Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu (to lánina aturiahani)  |  Diisi-hati irumu 2015

“Ruba lanwoun wafiñen”

“Ruba lanwoun wafiñen”

“Íderagua bana lúntima laganwoundun nafiñen!”(MÁRÜKOSU 9:24)

UREMU 54 LUMA 24

1. Ka uagu súdini lubéi afiñeni? (Ariha humóun iyawaü to lídanboun lagumeseha arütíkulu.)

ÁLÜGÜDAGUAÑAHADÜN san hungua anhein lesefurubadün lubéi Heowá danme le liabin óunwenbu asufuriruni? Ariñagati Ebüréu 11:6 anhein lan busén wabéi wesefurun, mosu lan wafiñerun, ladüga ánhawa mafiñerun magundanbei Bungiu wau. Gayarati lasaminarun somu gürigia gayarati lan lafiñerun furumiñeguarügü gürigia. Gama lumoun, ariñagati 2 Tesalónikana 3:2 másutiña lan gürigia ubouagu afiñerutiña. Arufudati bián bérusu le mosu lan wáfaagun lun here lan wafiñen.

2, 3. a) Ka uagu mosu lubéi here lan wafiñen? b) Kaba burí álügüdahani wóunaba lidan arütíkulu le?

2 Ariñagati apostolu Féduru súdini lan aban afiñeni le “awanduti óuchawaguni” (aliiha huméi 1 Féduru 1:7). Kei le yarafaali lubéi óunwenbu asufuriruni, mégeitiwa aban afiñeni le gayarati lesefuruni wabagari (Ebüréu 10:39). Ligía mosu lubéi wáfaagun lun léredun wafiñen eibu dan. Ítara luba lesefuruniwa Hesusu danme le liabin lun lagumuchun lau ubóu wuribati le. Gayarati wamuriahani luma Heowá ligiaméme katei le lamuriahabei aban wügüri luma Hesusu: “Íderagua bana  lúntima laganwoundun nafiñen!” (Márükosu 9:24). Gayarati giñe wariñagun lun Bungiu kei hariñagun apostolugu lun Hesusu: “Ruba lanwoun wafiñen” (Lúkasi 17:5).

3 Lidan arütíkulu le wóunabubei ǘrüwa álügüdahani le: Ida luba here lan wafiñen? Ida liña warufuduni here lan wafiñen? Ka uagu chouru wabalin ánhawa lan amuriaha afiñeni luma Heowá, líchugubei lan woun?

BUSENTI BUNGIU LUN HERE LAN WAFIÑEN

4. Ka burí hénpulu gayarabei líderaguniwa lun héretima lan wafiñen?

4 Busenti Heowá lun here lan wafiñen. Ligía lígirunbei lun labürüdǘn abahüdaguni burí tidan Bíbülia hawaguti gürigia ha hérebaña afiñen (Rómana 15:4). Anihán hiri fiú hádangiñe gürigia hagía: Abüraámü, Sara, Isaakü, Hakobu, Moisesi, Raabü, Hedeón luma Barakü (Ebüréu 11:32-35). Ani gayarati giñe wafurendeirun lídangiñe lanarime afiñeni le arufuda hamaalibei saragu íbirigu lidan wadaani. *

Gayarati wafurendeirun lídangiñe lanarime afiñeni le harufudubei saragu íbirigu lidan wadaani

5. a) Ida liña meha larufuduni Elíasi here lan lafiñen? b) Ka álügüdahani gayarabei wadügüni wóuniwagua?

5 Aban lídangiñe hénpulu burí le gayarabei wadariruni tidan Bíbülia luáguti Elíasi. Ariha wamá seingü ókaasion le ídanbei larufudei here lan lafiñen. Furumiñe, ariñagati Elíasi lun urúei Aabü ladügüba lan Heowá lun liabin aban lanarime lumabeiga. Ani ariñagati lun chouru lani luagu ítara luba lan ladüga Heowá lan ariñagubalin (1 Urúeigu 17:1). Libiaman, afiñeti meha Elíasi líchugubei lan Heowá le lemegeirubei lun luma houn amu gürigia lidan lumabeiga ligía (1 Urúeigu 17:4, 5, 13, 14). Lǘrüwan, afiñeti meha Elíasi luagu gayara lan láguyuguagüdüni Heowá tisaani aban würi hilaali túmari (1 Urúeigu 17:21). Ligadürün, chouru lumuti meha Elíasi lóunahaba lan Heowá watu lun láguduni adagaragüdüni ligibuagu wübü Karümélu (1 Urúeigu 18:24, 37). Liseingün, lubaragiñebei lásügürün lumabeiga ligía, chouru laali meha Elíasi láhuyuba lan huya darí lun lariñagun lun Aabü: “Beiba eiga gurá buguyame, lugundun aganbúaali lamuri huya” (1 Urúeigu 18:41). Lárigiñe warihini hénpulu burí le, gayarati wálügüdagun woungua: “Héreti san nafiñen kei meha lafiñen Elíasi?”.

