumutiwa lun wayanuhan aban iñeñein espechaliti lun wasubudiruni o lun wafurendeirun luagu lani füramasei (aliiha huméi Sakaríasi 8:23 luma Arufudúni 7:9, 10). Ariha wamaali giñe adüga lan meha Heowá lun habürüdüni fiú wügüriña lisaminan, gama lumoun ígirati lun hadügüni lidan hayanun guánarügü.

GÓUNIGI LUMUTI HEOWÁ UGANU LE TÍDANBEI BÍBÜLIA

11. Lau sun ayanuha hamá gürigia ámuñegueinarügü iñeñein, ka uagu madügün lubéi le lun siñá lan layanuhan Heowá woun?

11 Ayanuhatiña gürigia lidan ámuñegueinarügü iñeñein. Gama lumoun, mama aban turóbuli katei le lun Heowá. Ka uagu? Lugundun adügaali lun tásügüragüdüniwa Lererun  lidoun saragu iñeñein. Kei hénpulu, fiúrügüñein dimurei tidan Bíbülia le lariñagubei Hesusu lidan iñeñein le meha ídanbei layanuha (Matéu 27:46; Márükosu 5:41; 7:34; 14:36). Gama lumoun adügati Heowá lun labürüdǘniwa luganute Hesusu, sügügüdawa ligíame lidoun güriegu luma lidoun amu burí iñeñein. Ani meferidirunti luganute Heowá lugundun adügati meha lun hadügün huríu hama kristiánugu saragu kopia tídangiñe Bíbülia. Ani sügügüdawati kopia burí ligía lidoun saragu iñeñein. Kéiburi 400 irumu lárigiñe Kristu, ariñagati meha aban abürühati sügügüdawaali lan larufudahan Hesusu lidoun saragu iñeñein le hayanuhabei gürigia lidan saragu fulasu, kéiburi Siria, Ehiptu, la India, Persia luma Etiopía.

12. Ka adüga hamaalibei saragu gürigia lun hagumuchun tau Bíbülia?

12 Lúmagiñe saragu dan áluahaaña saragu gürigia lun hagumuchun tau Bíbülia luma hau ha ídehabaña lidan tásügüragüdüniwa lidoun amu iñeñein o ha afanreinhabarun. Kei hénpulu, kéiburi 300 irumu lárigiñe Kristu, óunahati aban urúei rómana lun lagumuchún tau sun Bíbülia. Kéiburi 1,200 irumu lárigiñe, gumeseti aban wügüri gíriti William Tyndale ásügüragüdoun Bíbülia lidoun inglesi. Ariñagati anhein lan lígira Bungiu lun lawinwandun saragu dan, láfaaguba lan lun gunfuranda lanu íbini aban nibureinti le nadagimeinti áraabu Bíbülia, sügǘ lau aban fádiri. Dan le hagumeserunbei tábutigu relihión éibaahei, mosu meha lanurahan Tyndale Alundugiñe lun lagumuchuni ásügürawagüdüni le ladügübei luma lun imprimírü lani. Íbini áluga hamá meha tábutigu relihión hágudunu sun kopia to hadariruboun, ibiha hamutu saragu gürigia Bíbülia tugía. Fiú dan lárigiñe, aba lafarún Tyndale hilagubei gudawa ligía. Gama lumoun, kípuwatu Bíbülia to ladügüboun, ani tugía meha ayusurúnwaboun lun tadügǘn Bíbülia lidan inglesi to gíriboun King James Version (aliiha huméi 2 Timotéu 2:9).

