“Lumadagu Aburemei ha inebehabubaña lun” (SÁLUMU 25:14).

UREMU 27, 21

1-3. a) Ka uagu gayara lubéi wariñagun gayarati lan lumadagu wamá Bungiu? b) Kaba uagu wayanuhan lidan arütíkulu le?

ARIÑAGATU Bíbülia ǘrüwa wéiyaasu lumada lan meha Heowá Abüraámü (2 Krónikasi 20:7; Isaíasi 41:8; Santiagu 2:23). Mariñawagúnti lun amu gürigia tidan Bíbülia lumada lan Bungiu. Mini lan san le úati lan amu gürigia le gayarati gamadagua lan luma Bungiu? Uá. Sun wagía gayarati lumadagu wamá. Ida liña wasubudiruni?

2 Buin tiña Bíbülia lau abahüdaguni hawaguti wügüriña hama würiña úaraguatiña ha áfaagubaña lun gaganbadi hamá lun Heowá, afiñetiña luagu ani aba lumadagu hamá (aliiha huméi Sálumu 25:14). Hádangiñetiña “saragu gürigia” ha uágubaña lariñaga Pábulu arufuda hamaali lan hafiñen (Ebüréu 12:1).

3 Lidan arütíkulu le warihibei hénpulu hani ǘrüwa gürigia ha uágubaña tayanuha Bíbülia luagu lumadagu hamá meha Bungiu. Furumiñe wayanuhaba tuagu Rudu, aban nibureintu moábüna, to óunweboun tani weiriei ani arufudatu úaraguni. Lárigiñe wayanuhaba luagu Esekíasi, aban meha lurúeite Hudá le úaraguati. Lagumuhóun, wayanuhaba tuagu María, to lúguchu Hesusu. Warihibei ka lan hadügübei kada aban hádangiñe lun buidu lan hamadagua luma Heowá.

 ARUFUDATU RUDU ÚARAGUNI

4, 5. a) Ka katei hénrenguti lunbei meha desidírü tani Rudu? b) Ka meha uagu hénrengu lubéi katei ligía? (Ariha huméi dibuhu le lídanbei lagumeseha arütíkulu).

4 Aban meha würi ísüraelina Noemí ani tadügüña meha aban lidise wéiyaasu lúmagiñe Moábügiñe darí Ísüraeli. Añangüra meha tídiñunu tuma, Rudu tuma Orufá. Ǘmada, aba desidírü tan Orufá tagiribudun Moabün. Ánhounti Noemí desidírüharu meha tidin chülǘ Ísüraeli. Kaba meha san tadüga Rudu? Tagiribuduba san Moabün hamoun tiduheñu? Odi tasigiruba aweiyasuha tuma Noemí? (Rudu 1:1-8, 14). Aban meha katei hénrenguti lira tun Rudu. Ka uagu?

5 Anhoun hamuga desidírü Rudu tagiribudun Moabün, gayarati hamuga meha tagiribudun túbiñoun, ani háfuga gayarabei hamuga hóunigirunu tiduheñu. Ani tawinwanduña hamuga haganagua gürigia ha gagaburibalin igaburi le aubei téchuda, ayanuha haméi iñeñein le tayanuhabei. Siñati meha tachoururuni Noemí tun Rudu tibihibei lan katei burí ligía Ísüraeli. Ani hanufudetu meha Noemí luéi siñabei lan tíderagunün adarira aban tani weiriei o iduheñu. Ligía tariñagunbei tun Rudu lun lan tagiribudun Moabün. Kei buga warihini, aba tagiribudun Orufá “tageiroun luma houn tubungiutegu” (Rudu 1:9-15). Gama lumoun, aba desidírü tan Rudu magiribudun tan tageiroun ni houn tubungiutegu ha mama inarünitiña.

6. a) Ka katei buiti desidírü tubéi Rudu? b) Ka meha uagu lariñaga Boosu áluaha tan Rudu aramudaguagülei lábugiñe “larüna” Heowá?

6 Genegeti luma lan tani Rudu weiriei o tuma lan Noemí tafurendeira Rudu luagu Heowá. Furendeitu mítaran lan Heowá kei lubungiutegu Moabü. Aba línsiñedun Heowá tun saragu ani aba gunfuranda tani lunti lan táhuduragun lun. Ligía tariñagunbei tun Noemí: “Le bageira, ligíaba nageira; le Bubungiute, ligíaba Nubungiute” (Rudu 1:16). Chóuruti weiri tan wanigi dan le wasaminarun luagun lueirin tínsiñe Noemí tun Rudu. Gama lumoun, wéiritimatu wanigi dan le wasaminarun luagun lueirin línsiñe Heowá tun Rudu. Ligía layanuhanbei aban ísüraelina gíriti Boosu buidu tuagu Rudu luagu táluahan aramudaguagülei luma Heowá o, según Traducción del Nuevo Mundo, aramudaguagülei lábugiñe “larüna” Heowá (aliiha huméi Rudu 2:12). Lau líridun Boosu “arünaü”, haritaguagüda lumutiwa dan le hebelurun harahüñü gayu lábugiñe tarüna háguchu áluaha aramudaguagülei (Sálumu 36:7; 91:1-4). Ligía meha tadügübei Rudu. Aba táluahani línsiñehabu Heowá ani áluaha tuguya aramudaguagülei luma, ani aba labinirunu Bungiu luagu tafiñen. Masakürihantu meha Rudu luagu le desidírü tubéi.

