HUUGILI SAN ADUNDEHANI LE TÍDANBEI BÍBÜLIA?

Kei awanseeli lubéi hasubudin gürigia luma burí katei le hayusurubei, afiñetün san huugili lan ariñahani le tídanbei Bíbülia íbini binaduhali lan? Ariñagatu Bíbülia:

“Sun le bürüwañubei tidan Lererun Bungiu, Bungiu guánarügü íchugubalin haritagunrugun wügüriña lun habürüdüni, ani huutu” (2 Timotéu 3:16).

Afuranguagüda tumuti Garüdia Awisahatu to anhein gayara lubéi wadarirun ariñahani tidan Bíbülia le gayaraabei ladundehaniwa lidan wabagari.