Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu (to lánina aturiahani)  |  Sedü-hati irumu 2015

Ideha wamá lun laganwoundun úarani luma darangilaü

Ideha wamá lun laganwoundun úarani luma darangilaü

“[Níchuguba] uéiriguni lun fulasu le ñein lubéi níchigei nugudi.” (ISAÍASI 60:13)

UREMU 25, 28

1, 2. Ka un layusurúa dimurei lebu ugudi lidan Abürüdǘni Ebüréu?

KA SAN lébubei ugudi? Aban liraüraü haláü le ichugúbei ligibugiñe aban haláü lun hadagaragüdüni gürigia hagudi luagu. Lidan Isaíasi 66:1, ariñagati Heowá sielu lan lálanabei larúeihan ani Ubóu lan lébubei lugudi. Ani lidan Isaíasi 60:13 ariñagati ‘líchuguba lan uéiriguni lun fulasu le ñein lubéi líchigei lugudi’. Ida liña san líchugun Heowá uéiriguni lun fulasu le ñein lubéi líchigei lugudi? Ka mini lubéi le houn sun ha awinwandubaña ubouagu?

2 Lidan Abürüdǘni Ebüréu yúsuati dimurei lebu ugudi lun layanuhóun tuagu litenpulun binadu Ísüraeli (1 Krónikasi 28:2; Sálumu 132:7). Wéiriti meha lubuidun larihinu Heowá ténpulu tuguya lugundun ñein meha háhuduragua lubúeingu lun ani alawaha haméi.

3. a) Ka íderagubaliwa lun wáhuduragun lun Bungiu uguñe weyu? b) Ídabuga lagumesera aransehani le ladügübei Bungiu?

3 Ka íderagubadiwa lun wáhuduragun lun Bungiu  uguñe weyu? Mama aban muna, kei meha ténpulu. Uguñe weyu, adügati Bungiu aban aransehani lun háhuduragun gürigia lun luma lun lumadagu hamá. Ani gayara lubéi lasuseredun katei le ladüga hilá lan Hesusu lun lesefuruniwa. Aransehani le ítara liña kei meha ténpulu ladüga ruti uéiriguni lun Bungiu. Ídabuga san lagumesera aransehani le? Gumeseti lidan irumu 29, dan le labadiseirunbei Hesusu ani anuadirúa ligía kei fádiri le íñutimabei (Ebüréu 9:11, 12).

Keisi lubúeingu Bungiu lunti walawahani guentó

4, 5. a) Según Sálumu 99, ka lunbei hadügüni lubúeingu Heowá? b) Ka burí álügüdahani lunbei wadügüni wóuniwagua?

4 Seremei wamuti Heowá luagu ladügüni aransehani le lun gayara lan wáhuduragun lun. Ida liña warufuduni? Lau wafuranguagüdüni houn gürigia Heowá lan líribei Bungiu ani ligía lan óunahabalin Hesusu lun lounwen wawagu. Wéiriti wagundan lau wasubudiruni hudugua hamá hóugiñe 8 míñunu Gefentiña lun Heowá sagü weyu. Gíbetiña gürigia saminatiña lárigiñe lanme hóunwegun hóudinba lan sielun lun háhuduragun lun Heowá. Ánheinti wagía subudi wamuti mama lan ítara liña. Subudi wamuti lunti lan wíchugun uéiriguni lun Heowá guentó.

5 Dan le walawahani Heowá, wasigiruñein hénpulu hani lubúeingu Bungiu ha lánina binadu dan (aliiha huméi Sálumu 99:1-3, 5-7). Besafu hádangiñe, kéiburi Moisesi, Aarón luma Samueli, falá hamuti aransehani le ladügübei Bungiu lun láhudurawagun lun. Biámañein sétanu úaraduti lun híchugun uéiriguni lun Heowá uguñe weyu. Le furumiñeti, kristiánugu anuadirúaaña ha eseriwidubaña lábugiñe aransehani le ladügübei Heowá ya ubouagu lubaragiñe houdin sielun lun heseriwidun fádirigume luma Hesusu. Hámati “amu mudún” ha íderagubaliña kristiánugu anuadirúaaña lau úaraguni (Huan 10:16). Ligíati, kada aban wádangiñe lunti lálügüdagun lungua: “Nídehaña san lidan aransehani le ladügübei Bungiu lun láhudurawagun lun?”.

KA ESERIWIDUBAÑA TÉNPULURUGU?

6, 7. a) Ka asuseredubei murusun dan lárigiñe lagumeserun damuriguaü kristiánu? b) Ka asuseredubei lidan irumu 1919?

6 Ariñagati meha apostolu Pábulu ñéinbaña lan fiú ebedaagutiña lun relihión inarüniti ani hagumeseruba lan arufudaha iyeeni lidan damuriguaü (Adügaü 20:28-30; 2 Tesalónikana 2:3, 4). Susereti katei le lubaragiñe lagunfulirun san irumu lúmagiñe lagumeserun damuriguaü kristiánu. Ábati hénrengu haali lan lasubudirúniwa kátañatima lan lubúeingubaña Bungiu. Saragu irumu lárigiñe yusu lumuti Heowá Hesusu lun lafuranguagüdüni kátaña lan eseriwidubaña lun lábugiñe aransehani le ladügübei.