13. Ka hadarirubei sásaamu lárigiñe hakutihan fiú binadu kopia tani Bíbülia?

13 Inarüni anihein lan charati lidan fiú binadu kopia tídangiñe Bíbülia. Gama lumoun, akutiha hamaaru saragu sásaamu saragu tídangiñe dugumedu tugía. Ani ka hadarirubei? Luagu fiúrügüñein lan charati lidan fiú bérusu, ani ñǘbüriti charati ligía darí lun masansirun lan uganu le tídanbei Bíbülia. Chouru hamuti ha aturiahabarun Bíbülia luagu Lererun lan Bungiu tídanbei (Isaíasi 40:8). *

14. Lidan átiri iñeñein gayara lan taliihóun Bíbülia?

 14 Lau sun meha busén hamá saragu gürigia hagumuchun tau Bíbülia, uguñe weyu gayarahali taliihóun lidan kéiburi 2,800 iñeñein. Úagiru amu líburu sügügüdawaaru lidoun saragu iñeñein kei Bíbülia. Ani íbini mafiñen hamá saragu gürigia luagu Bungiu, Bíbülia tugía líburu tótima afanreinhóuboun lidan sun ubóu. Subudiwati anuhein lan saragu Bíbülia to güreweiti taliihóun luma lun gunfurandawa tan. Gama lumoun anihein uganu lánina emenigini luma ibagari magumuchaditi tidan.

MÉGEIWATU MEHA ABAN BÍBÜLIA TO MÉNRENGUNTI GUNFURANDAWA TAN

15. a) Ka asansiruni ariha wamaalibei lúmagiñe irumu 1919 darí guentó? b) Ka uagu tadügǘnbei wani agumeiraguagüdüni lidan inglesi furumiñe?

15 Lidan irumu 1919, aba hiridún fiú aturiahatiña Bíbülia keisi “musu úaraguati ani gunfuranda ligía” (Matéu 24:45). Lidan meha dan ligía, lídanrügüñein inglesi layanuha musu úaraguati hama lumutuniña Bungiu. Ánheinti guentó, anuhein lani musu úaraguati agumeiraguagüdüni lidan lóugiñe 700 iñeñein. Ítara kei meha le asuseredubei lidan binadu dan luma iñeñein güriegu, uguñe weyu inglesi ligíatima iñeñein ayusurúbei lidan arufudahani luma lidan bísinisi. Ligía aban lídangiñe iñeñein létima subudiwabei lidan sun ubóu. Ani ligía wadügünbarun wani agumeiraguagüdüni furumiñe lidan inglesi, ani lárigiñe aba wásügüragüdünu lidoun amu burí iñeñein.

16, 17. a) Ka meha hemegeirubei lumutuniña Bungiu? b) Ka meha aransehani adügǘbei lun lichugún le hemegeirubei lumutuniña Bungiu houn? c) Ka meha labusenrubei íbiri Knorr?

16 Sun agumeiraguagüdüni to wadügüboun tídangiñe Bíbülia lasagarúa. Kéiburi 60 irumu guentó, Bíbülia to gíriboun King James Version tugíatima ayusurúboun lidan inglesi. Gama lumoun lidan irumu 1611 tadügǘwa Bíbülia to, ani anihein saragu dimurei tidan le hénrenguti gunfurandawa lan ani binaduhali giñe. Lidan binadu abürüdǘni anihein liri Bungiu saragu milu wéiyaasu, gama lumoun tidan Bíbülia tuguya fiúrügüñein wéiyaasu láfuachun liri Bungiu. Anihein giñe saragu charati tidan luma saragu bérusu le úati lidan burí dugumedu tótima binaduharu. Ligiaméme asuseredubei tau amu burí Bíbülia lidan inglesi.

