Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu (to lánina aturiahani)  |  Widü-hati irumu 2015

Aranseediwa san lubá lagumuchagüle ubóu?

Aranseediwa san lubá lagumuchagüle ubóu?

“Íbini genege lan ladarasarun, lachülürüba lidan dan.” (ABAKÚKU 2:3)

UREMU 32 LUMA 45

1, 2. Ka hadügübei lubúeingu Heowá súnwandan?

LIDAN sun dan le sügühalibei, rúhali Heowá ámuñegueinarügü profesía. Ani súnwandan hagurabahan lubúeingu lau gurasu darí lagunfulirun. Kéiburi profeta Heremíasi, ariñagati lidan aban profesía luagu hagünrinchagubei lan babilóniana Hudá. Ani ligía asuseredubei lidan irumu 607 lubaragiñe Kristu (Heremíasi 25:8-11). Ariñagati profeta Isaíasi lidan aban profesía líderagubaña lan Heowá huríu lun háfuridun Babilóniagiñe lun hagiribudun hageiroun. Ani ariñagati: “Fuleseiwatiña sun ha hemenigibaña luagu [Wabureme]” (Isaíasi 30:18). Chouru lumuti giñe Mikeasi lagunfuliruba lan sun lani Bungiu profesía. Ligía lariñagunbei: “Anhein au, nagurabahaba lúmagiñe Wabureme” (Mikeasi 7:7). Ani luagu saragu irumu, agurabaha hamuti lubúeingu Bungiu lachülürün Mesíasi le füramasewabei (Lúkasi 3:15; 1 Féduru 1:10-12). *

2 Ítarameme, wagurabahañein giñe lagunfulirun profesía  burí luáguti Larúeihan Bungiu. Hesusu lurúeitebei Arúeihani ligía, ani lesefurubadiwa luéi ubóu peliguruti le. Danme le lachülürün lagumuchagüle ubóu, lagumuchuba hau gürigia wuribatiña luma lau sun le adügübei lun wasufurirun (1 Huan 5:19). Liábinba lagumuchagüle ubóu furumiñeguarügü oura. Ligía lunti lubéi wachoururuni aranseñu waña lan.

3. Anhein barühadiwa lubéi saragu irumu agurabahei lagumuchagüle ubóu, ka álügüdahani gayarabei wadügüni wóuniwagua?

3 Busenhadiwa lun ladügǘn lugundan Bungiu ya ubouagu (Matéu 6:10). Gama lumoun, anhein barühadiwa lubéi saragu irumu agurabahei lagumuchagüle ubóu, gayarati wálügüdagun woungua anhein lunti lubéi wasigirun agurabaha.

KA UAGU LUNTI LUBÉI WASIGIRUN ARANSEÑU ANI AGAGUDÚAÑU?

4. Ka uagu lunti lubéi agagudúañu wamá ani aranseñu wagíame?

4 Ka uagu lunti lubéi werederun agagudúañu ani aranseñu? Ladüga ruti Hesusu gumadi woun lun wadügüni (Matéu 24:42; Lúkasi 21:34-36). Ani súnwandan tariñagun lóundarun Heowá woun lun lan werederun agagudúañu ani lun mabulieidun wamani füramasei luáguti Paraísu (aliiha huméi 2 Féduru 3:11-13).

5. Ka amu resun uágubei mosu lan agagudúañu wamá?

5 Mosu meha agagudúañu hamá furumiñetiña kristiánugu ani aranseñu hagía lubá luéyuri Heowá. Gama lumoun, súdinitimati lun aranseñu wamá guentó lubá liabin lagumuchagüle ubóu. Ka uagu? Lugundun gumeseti Hesusu arúeiha lidan irumu 1914, ani lúmagiñe dan ligía wawinwanduña lidan lagumuhóun dan. Ka uagu chouru wabalin katei le? Ladüga lagunfuliruña lan sun katei le uágubei lariñaga Hesusu lasusereduba lan lidan dan ligía. Kei hénpulu, wuribatimahali katei ubouagu eibu dan ani lapurichihóuña uganu buiti lidan sun Ubóu (Matéu 24:3, 7-14). Mariñagun lumuti Hesusu átiribei lan ladurarun lagumuhóun dan. Ligía lunti lubéi aranseñu wamá lugundun lachülürüba lagumuchagüle ubóu furumiñeguarügü oura.