KA GAYARABEI WADÜGÜNI LUN HERE LAN WAFIÑEN?

6. Anhein busén wabéi lun here lan wafiñen, ka lunbei wamuriahani luma Bungiu?

6 Anhein busén wabéi here lan wafiñen, mosu wamuriahan luma Bungiu lun líchugun sífiri sandu woun. Ka uagu? Ladüga aban lan lídangiñe “igaburi le líchugubei [s]ífiri” afiñeni (Galasiana 5:22). Ínchaha lumutiwa Hesusu lun wamuriahan luma Heowá lun líchugun sífiri sandu woun ani ariñagati lau ichouruni ru lumuti lan Heowá  houn sun ha amuriahabalin luma (Lúkasi 11:13).

Ariñagati Hesusu woun lun wamuriahan luma Heowá lun líchugun sífiri sandu woun

7. Afuranguagüda huméi lau aban hénpulu ka lan lunbei wadügüni lun héreñu lan wafiñen.

7 Ani anhein here lubéi wafiñen, mosu wáfaagun lun héreñu lan súnwandan. Ka uagu? Ladüga ítara liña afiñeni kei watu le durungu-umuti. Furumiñe, háfuga here lan ladunrangun. Gama lumoun, anhein mínchagun wamá, ába léñeguchun. Ítara liña giñe afiñeni. Anhein mabusenrun wabéi weferidiruni, mosu waliihanu ani aturiaha wamounme Bíbülia sagü weyu. Ábameti aweirideinatima lan línsiñe Heowá tuma Lererun woun sagü weyu, ani ábame héreñu lan wafiñen.

8. Kaba íderaguawa lun here lan wafiñen?

8 Lun héreñu lan wafiñen, siñati wagufurumadun láurügü le wafurendeirubei lubaragiñe wabadiseirun (Ebüréu 6:1, 2). Gayarati waturiahan luagu ida liña lan lagunfulirun fiú profesía le tídanbei Bíbülia. Ani éibume waturiahanu Bíbülia, mosu warihini anhein warufuduñein lubéi lidan wabagari luagu inarüni lan here lan wafiñen (aliiha huméi Santiagu 1:25 luma 2:24, 26).

9, 10. a) Ida liña híderaguniwa íbirigu lun héretima lan wafiñen? b) Ida liña líderaguniwa adamuridaguni lun héretima lan wafiñen? c) Ida liña líderaguniwa apurichihani lun héretima lan wafiñen?

9 Ariñagati apostolu Pábulu gayarati lan wíchugun gurasu wóuniwagua keisi kristiánugu “lau afiñeni le wawagubei” (Rómana 1:12). Ka labusenrubei lariñagun lau dimurei le? Le labusenrubei lariñagun ábatima lan léredun wafiñen dan le hama wamá wíbirigu lidan damuriguaü, dántima hama wamá ha úaraguabaña dan le hásügürün lídangiñe turóbuli (Santiagu 1:3). Débiligüda hamuti hagübüri umadagu wafiñen, ánhañati umadagu buítiña héregüda hamuti (1 Korintuna 15:33). Ligía tariñagunbei Bíbülia woun lun mígirun wamani wadamuridagun, ladüga ñein wíchiga gurasu wóuniwagua (aliiha huméi Ebüréu 10:24, 25). Ani ídehati giñe le wafurendeirubei lidan adamuridaguni lun léredun wafiñen. Ariñagati Rómana 10:17 eibu lan wafurendeirun tuagu Bíbülia, héretimati wafiñen. Ligía lunti lubéi wálügüdagun woungua: “Ñǘdüntina san lidan sun adamuridaguni?”.

10 Íderagua lumutiwa giñe warufudahani uganu le tídanbei Bíbülia houn amu lun héretima lan wafiñen. Ka uagu? Ladüga dan le wapurichihan, aba wafurendeirun afiñera luagu Heowá luma lun ganigi wamá, ítara kei meha furumiñetiña kristiánugu (Adügaü 4:17-20; 13:46).

