Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Álügüdahani burí le hadügübei aliihatiña

Álügüdahani burí le hadügübei aliihatiña

Lidan Esekiéli kapítulu 37 anihein aban profesía le ayanuhabei luagu bián wewe le óundaragubei darí lun ábanrügü lan wewe. Ka mini lubéi le?

Lidan lani Esekiéli profesía ariñagati Heowá hagiribuduba lan lubúeingu lidoun Fulasu Füramasewati ani ábame lidan hamá aban kei meha furumiñe. Ariñagati giñe ñeinbei lan úarani hadan lubúeingu Bungiu lidan lagumuhóun dan le.

Aba lariñagun Heowá lun profeta Esekiéli lun lanügün bián wewe ani lun labürühan luagu. Luagu aban lídangiñe mosu meha labürüdün: “Hudá hama Ísüraelina ha lumadagu”. Ani luagu le aban lunti meha labürüdün: “Lun Hosé le luewen Éfürain hama sun lumadagu ha híbiri Ísüraelina”. Lárigiñe, aba lariñagun Bungiu lun Esekiéli lun lóundaraguni bián wewe ligía “lun larihíniwa kei ábanrügü” (Esekiéli 37:15-17).

Ka mini lubéi iri “Éfürain”? Lani meha Éfürain türibu gabafutimabei lidan sun larúeihan Ísüraeli le lánina diisi türibu le luágunbei nórute. Le linarün katei, le furumiñeti urúei le agumadihabei  lidan arúeihani ligía Heroboamü meha líribei, lídangiñeti meha lani Éfürain türibu (2 Lúrudu 33:13, 17; 1 Urúeigu 11:26). Hádangiñe meha ladügawagun aban liráü Hosé le gíribei Éfürain liabin türibu le (1 Lúrudu 1:32, 33). Ani ibihati meha Hosé aba abinirúni espechaliti lúmagiñe Hakobu le lúguchi. Ligíati, furanguti dan le lan layanuhóun luagu “luewen Éfürain” layanuhaña lan luagu diisi türibu le lídanbei arúeihani le lánina nórute. Saragu dan lubaragiñe labürüdüni Esekiéli lani profesía, ragǘ hamuti meha asiriana arúeihani ligía, ani aba hanügüniña gürigia adaürǘwa. Susereti katei le lidan irumu 740 lubaragiñe Kristu (2 Urúeigu 17:6). Saragu irumu lárigiñe, aba hagañeiruniña babilóniana asiriana. Ligíati, dan le labürüdünbalin Esekiéli profesía luáguti bián wewe, añahein meha hiibe-agei ísüraelina lidan sun fulasu le lábugiñebei hagumadin babilóniana.

Lidan irumu 607 lubaragiñe Kristu, aba hagañeiruni babilóniana larúeihan Hudá le lánina bián türibu le luágunbei suru. Ani aba giñe hanügüniña gürigia Babilónioun. Háfuga giñe barǘ hamani furumiñeguarügü le erederuti lidan arúeihani le luágunbei nórute. Lídangiñe lani Hudá türibu hayabin lurúeitegu arúeihani le súrubei. Ani ñein meha giñe hawinwanda fádirigu, ladüga seriwitiña tidan ténpulu Herusalén (2 Krónikasi 11:13, 14; 34:30). Ligía gayara lubéi meha lariñawagún ‘luewen lan Hudá’ mini lubéi bián türibu le luágunbei suru.

Ídabuga san lóundaragua bián wewe ligía? Lidan irumu 537 lubaragiñe Kristu. Lidan irumu ligía, aba hagiribudun fiú lílana arúeihani lánina suru luma nórute Herusaléun lunya hábunagunu ténpulu. Lúmagiñe dan ligía, aba mafanreinragunhali lan néchani Ísüraeli. Ábaya háhuduragun ísüraelina lun Heowá lidan aban (Esekiéli 37:21, 22). Abürühatiña giñe profeta Isaíasi luma Heremíasi luagu úarani ligía (Isaíasi 11:12, 13; Heremíasi 31:1, 6, 31).

Ka lariñagubei lani Esekiéli profesía luagu áhuduraguni inarüniti? Ariñagati ladügüba lan Heowá lun “ábanrügü” hamá sun lubúeingu ha úaraguabaña (Esekiéli 37:18, 19). Lidan wadaani, gumeseti profesía le agunfulira lidan irumu 1919. Lubaragiñe irumu ligía, hóuchati meha Mafia lafanreinraguniña lumutuniña Bungiu sunsuinagubei. Gama lumoun lidan irumu 1919, aba hóundaragun murusun murusun lun lidan hamá aban.

Lidan dan ligía hiibe-agei lubúeingu Bungiu hemenigitiña meha lun urúeigu hamá ani fádirigu luma Hesusu sielu (Arufudúni 20:6). Ítara haña meha kei wewe lun Hudá. Gama lumoun, fiúrügüñanu meha hádangiñe gemenigitiña lun hawinwandun lun súnwandan ubouagu. Lau lásügürün dan, aba aweirideina lan sétanu le (Sakaríasi 8:23). Ítara haña meha kei wewe lun Hosé.

Uguñe weyu, seriwiti biángubei sétanu ligía lun Heowá lidan aban ani ábanrügüñein harúeite, Hesukrístu. Lidan lani Esekiéli profesía, wáwati lun urúei ligía “nubúein Dawidi” (Esekiéli 37:24, 25). Lidan aban furíei amuriahati Hesusu luma Lúguchi hawagu lani disipulugu. Ariñagati: “Amuriahatina buma lun lidan hamá aban sun hagía, lun ábanmeme hamá wama kei au buma, buguya numa” (Huan 17:20, 21). * (Ariha huméi abürüdǘni). Ariñagati meha giñe Hesusu heseriwiduba lan kristiánugu anuadirúaaña hama “amu mudún” lun lídanrügü aban “fárüga”. Ani sun hagía hasigirubei ábanrügü “óunigiruti” (Huan 10:16). Kei meha lariñaguni Hesusu lidan aban profesía, sun lubúeingu Bungiu lídanñanu aban uguñe weyu meberesenga anhein sielu lubéi haguraba hawinwandun o ubouagu lan.

^ par. 10 Dan le líchugunbalin Hesusu profesía luáguti lagumuhóun dan houn lani disipulugu, ruti giñe fiú hénpulu houn. Le furumiñeti, ayanuhati luagu aban “musu úaraguati ani gunfuranda ligía”, o lidan amu dimurei, luagu aban sétanu hani kristiánugu anuadirúaaña lun hadundehaniña lumutuniña Bungiu (Matéu 24:45-47). Lárigiñe, ruti fiú hénpulu le ayanuhati hawagu sun kristiánugu anuadirúaaña (Matéu 25:1-30). Ani lagumuhóun, ayanuhati hawagu ha lúnbaña meha híderaguniña líbirigu Kristu, ani hawinwanduba lun súnwandan ya ubouagu (Matéu 25:31-46). Ítarameme, dan le lagumeserunbei lani Esekiéli profesía agunfulira lidan wadaani, gúnfuliti furumiñe hawagu ha lúnbaña houdin sielun. Íbini mama lan ha lúnbaña hawinwandun ya ubouagu mini lan diisi türibu lani Ísüraeli, úarani le uágubei layanuhóua lidan lani Esekiéli profesía haritaguagüda lumutiwa luagu úarani le hádanbei kristiánugu anuadirúaaña hama ha lúnbaña hawinwandun ya ubouagu.