6. Ida liña wasubudiruni wuribatimarügübei lan katei ubouagu eibu lásügürün dan?

6 Eibu dan, wuribatimarügübei katei ubouagu. Ida liña wasubudiruni? Ladüga ariñagatu Bíbülia wuribatimarügübaña lan gürigia lidoun “lagumuhóun dan” (2 Timotéu 3:1, 13; Matéu 24:21; Arufudúni 12:12). Ligíati, íbini wuribaali lan katei ubouagu, subudi wamuti laribadatimaba lan. Mini lan san le mosu lan labuinchuntima ubóu lau wuribani lun gayara lan liabin lagumuchagüle ubóu?

7. Dan le wasaminarun luagun Matéu 24:37-39, ka uagu wíchiga fe?

7 Gayarati hasaminarun fiú mosu lan ñein lan ilamaü, sandi luma wuribu lidan sun ageiraü le ubouagubei lubaragiñe lagumeserun “óunwenbu asufuriruni” (Arufudúni 7:14). Ani masuseredunbei katei le. Ka uagu? Lugundun lun hamuga lasuseredun, hasubudiruñein hamuga sun gürigia lagunfuliruña lan profesía. Harihiñein hamuga íbini gürigia ha mafiñenbaña tuagu Bíbülia. Gama lumoun ariñagati Hesusu míchubaña lan hibe-agei gürigia fe luagu wawinwanduña lan lidan lagumuhóun dan. Ariñagati lachülürüba lan lagumuchagüle ubóu danme le magurabun hamani ladüga hawinwanduña kamá masuseredunbei ni kata (aliiha huméi Matéu 24:37-39). Dan le wasaminarun luagun le lariñagubei  Hesusu, ka uagu wíchiga fe? Moun lumuti lan wagurabahan lasusereduba lan katei hanarimetimati luriban lubaragiñe liabin óunwenbu asufuriruni lun híchugun sun gürigia fe luagu yarafaali lan lagumuchagüle ubóu (Lúkasi 17:20; 2 Féduru 3:3, 4).

Chouru wamuti wawinwanduña lan lidan lagumuhóun dan lidan ubóu wuribati le

8. Ka katei wachoururubei wagía lubúeingu Bungiu.

8 Ru lumuti Hesusu profesía luáguti lagumuhóun dan lun hárügübaña lan erederubaña agagudúañu íchiga fe luagu chülühali lan lidaani lagumuchun ubóu. Keisi lubúeingu Bungiu agagudúañu waña (Matéu 24:27, 42). Ligíati, lúmagiñe irumu 1914 ariha wamaali ida liña lan lagunfulirun lani Hesusu profesía. Chouru wamuti wawinwanduña lan lidan lagumuhóun dan lidan ubóu wuribati le. Ani desidírü laali Heowá ídanme lan lagumucha lau.

9. Ka uagu lunti lubéi agagudúañu wamá ani aranseñu wagíame?

9 Kei aubei warihei, lunti agagudúañu wamá ani aranseñu wagíame. Ka uagu? Furumiñe, ladüga busén wamá gaganbadi wamá lun Kristu. Ani libiaman, ladüga afiñe wamá lagunfuliruña lan lani profesía luáguti lagumuhóun dan. Ka uagu afiñe wabalin katei le? Mama luéigiñe afiñe wamá luagu furumiñeguarügü katei. Afiñetiwa ladüga anihein lan saragu katei le arufudubei lagunfuliruña lan profesía le tídanbei Bíbülia.

ÁTIRIBEI DAN WAGURABAHAN?

10, 11. a) Ka meha uagu lariñaga Hesusu houn lani disipulugu lun agagudúañu hamá? b) Ka lunbei wadügüni anhein machülürün lagumuchagüle ubóu lidan dan le wagurabunbalin? (Ariha huméi dibuhu le lídanbei lagumeseha arütíkulu.)

