ARIÑAGATIÑA SARAGU, UA LAN. Ariñagati aban surusia ítara liña lan tayusurún Bíbülia lun adundehani, kei tayusurún aban líburu lánina irumu 1920 lun larufudahóun katei tuáguti Siensiasi. Másiñati gayaraabei lan hálügüdünün ha mafiñebaña tuagu Bíbülia, anhein háluahaba lubéi hamuga ariñahani lun hayusurun aban konputadora to iseritimagiruboun lidan somu ariñahani le binaduhali. Lidan amu dimurei, añahein saminatiña aba tan líburu to meseriwínharu Bíbülia.

Ka uagu busenbaña lubéi gürigia hayusurun aban adundehani to binaduharu lidan aban ubóu le awanseeli saragu? Dántima aniheinhali lan Internet lau saragu ariñahani luma burí ámuñegueinarügü adundehani. Chülütiña sásaamu, abürühatiña líburu hama surusiagu (psicólogos) lidan burí programa le ñein lubéi ladügǘwa saragu álügüdahani houn ani ñein lubéi hariñagei le hasaminarubei. Ani anuhein giñe bísinisi to abürühaboun saragu líburu lánina adundehani ani adügatu lun ñein lan saragu míñunu seinsu tuma kónpeni.

Lau saragu ariñahani le iseritimabei, kaba uagu hayusuroun gürigia Bíbülia aban líburu to barüharu yarafa lun 2,000 irumu lúmagiñe tabürüdǘn? Inarüni san le hariñagubei ha mafiñebaña tuagu Bíbülia luagu ítara liña lan laluahóun adundehani tidan Bíbülia kei bayusurun binadu ariñahani tuáguti Konputadora o aban binadu líburu tani Siensiasi? Le linarün katei, mítaranti. Fureseti tasansiragun siensia luma burí katei le ayusurúbei uguñe, gama lumoun, sánsihaña san gürigia? Busengiña gürigia, ugundani, ichouruni, gasuuni lan habagari, ugundani hadan iduheñu hama umadagu buítiña.

Íbini binaduharu lan Bíbülia, ayanuhatu luagu sun burí katei le luma luagu amu katei. Ariñagatu giñe, Bungiu guánarügü lan abürügüdübarun. Rutu Bíbülia adundehani lun sun katei le wemegeirubei lidan wabagari ani aranseha tumutiwa lubá wagagibudagun luma lénrengunga (2 Timotéu 3:16, 17). Le buídutimabei, ariñaga tan laduraruba lan adundehani le tídanbei lun súnwandan, machülürünbei dan lun meseriwidunboun lan. Bíbülia guánarügü ariñaguboun: “Wínwantu Lererun Bungiu ani gabafu tuguya” (Ebüréu 4:12).

Inarüni san le ariñawagúbei tuagu Bíbülia? Aban san líburu binaduharu o aban líburu wínwantu to huutu lun wabagari? Anuhán furumiñetu tídangiñe saragu númeru espechalitu tani Garüdia Awisahatu to, ani le tisuunibei tíderagunün adarirei lóunabagüle álügüdahani burí le.