17 Mégeitiña meha lumutuniña Bungiu aban Bíbülia to ménrengunti lun gunfurandawa tan. Ligía hiridúnwabei fiú íbirigu lun hásügüragüdünu Bíbülia. Wáwati lun sétanu ligía Sétanu lánina Tásügürawagüdün  Bíbülia to lánina Iseri Ubóu. Adüga hamutu Bíbülia tugía lidan sisi fánreinti, labadinagua irumu 1950 luma irumu 1960. Furiti furumiñeti fánreinti lidan aban adamurini le adügǘbei 2 lidan widü-hati lidan irumu 1950. Weyu ligía, aba lariñagun íbiri Knorr megei hamá lumutuniña Bungiu aban Bíbülia to ménrengunti lun gunfurandawa tan. Ítara, gayarabei meha hafurendeiruni inarüni luáguti Bungiu lau lumenrengun. Mégeitiña meha lumutuniña Bungiu aban Bíbülia to ménrengunti lun taliihóun, ítara kei meha furumiñetu dugumedu to hámaboun lani Kristu disipulugu. Busenti meha íbiri Knorr lun tíderaguniña Traducción del Nuevo Mundo saragu gürigia lun hasubudiruni Heowá buidu.

18. Ka adügübei lun gayara lan tásügürawagüdün Bíbülia lidoun saragu iñeñein?

18 Gúnfuliti le labusenrubei íbiri Knorr lidan irumu 1963. Lidan irumu ligía anuheinharu meha Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas lidan yámani, chumagü, faransu, holandés, italiano luma lidan portugués. Lidan irumu 1989, adügati musu úaraguati aban departamentu lun hiderawagún íbirigu ha ásügüragüdübarun Bíbülia. Ani lidan irumu 2005 ruti üma lun tásügüragüdüniwa Bíbülia lidoun sun iñeñein le ídanbei tadügǘwa Garüdia Awisahatu. Seremei aransehani ligía anuheinharu Traducción del Nuevo Mundo dayarügü o somu fánreinti tídangiñe lidan lóugiñe 130 iñeñein.

19. a) Ka asuseredubei lidan irumu 2013? b) Kaba uagu wayanuha lidan le aban arütíkulu?

19 Furitu Traducción del Nuevo Mundo lidan inglesi kéiburi 60 irumu guentó. Lúmagiñe dan ligía, arihúati saragu asansiruni lidan ligaburi layanuhóun inglesi. Ligía mosu lubéi ladügǘniwa fiú asansiruni tidan Bíbülia to. Weyu 5 luma 6 lidan diisi-hati irumu 2013 ariha hamuti hóugiñe 1,400,000 gürigia adamuridaguni irumu-auti númeru 129 lidan 31 ageiraü. Lidan adamuridaguni ligía, aba larufudunu aban íbiri lídangiñeti musu úaraguati Traducción del Nuevo Mundo lidan inglesi. Gúndaatiña meha sun gürigia, ani añahein hádangiñe ayahuatiña dan le heresibirunbarun. Lidan programa ligía, tídangiñe Bíbülia tuguya haliirei íchugutiña yanu sun bérusu, ábati híchugun sun ha ñéinbaña fe ménrenguntima lan lun gunfurandawa tan. Lidan le aban arütíkulu wayanuhaba tuagu Bíbülia to luma luagu tásügürawagüdün lidoun amu iñeñein.

^ par. 6 Dimurei Septuaginta mini lan “ǘrüwa-wein-diisi”. Ariñawagúati gumesewa tan Bíbülia to adügǘwa kéiburi 300 irumu lubaragiñe lidaani Kristu, ani durati lan wadagimanu ligía 150 irumu. Súdinitu Septuaginta ladüga íderagua tumutiña sásaamu lun gunfuranda hamani fiú dimurei luma burí bérusu le hénrenguti gunfurandawa lan lidan ebüréu.

^ par. 8 Según fiú sásaamu, abürüha lumutu Matéu liliburun lidan ebüréu ani lárigiñe háfuga ligía guánarügü ásügüragüdübarun lidoun güriegu.

^ par. 13 Ariha huméi arütíkulu La Biblia, una historia de supervivencia, tidan garüdia La Atalaya to lánina 1 lidan unsu-hati irumu 2009. Ariha huméi giñe lanwoun ariñahani A3 tidan iseri Traducción del Nuevo Mundo lidan inglési.