 7 Lidan irumu 1919 rédeiti furangu kátaña lan eseriwidubaña lun Bungiu tidan lani ténpulu o lidan aransehani le ladügübei. Adügaaña meha aransehani lun háhuduragun lun Heowá kei aubei labusenra (Isaíasi 4:2, 3; Malakíasi 3:1-4). Ábati lagumeserun aban arufudúni le larihibei Pábulu agunfulira. Ariha waméi ka lan larihibei apostolu le.

8, 9. Katei san “paraísu” le larihibei Pábulu lidan aban arufudúni?

8 Lau lubafu Heowá adügati lun larihin Pábulu aban katei le lunbei lasuseredun ámuñegü (aliiha huméi 2 Korintuna 12:1-4). Arihati Pábulu aban katei le uágubei lariñaga “paraísu”. Katei san paraísu ligía? Háfuga ǘrüwañein katei. Furumiñe, paraísu le lunbei ya lan ubouagu (Lúkasi 23:43TNM). Libiaman, lubuidun ibagari le lunbei ñein lan lidan iseri ubóu. Ani lǘrüwan, ‘lufulasun Bungiu’, lidan amu dimurei, chansi lun luma hamá Heowá sielu (Arufudúni 2:7).

9 Ka meha uagu lariñaga Pábulu aganbaali lan katei le uágubei siñá lan layanuhan? Ladüga mámagili lan meha lidaani lafuranguagüdüni luáguti sun katei buiti le larihibei. Ánheinti wagía, gayarati wayanuhan houn gürigia luagu katei buiti le wibihibei keisi lumutuniña Bungiu.

10. a) Katei san paraísu le gádanbaliña lubúeingu Bungiu uguñe weyu? b) Ka uagu gayara lubéi háhuduragun lubúeingu Bungiu lun?

10 Súnwandan tayanuhan wani agumeiraguagüdüni luagu lídanñanu lan aban paraísu lubúeingu Bungiu. Ka uagu? Ladüga darangilaü le líchugubei Heowá houn lumutuniña. Arufudati le hagíarügüñanu lan áhuduragua lun Heowá Bungiu según aransehani le ladügübei. Ani gayara lubéi háhuduragun lun ladüga líchuguni Hesusu libagari lidan sákürifisiu (Malakíasi 3:18).

11. Ka chansi wibihibei uguñe weyu?

11 Barüti ugundani warihini lúmagiñe lan irumu 1919, ígirati Heowá lun hóunigiruni gürigia gafigountiña darangilaü le líchugubei houn lumutuniña ani wéirigüda hameime. Hadügüñein san katei le? Ariha humuti san chansi le hibihibei lúmagiñe Heowá lun huádigimaridun luma lun híchugun uéiriguni lun ya ubouagu keisi aban katei gebegiti?

ADÜGATI HEOWÁ LUN BUÍDUTIMA TAN LÓUNDARUN

12. Ida liña wasubudiruni lagunfuliruña lan le lariñagubei Isaíasi 60:17? (Ariha humóun iyawaü to lídanboun lagumeseha arütíkulu.)

12 Lidan sun dan le sügühalibei aniheinhali saragu asansiruni tidan lóundarun Heowá ya ubouagu. Ani ligía meha lariñagubei profeta Isaíasi lidan lani profesía (aliiha huméi Isaíasi 60:17). Gefentiña luagu Heowá ha nibureingiñabaña háfuga aganbarügütiña luagu katei burí le ladüga labahüdahóun houn o ladüga haliihani tidan burí agumeiraguagüdüni. Gama lumoun, añahein íbirigu ha lǘhaña lidan inarüni ha arihibalin asansiruni burí ligía. Chouru hamuti íbirigu ha layusuruñein lan Bungiu Hesusu le urúei lun ladundehanu  lóundarun. Dan le waganbuni le habahüdagubei íbirigu ha, ábatima léredun wemenigin luagu Heowá.

13. Según Sálumu 48:12-14, ka lunbei wadügüni?

13 Sun wagía lunti wayanuhan houn amu tuagu lóundarun Heowá. Lidan ubóu wuribati le aban óunwenbu milaguru gayara lan hawinwandun saragu íbirigu lidan darangilaü luma úarani. Ligía lunti lubéi wayanuhan tuagu lóundarun Bungiu luma luagu darangilaü le tídanbei houn “iseri inebanfangu”, lidan amu dimurei, houn ha nibureintimagiñabaña luma houn ha iserigiñabaña lidan inarüni (aliiha huméi Sálumu 48:12-14).

14, 15. Ka asansiruni adügǘbei lidan burí irumu 70? b) Ka uagu buidu lubéi asansiruni burí ligía?

