Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Núm. 1 2017

 TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ | HÁNHARUBA SAN LUN IDEWESEI WÉIRITIMATI LE LÍCHUGUBEI BUNGIU?

Aban idewesei móubati

Aban idewesei móubati

LASAGAHAGÜLE lígiri lápisi le lúhaburugubei Jordan aba lesetirun kei aban waporu ani genegeti mebegi lan. Gama lumoun, ligía aban lídangiñe katei gebegitimati le lúmabei. Abahüdahati: “Ledewehan aban hamada niduheñu gíriti Russell nun dan meha ñǘraügidina”. Lárigiñe lounwen Russell, aba líchugun Jordan fe luagu súdini lan meha umadaü ligía lun láruguti luma houn lagübürigu, lugundun íderagua lumutiña meha dan le hásügürübei lídangiñe lénrengunga. Ariñagati Jordan: “Kei subudihadina lan saragu katei luagu Russell guentó gebegitimahali idewesei le ledewehabei nun.

Arufudati sügǘ le anihein lan idewesei gebegiti houn amu gürigia anhein houn amu mebegiti ni kata, lun aban gürigia le geteingiraditi gebegiti saragu. Adimurehatu Bíbülia luagu aban idewesei le wéiriti lebegi dan le tariñagun: “Ladüga wéiriti hínsiñe gürigia ha ubouagubaña lun Bungiu darí lun lóunahani Liráü le ábanrügüti, lun lounwen luagu hafigoun, lun sun lan ha afiñerutiña luagu, meferidirun hamaamuga, gabagarirügü hamaamuga aban ibagari le magumuchaditi” (Huan 3:16).

Aban idewesei le gayarabei líchugun ibagari magumuchaditi houn ha eresibirubalin! Anihein funa san amu idewesei gebegitimati luéi le? Íbini añahein lan saragu gürigia marihin hamuti ítara, wéiriti lebegi idewesei le houn kristiánugu inarünitiña (Sálumu 49:8; 1 Féduru 1:18, 19). Ka uagu líchigei Bungiu libagari Liráü keisi idewesei houn sun gürigia?

Afuranguagüda lumuti apostolu Pábulu lau dimurei le: “Ítara kei lídangiñe lan meha aban wügüri lebelura figóu ubouagun, belú ligía óunweni lídangiñe figóu, ítara liña giñe hóunweguba lubéi sun gürigia” (Rómana 5:12). Afigouhati Adán le furumiñeti wügüri ladüga maganbadi lan lun Bungiu, ani ligía aba lubéi lasiadirún lun lounwen. Ladüga Adán aba galagante hamani sun gürigia óunweni.

“Óunweni lafayeihabei figóu; ánheinti edewehani le líchugubei Bungiu woun, ibagari le magumuchaditi lidan Wabureme Hesukrístu” (Rómana 6:23). Lun gayara lan hesefurun gürigia luéi hasiadirúniwa lun óunweni, óunaha lumuti Bungiu Hesukrístu le Liráü ubouagun lun  lederegeruni libagari le mafigounbei hawagu sun gürigia. Seremei sákürifisiu le subudiwabei kei lebegi esefuruni gayarabei hawinwandun gürigia ha afiñebaña luagu lun súnwandan (Rómana 3:24).

Dan layanuhanbei apostolu Pábulu luagu abiniruni le líchugubei Bungiu lídangiñe Hesukrístu houn ha eseriwidubaña lun, ariñagati: “Teinki waña lun Bungiu, luagu rúhali lan aban óunwenbu idewesei woun” (2 Korintuna 9:15). Le linarün katei, aban óunwenbu idewesei lebegi esefuruni ani úati dimurei buídurügüti lun wadimurehan luagu. Gama lumoun lídangiñe sun idewesei le ru láalibei Bungiu woun, ka san uagu súdinitima lubéi lebegi esefuruni? Ka adügübei lun amu lan luéi furumiñeguarügü idewesei le ru láalibei Bungiu woun? * Ani ida liña lunti lan wóunabun? Lóunabubei bián arütíkulu le lunbei liabin álügüdahani burí le.

^ par. 8 Derege lumuti Hesusu libagari wawagu lau sun lugundan (1 Huan 3:16). Gama lumoun kei lídangiñeti lubéi lisuuni Bungiu sákürifisiu le, ladimurehaba arütíkulu burí le luagu le ladügübei Bungiu lun líchuguni idewesei lánina esefuruni.