11. a) Ka meha uagu here lubéi lafiñen Hosué luma Kalebü? b) Ida luba wáyeihaniña Hosué luma Kalebü?

11 Dan le warihini ida liña lan lóunabuni Heowá wafurieidun luma ida liña lan líderaguniwa, ábatima léredun wafiñen. Ligía meha asuseredubei lun Hosué luma Kalebü. Dan le hóudinbei aríaahei fulasu le füramase lubéi Heowá houn, arufuda hamuti weiri lan hafiñen. Lau lásügürün dan,  aba éredeinatima lan hafiñen ladüga harihini súnwandan lan líderaguniña Bungiu. Ligía meha lachoururunbalin Hosué houn ísüraelina luagu súnwandan lan lagunfuliruni Heowá sun füramasei le ladügübei houn. Lárigiñe, aba lariñagun houn: “Lunti lubeiti inebe lan Wabureme hun, seriwi huguyame lun”. Ani ariñagati giñe houn: “Ánheinti au hau tílana nuban lunba Wabureme weseriwida” (Hosué 23:14; 24:14, 15). Ánhawa afiñera luagu Heowá, warihibei giñe ida liña lan líderaguniwa, ani ábame léreduntima wafiñen (Sálumu 34:8).

IDA LIÑA WARUFUDUNI HERE LAN WAFIÑEN?

12. Ida luba warufuduni here lan wafiñen?

12 Ariñagati meha disipulu Santiagu larufudubei lan lafiñen “lau buiti le [l]adügübei” (Santiagu 2:18). Lau dimurei le, arufudati Santiagu gayara lan warufuduni here lan wafiñen lau katei le wadügübei. Ariha wamá fiú igaburi ida luba lan warufuduni wafiñen.

Anhein wadüga sun wayaraati lun wapurichihan, warufudubei here lan wafiñen (Ariha huméi párafu 13)

13. Ka uagu arufuda wabalin wafiñen dan le wapurichihan?

13 Dan le wapurichihan, arufuda wamuti afiñe wamá. Ka uagu? Ladüga lau wapurichihan arufuda wamuti afiñe wamá luagu yarafaali lan lagumuchagüle ubóu ani “lachülürüba [lan] lidan dan” (Abakúku 2:3). Anhein busén wabéi wasubudiruni anhein here lubéi wafiñen, lunti wálügüdagun woungua: “Inarüni san súdini lan apurichihani nun? Nadügüñein san sun niyaraati lun nayanuhan luagu Bungiu houn sun gürigia? Áluahatina san chansi lun naganwoundagüdüni napurichihan?” (2 Korintuna 13:5). Ánhawa áfaagua lun wapurichihan, warufudubei derebugu lan wafiñen (aliiha huméi Rómana 10:10).

14, 15. a) Ida luba warufudun afiñeni lidan wabagari? b) Abahüdagua huméi ida liña lan harufudun fiú iduheñu ásiana luagu here lan hafiñen.

 14 Arufuda wamuti giñe wafiñen lau wawanduni lénrengunga le lánina ibagari. Anhein lunti lubéi wawandun gudemei, sandi, maguraasuni, íruni o amu turóbuli libe burí le, afiñetiwa luagu líderagubadiwa lan Heowá luma Hesusu “lidan lóurate wemegeiruni” (Ebüréu 4:16TNM). Ánhawa amuriaha ídemuei luma Heowá, warufudubei afiñe wamá luagu. Ariñagati Hesusu gayara lan wamuriahanu “weigan fein to lánina sagü weyu” luma Heowá (Lúkasi 11:3). Anihein saragu hénpulu tidan Bíbülia le arufudubalin gayara lan líchuguni Heowá furumiñeguarügü katei le wemegeirubei woun. Kéiburi dan le líchugunbei duna luma éigini lun Elíasi lidan aban lanarime lumabeiga Ísüraeli. Ariñagatu Bíbülia aba lan “hanügün dunuru fein luma úi lun, binaafin luma rábounweyu”, ani aba lan latun duna lídangiñe liraüraü duna éibaaguati (1 Urúeigu 17:3-6). Gayarati giñe wafiñerun líchugubei lan Heowá sun le wemegeirubei woun lun wawinwandun.