10 Añahein gefentiña luagu Heowá barühaña saragu irumu agurabaha lachülürün lagumuchagüle ubóu. Gama lumoun, meberesenga átirihali lan dan wau eseriwida lun Bungiu, lunti wasigirun agagudúañu ani aranseñu. Mosu aranseñu wamá danme le liabin Hesusu agumucha lau ubóu le lani Satanási. Haritagua waméi ariñaga lan meha Hesusu houn lani disipulugu lunti lan agagudúañu hamá lugundun ibidiñeti lan houn ídaba lan liabin lagumuchagüle ubóu. Ariñagati giñe houn: “Ítara luba kei aban wügüri le ñǘdünbei luagu aban wéiyaasu díseti; lubaragiñe láfuridun lúbiñegiñe, aba líchuguni sun katei háhaburugun lumusuniña ani ru ligía hawadigimari, ariñaga ligía lun le luágubei bena lun lóunigirun. Agagudúañu humá lubeiti, ladüga ibidiñeti hun kaba lan oura nagiribuda, anhein gúñounba lubéi lumoun áriebuba lan, o lubá lan larugan o binaafin lan; ñǘbuindügüniñein sódini, nadariraünme arumuga. Le nariñagubei hun ariñaga numuti houn súngubei: Agagudúañu humá!” (Márükosu 13:33-37).

Gayarati ladügün Bungiu lun hagayuahan gumadimatiña luagu relihión lidan furumiñeguarügü oura

11 Dan le gunfuranda habalin kristiánugu gumese lan Hesusu agumadiha lidan irumu 1914, aba híchugun fe gayara lan lachülürün lagumuchagüle ubóu furumiñeguarügü oura. Ligía aba lubéi haranserun. Ida? Aba hetenirun apurichiha. Lidan Márükosu 13, ariñagati Hesusu  gayara lan létitima lan lachülürün iyubudiri luéi oura le hagurabunbalin lidamun. Ligíati, meberesenga ídaba lan lachülüra, lunti meha herederun agagudúañu. Arufudahati katei le woun anhein lan lǘhadiwa lubéi agurabaha, úati mini lan lira lǘgili lan liabin lagumuchagüle ubóu o luagu mawinwandunbadiwa lan lun warihini. Mosu agagudúañu wamá.

12. a) Ka álügüdahani ladügübei Abakúku lun Heowá? b) Ida liña meha lóunabun Heowá?

12 Samina humá luagun lani profeta Abakúku hénpulu. Agurabahati lau gurasu lidan anihán lan awisahaña gürigia luagu lagünrinchawagúa lan Herusalén. Ani lubaragiñe Abakúku, añaheinhaña meha amu profetagu apurichihatiña uganu ligía luagu saragu irumu. Ani ariha lumuti meha Abakúku wuribatimahaña lan gürigia lidan dan ligía. Ligía lamuriahanbei ídemuei luma Heowá. Aba lálügüdüni: “Ídaba san lásura nagúarahan amuriahei bídehan, móunabungabana?”. Íbini mariñagun lani Heowá lun ídaba lan lagünrinchawagúa Herusalén, ariñagati lun lun agagudúañu lan, ani aba lariñagun lun: “Lachülürüba lidan dan” (aliiha huméi Abakúku 1:1-4 luma 2:3).

13. a) Ka hamuga gayarabei lasaminaruni Abakúku? b) Lun hamuga saminati Abakúku ítara, kaba hamuga meha asusereda lun?

13 Samina humá lun hamuga meha labuchadun luagu Abakúku agurabaha ani aba hamuga lasaminarun: “Barühadina saragu irumu agurabaha lagünrinchawagun Herusalén. Ani háfuga mégeigili saragu dan, masigirunhaadina apurichiha. Adüga haméi amu”. Lun hamuga saminati ítara, leferidiruñein hamuga lumadagua luma Heowá. Ani lun hamuga maranserunti lubaragiñe liabin lagünrinchawagun Herusalén lidan dan ligía, leferidiruñein hamuga libagari.

14. Ida luba wasandiragun woungua lidan iseri ubóu?

14 Danme le lídanhadiwa Paraísu, ariha wamaalime lagunfulirun sun le uágubei lariñaga Heowá lasusereduba lan lidan lagumuhóun dan. Ligíati, ida luba wasandiragun woungua? Wafiñeratimaba luagu Heowá ani wachoururubei lagunfulirubei lan sun le líbiri lani füramasei (aliiha huméi Hosué 23:14). Wéiribei weteingiruni Heowá luagu lóunahani lagumuchagüle ubóu le lidan dan luma luagu líchugun gumadi houn lubúeingu lun agagudúañu hamá ani aranseñu hagíame (Adügaü 1:7; 1 Féduru 4:7).

 SIGÍ WAMÁ APURICHIHA

Apurichihatün san lau ubebeni? (Ariha huméi párafu 15)

15, 16. Ka uagu mosu lubéi wetenirun lun apurichihani?

