“Gumadi lumutiwa línsiñehabu Kristu [...]. Hilati Kristu wawagu sun wagía, lun sun lan ha gabagaribaña, mámaali láamuga houn guánarügü habagarida, lun habagaridun lun le óunwebei hawagu, sará ligía lídangiñe óunweni” (2 Korintuna 5:14, 15).

DAN le weresibirun aban idewesei espechaliti lunti geteingiradi wamá. Ariñagati Hesusu súdini lan geteingiradi dan le lareidaguagüdünbei diisi wügüriña ha gasandibaña aban sandi le meha maraninabei lidan dan ligía. Aban hádangiñe diisi wügüriña hagía “aba lagiribudun le ñeinhin lubéi Hesusu, adimureheina buiti luagu Bungiu lau umalali héreti”. Ábati lariñagun Hesusu: “Ma díisiñanu areidagutiña? Hagañagia ha híbiri nefu?” (Lúkasi 17:12-17). Arufudahati abahüdaguni le woun gayara lan wabulieiduni igaburi buiti le harufudubei amu woun lau lóufudagun.

Kei le aubei warihei, móubati idewesei lánina lebegi esefuruni. Ligía idewesei buídutimati le ichugúbei woun. Ligíati, ida luba wóunabun lun le adüga láalibei Bungiu wawagu?

  •  Subudi huméi ka lan íchugubalin idewesei. Míchugunti lebegi esefuruni ibagari magumuchaditi houn sun gürigia ítaraguarügü. Lubaragiñe lira, ítara liña kei lariñaguni Hesusu lun Lúguchi lidan furíei: “Anihán lébunabei ibagari le magumuchaditi, lun hasubudirunibu buguya le Bungiu ábanrügüti, le inarüniti, luma lun hasubudirunina, au Hesukrístu le bóunahabei” (Huan 17:3). Lun hamuga híchugun fe sefu lani aban wügüri hibagari dan meha le ñüraügidün, ma busenbadün hamuga hasubudiruni buidu buidu ani lun hálügüdüni ka lan uagu ladügei? Busenti Heowá Bungiu, le íchugubalin idewesei lánina lebegi esefuruni woun, lun wasubudiruni luma lun gamadagua wamá luma. Ariñagatu Bíbülia: “Yarafa humá lun Bungiu, ábame giñe layarafadun hun” (Santiagu 4:8).

  • Afiñe humá luagu lebegi esefuruni. “Le afiñebei luagu Liráü Bungiu, gabagariti le magumuchaditi” (Huan 3:36). Ka mini lubéi warufudun afiñeni? Mini lan warufuduni wafiñen lau katei le wadügübei ani lunti giñe wadügüni ligiaméme luagu lebegi esefuruni (Santiagu 2:17). Lun hánharun lun aban idewesei lunti hínchuni húhabu lun hárügüdüni. Mosu hadügúni ligiaméme lun hánharun lun idewesei lánina lebegi esefuruni. Lun hadügüni katei le, mosu hasubudiruni ida liña lan labusenrun Bungiu lun hawinwandun luma lun hadügüni lidan hibagari. * Furíei humá lun Bungiu ani amuriaha humá luma lun feruduna lani hifigoun luma lun líchugun aban saminaü harumati hun. Yarafa humá lun Bungiu lau ichouruni luagu líchuguba lan lebegi esefuruni ibagari magumuchaditi hun ámuñegü luma darangilaü, ichouruni luma lubuidun dan houn sun ha afiñerutiña luagu (Ebüréu 11:1).

  • Chülǘ humá lidoun Aritaguagülei lánina lounwen Hesusu. Lun mabulieidun wamani esefuruni le, adügati Hesusu lun ñein lan aban aritaguagülei irumu-auti. Ariñagati: “Adüga huméi le, haritaguagüleme nuagun” (Lúkasi 22:19). Lidan irumu le, haritagubei gefentiña luagu Heowá lounwe Hesusu luagu-biama 11 lidan gádürü-hati, irumu 2017, lárigiñe lálüdün Weyu. Lidan programa le lunbei ladurarun yarafa lun aban oura lafuranguagüdüwaba le mini lubéi lounwen Hesusu luma ida liña lan wasagarun buiti lídangiñe guentó luma ámuñegü. Lidan irumu le ásügürübei chülütiña 20 míñunu gürigia lidoun aritaguagülei lidan sun ubóu. Agunbiraha wamutün lau sun wagundan lun hachülürün lun híchugun seremei lun Bungiu luagu idewesei wéiritimati le ladügübei.

^ par. 7 Hayarafadun lun Bungiu lau haturiahanu Bíbülia to Lererun, ligía igaburi le buídutimabei lun hasubudiruni. Amuriaha humá luma aban gefenti luagu Heowá lun líderagunün adügei, o bisida huméi wani páhina lidan Internet, www.jw.org/cab.