Anhein wawanda turóbuli le lánina ibagari, warufudubei here lan wafiñen (Ariha huméi párafu 14)

15 Chouru wamuti anhein lan wafalara adundehani le tídanbei Bíbülia, gayarabei lan wíchuguni sun le hemegeirunbei tílana waban houn. Ariha huméi le asuseredubei houn fiú iduheñu Asia. Aban weyu, aba líchugun aban úguchili fe gayarabei lan leferidiruni lumadagua luma  Heowá ladüga liyabun. Dandu ligía kei lani weiriou busentiña meha gaganbadi hamá lun le lariñagubei Matéu 6:33 luma Ariñawagúni 10:4. Aba desidírü hamá lun lígiruni liyabun ani aba lanme hadaagun éigini lun halugurahani lun gayara lan hawinwandun. Ariñagatu lani weiriou hanarime lan meha hawadigimaridun, gama lumoun, mawandahagiña lan ilamaü ladüga góunigi lániña Heowá. Susereeli san aban katei ítarati hun le éredagüdübalin hafiñen?

Chouru wamuti anhein lan wafalara adundehani le tídanbei Bíbülia, gayarabei lan wíchuguni le hemegeirubei waduheñu houn

16. Kaba asusereda ánhawa afiñera luagu Heowá?

16 Chouru waméi ánhawa lan afiñera luagu Heowá ani adüga wameime le lamuriahabei wámagiñe, líderagubadiwa lan. Luagu katei ligía layanuha Pábulu dan le laritaguagüdünbadiwa luagu aban katei le lariñagubei profeta Abakúku: “Ha richaguabaña luagu hafiñen habagariduba” (Galasiana 3:11; Abakúku 2:4). Ani ariñagati giñe Pábulu gabafu lan Bungiu lun líderaguniwa lidan saragu igaburi le miábinti lidoun wasaminan (Éfesuna 3:20). Adüga wamuti sun wayaraati lun weseriwidun lun Bungiu, gama lumoun, subudi wamuti anihein lan katei siñá wamuti adüga. Ligía wadügünbalin le wayaraati lau afiñeni luagu labinirubei lan Heowá wáfaagun. Chóuruti seremei waña lan lun luagu líderaguniwa.

LÍCHUGUBA HEOWÁ AFIÑENI WOUN ANHEIN WAMURIAHA LUMA

17. a) Ida liña lóunabuniña Hesusu apostolugu dan le hamuriahanbei luma lun líchugun lanwoun hafiñen? b) Ida liña wasubudiruni líchuguba lan Heowá lanwoun wafiñen anhein wamuriaha luma?

17 Lárigiñe waliihani arütíkulu le, háfuga wasandiragun woungua kei meha apostolugu dan le hariñagunbei lun Hesusu: “Ruba lanwoun wafiñen” (Lúkasi 17:5). Óunaba lumutiña meha Hesusu lani disipulugu lidan aban igaburi espechaliti lidan lufedun Pentekosutesi irumu 33. Lidan ókaasion ligía aba lóunahani sífiri sandu hawagun ani íderagua lumutiña lun buídutima lan gunfuranda hamani lugundan Bungiu. Adügati katei ligía lúntima léredun hafiñen. Ani kei resultóu, aba hagumeserun aban wadagimanu lánina apurichihani le madügünwañahagilibei (Kolosana 1:23). Füramaseti Heowá woun furumiñeguarügü lan katei le wamuriahan luma “keisi lugundan” líchugubei lan woun (1 Huan 5:14). Ligía subudi wabalin ánhawa lan amuriaha luma lun líchugun lanwoun wafiñen, líchugubei lan woun.

18. Ida liña labiniruniña Heowá ha hérebaña afiñen?

18 Ánhawa afiñera sunsuinagubei luagu Heowá, labinirubadiwa ani líchuguba lanwoun wafiñen danme le wamuriahani luma. Ábameti héretima lan wafiñen ani ábame garicha wamá lun wawinwandun lábugiñe “larúeihan” Bungiu (2 Tesalónikana 1:3, 5).

^ par. 4 Anihán hiri fiú hádangiñe: Lillian Gobitas Klose, Feliks Borys tuma Josephine Elias. Gayarati haliihan hawagu tidan ¡Despertad! to lánina 22 lidan sedü-hati irumu 1993, ¡Despertad! to lánina 22 lidan bián-hati irumu 1994 luma tidan ¡Despertad! to lánina nefu-hati irumu 2009.