15 Tasigiruba lóundarun Heowá aritaguagüdei woun luagu eseriwiduni lan lun Bungiu katei le súdinitimabei lidan wabagari. Líderagubadiwa katei le lun wasigirun eseriwida lun, ani le súdinitimabei líderagubadiwa lun mabulieidun wamani súdini lan uganu le wapurichihabei. Chouru wamuti lagunfuliruña lan lani Hesusu profesía luáguti lagumuhóun dan ani murusunrügaali lan dan lubá lagumuchun ubóu. Ligía súdinitima lubéi wasigirun eseriwida lun Heowá ani sigí wagíame apurichihei uganu luáguti Larúeihan (Matéu 6:33; Márükosu 13:10).

16 Yarafatimahali dan lun lagumuchún lau ubóu le lani Satanási. Dan le wapurichihan, íderagua wamutiña gürigia lun hasalbarun. Ariha wamá aban hénpulu le arufudubalin súdini lan wetenirun lun wesefuruni habagari gürigia. Lidan irumu 1945, aba tabuluchun aban waporu yámanina ani hilaguatiña saragu milu gürigia. Añahein aban feru maríeitiña esefurutiña lídangiñe sügǘ ligía, ani dan lárigiñe aba gefén hamá luagu Heowá. Haritaguatu íbiri tuguya dan le lan tabuluchuña lubéi waporu, aba tagúarahan aban gürigia ladüga tabuluchuña lan meha tubalihan lau sun tumegen le lauti golu. Gama lumoun ha híbiri  aweiyasuhatiña gunfuranda hamuti súdinitima lan híderawagun amu gürigia lun hesefurun. Lídanñein peliguru habagari gürigia uguñe weyu. Ligía lunti lubéi wetenirun lun wadagimanu lánina apurichihani lugundun subudi wamuti anhein lan haganba gürigia uganu buiti hesefuruba lan. Busentiwa wadügüni sun wayaraati lun wíderaguniña gürigia lun hesefurun.

Arufuda huméi súdini lan apurichihani hun (Ariha huméi párafu 17)

17. Ida liña wasubudiruni gayara lan lachülürün lagumuchagüle ubóu lidan furumiñeguarügü oura?

17 Furanguti lagunfuliruña lan profesía burí le tídanbei Bíbülia ani gayara lan lachülürün lagumuchagüle ubóu lidan furumiñeguarügü oura. Málüharu Óundaruni hani Néchanigu hama burí urúeigu ha íderagubalun agumucha lau relihión mama inarüniti (Arufudúni 17:16). Mégeiwati san saragu dan lun lasuseredun le? Uá. Haritagua waméi ladügüba lan Bungiu lun busén hamá gumadimatiña hagumuchun lau relihión. Gayarati ladügüni Bungiu le furumiñeguarügü oura (Arufudúni 17:17). Liábinba lagumuchagüle ubóu le lani Mafia yarafa madise. Ligíati, sigí waméi ladundehan Hesusu le: “Góunigi humá, mígira humá lun tabuinchun hanigi lau katei málati kei saragu fedu, bacharuaü, luma burí idiheri luagu burí katei lánina ibagari le, márügüdün láamugaün weyu le nagiribudagüle ubouagun lidan magaradahan humá” (Lúkasi 21:34, 35; Arufudúni 16:15). Agagudúañu wamá ani sigí wamá eseriwida lun Heowá. Afiñe wamá luagu lesefurubaña lan ha erederubaña agagudúañu ani aranseñu (Isaíasi 64:4).

18. Kaba álügüdahani wóunaba lidan le aban arütíkulu?

18 Lidan awanha lan agurabahei lagumuchagüle ubóu, sigí waméi adundehani le líchugubei disipulu Húdasi. Ariñagati mosu lan wéredagüdüni wafiñen, wafurieidun súnwandan ani góunigi wameime wamadagua luma Bungiu lidan wagurabahañein lan luéyuri líchuguni ibagari magumuchaditi woun (Húdasi 20, 21). Ida liña gayara lan warufuduni inarüni lan busén wamá wawinwandun lidan Paraísu yarafa madise? Warihibei lidan le aban arütíkulu.

^ par. 1 Hadariruba aban lísüta lau profesía burí luáguti Mesíasi luma ida liña lan lagunfulirun tidan líburu Kátima san tarufudahabei Bíbülia?, páhina 200