14 Gíbetiña gefentiña luagu Heowá ha lǘhaña lidan inarüni winwan hamuti fiú lídangiñe asansiruni le adügübei lun buídutima lan fánreinti tani lóundarun Bungiu le yaabei ubouagu. Kéiburi saragu irumu lubaragiñe le, anihein meha aban alidihati damuriguaü lidan kada damuriguaü, tidan kada sukursáli anihein meha aban alidihati sukursáli ani anihein meha giñe aban íbiri le agumadihabei tidan Watch Tower. Íbini añahein lan meha íbirigu úaraguatiña ha íderagubaliña íbirigu ha, ábanrügüñein meha gürigia desidírü  kaba lan adügǘwa lidan damuriguaü, tidan kada sukursáli luma tidan sukursáli to Merigaboun. Gama lumoun, lárigiñe irumu 1970 aba ladügǘn aransehani lun mámarügü lan aban wéiyaali lidan afiñeni desidírü. Uguñe weyu lidan kada damuriguaü añahein wéiyaaña lidan afiñeni, tidan kada sukursáli anihein aban Sétanu le Arihibei tau Sukursáli ani anihein giñe aban sétanu hani kristiánugu anuadirúaaña le arihibei lau hawadigimari gefentiña luagu Heowá lidan sun ubóu.

15 Buiti meha asansiruni burí le tun lóundarun Bungiu. Ka uagu? Ladüga adügǘwati meha ladüga buídutimahali lan gunfuranda wamanu Bíbülia. Buiti katei le tun lóundarun Bungiu ladüga mámarügaali aban gürigia desidírü. Sun wéiyaaña lidan afiñeni ha líridubaña Heowá gayarati hídehan lau lubuidun burí hagaburi (Ariñawagúni 24:6; Éfesuna 4:8).

Líchuguñein Heowá ídemuei le hemegeirubei gürigia ha lídangiñetiña sun ubóu houn (Ariha huméi párafu 16 luma 17)

16, 17. Lídangiñe sun asansiruni le adügǘwaalibei lidan lagumuhóun burí irumu, ka hínsiñetimabei hun, ani ka uagu?

16 Ayanuha wamá luagu fiú asansiruni le adügǘwaalibei lidan lagumuhóun burí irumu. Guentó aniheinhali dibuhu buíduburiti tidan wani agumeiraguagüdüni. Ani yusu wamuti giñe iseri burí katei le áfuachuti lun gayara lan wapurichihan. Seremei lun wani páhina lidan Internet jw.org, hibihiñein  saragu gürigia ídemuei le hemegeirubei. Sun asansiruni le arufudati hínsiñe hamá gürigia lun Heowá ani samina lan hawagun.

17 Gebegiti giñe asansiruni burí le adügǘwaalibei lidan adamuridaguni woun lun gayara lan waturiahanu Bíbülia wábuguarügü o hama waduheñu. Rútiwa giñe seremei luagu asansiruni burí le lídanbei wani programa lánina adamurini. Sagü irumu buídutimarügüti! Rútiwa giñe seremei luagu sun le wafurendeirubei tídangiñe ámuñegueinarügü leskuela to ñein lubéi wibiha arufudahani tídangiñeti Bíbülia. Sun asansiruni le arufudati Heowá lan adundehabarun lóundarun ani laganwoundagüdüñein lan úarani luma darangilaü le tídanbei lóundarun.

KABA WADÜGA LUN BUÍDUTIMA LAN ÚARANI LE WÁDANBEI

18, 19. Ida luba wídehan lun laganwoundun úarani luma darangilaü le tídanbei lóundarun Heowá?

18 Ruti Heowá aban lubuidun chansi woun lun wewendedagüdünu lóundarun. Ida luba wadügüni? Lau wapurichihan ani lau warufudahan tídangiñe Bíbülia houn amu lau ubebeni. Sagü wíderagun aban gürigia lun aban lan gefenti luagu Heowá, wadügüña lúntima laganwoundun úarani luma darangilaü le tídanbei lóundarun Bungiu (Isaíasi 26:15; 54:2).

19 Ídehatiwa giñe lúntima tabuidurun lóundarun Bungiu dan le wáfaagun lun wabuiduragüdüni wagaburi keisi kristiánugu. Ítara liña wadügün lun hínsiñe tan lóundarun Bungiu houn amu. Ka adügübei lun busén hamá gürigia hebelurun tidoun lóundarun Bungiu ani lun hafurendeirun luagu Heowá luma luagu Hesusu? Liibe-agei dan mama ladüga wasubudin, ladüga lubuidun wagaburi.

Gayarati hídehan lun laganwoundun úarani luma darangilaü (Ariha huméi párafu 18 luma 19)

20. Según Ariñawagúni 14:35, ka lunbei wadügüni?

20 Chóuruti gunda lan Heowá luma Hesusu dan le harihini darangilaü luma úarani le wádanbei. Ani gúndaatiwa giñe lau wídehan lun buidu lan katei tidan lóundarun Heowá. Ani gúndaatimabadiwa danme le wadügüni Ubóu ábanme paraísu. Ariñagati Ariñawagúni 14:35 gunda lan urúei dan le chu lan lau lubúein. Ligíati, óusera wamá lau lichú aau ani áfaagua wamá lúntima laganwoundun úarani luma darangilaü le wádanbei.