7. Ka gayarabei líderaguniña ha úabei desidírü hamá hederegeruni habagari lun Heowá?

7 Saragu gürigia furendeitiña luagu Heowá, gama lumoun, mafiñetiña gayara lan háluahan aramudaguagülei lábugiñe “larüna”. Úati desidírü hamá hederegeruni habagari lun Heowá ani lun habadiseirun. Anhein ítara liña lubéi hasandiragun hungua, kaba íderaguaün? Furumiñe, samina humá ka lan uagu ua lubéi desidírü humá hederegeruni hibagari lun Heowá. Libiaman, haritagua huméi sun lan wagía lidan ubóu le weseriwiduña o lun Heowá o lun somu bungiu mama inarüniti (Hosué 24:15). Katei le buídutimabei leseriwidúniwa lun Bungiu le inarüniti. Lǘrüwan, haritagua huméi dan le lan hederegeruni hibagari lun Heowá, harufuduñein afiñe humá luagu lóunigirubadün lan luma luagu líderagubadün lan giñe lidan furumiñeguarügü turóbuli. Ligía meha ladügübei Bungiu luagu tufulesein Rudu.

 DESIDÍRÜTI ESEKÍASI GAMADAGUA LAN LUMA HEOWÁ

8. Ka katei larihibei Esekíasi dan meha le ñǘraügili?

8 Mítaranti meha gádanti Esekíasi kei Rudu. Haganagua meha gürigia ha yebe füramase háañabaña úaraguabaña lan lun Heowá laweirida Esekíasi. Gama lumoun, múaraguntiña meha sun ísüraelina lun Heowá. Kéiburi lúguchi Esekíasi, aban meha urúei wuribati. Marufudunti meha ni murusun inebesei tuagu litenpulun Bungiu ani aba ladügün lun háhuduragun lílana ageiraü houn búngiugu mama inarünitiña. Darí lun lágudahan saragu hádangiñe líbirigu Esekíasi keisi sákürifisiu houn búngiugu mama inarünitiña. Chóuruti ariha lan meha Esekíasi katei wuribati dan le ñǘraügili (2 Urúeigu 16:2-4, 10-17; 2 Krónikasi 28:1-3).

9, 10. a) Ka meha uagu gayara lubéi hamuga lagañidun Esekíasi luma Heowá? b) Ka uagu moun lumuti lubéi wagañidun luma Heowá? c) Ka uagu mabuidun lubéi wasaminarun wagübürigu lan desidírübaña anhein buidubadiwa lubéi o wuribabadiwa lan?

9 Kei mabuidun lubéi hénpulu le líchugubei lúguchi Esekíasi lun, gayarati hamuga meha tagahüdün lanigi o lagañidun luma Heowá. Gama lumoun, madügün lumuti Esekíasi katei le. Uguñe weyu, añahein bandi gürigia ha mawinwandungiña katei hénrenguti kei meha Esekíasi, gama lumoun saminatiña garicha hamá lun hagañidun luma Heowá luma tuma lóundarun (Ariñawagúni 19:3). Añahein amu saminatiña kei lan le maganbadi habéi haduheñu lun Heowá, mosu lan wuribabei lan habagari ani aba hadügüni katei burí le ídanbei hacharara hagübürigu (Esekiéli 18:2, 3). Inarüni san le?

10 Arufuda lumuti lani Esekíasi hénpulu iyeeni lan katei le. Úati resun buiti lun wagañidun luma Heowá. Mama ligía gadurunbei luagu lasuseredun katei wuribati houn gürigia (Hobu 34:10). Inarüni gayara lan harufudahan agübürigu houn hasaanigu lun gürigia hamá buítiña o wuribatiña (Ariñawagúni 22:6; Kolosana 3:21). Gama lumoun, moun lumuti wasaminarun wagübüriguba lan desidírü anhein buídubadiwa lubéi o wuribabadiwa lan. Ka uagu? Ladüga ruti Heowá ubafu woun sun wagía lun gayara lan desidírü wamá kaba lan wadüga (2 Lúrudu 30:19). Ida liña layusuruni Esekíasi iyarani le luágubei?

Desidírütiña saragu nibureintiña heseriwidun lun Heowá íbini wuriba lan hani hagübürigu hénpulu. (Ariha huméi párafu 9 luma 10).

11. Ka uagu aban lubéi hádangiñe lurúeitegu Hudá ha buídutimabaña Esekíasi?

11 Íbini lúguchi lan meha Esekíasi aban hádangiñe urúeigu ha wuribatimabaña Hudá,  Esekíasi meha aban hádangiñe ha buídutimabaña (aliiha huméi 2 Urúeigu 18:5, 6). Ka meha uagu buidu lubéi ligaburi urúei le? Ladüga aba lan desidírü lan masigirun lani luriban lani lúguchi hénpulu. Aba desidírü lan laganbuni hadundehan lánigu Heowá profeta, kéiburi Isaíasi, Mikeasi luma Oseasi. Ítara liña gayara lan laransehani saragu katei mabuidunti le ladügübei lúguchi. Arumadaha lumutu ténpulu, amuriahati ferudun luma Heowá luagu hafigoun lumutuniña ani günringua laña guáriua ha lídanbaña sun ageiraü (2 Krónikasi 29:1-11, 18-24; 31:1). Dan lárigiñe, dan le lageindagunbei aban urúei ágani kóntüra Herusalén, arufudati Esekíasi afiñeni luma ganigi. Ani ariñagati giñe houn gürigia lun hafiñerun luagu lóunigirubaña lan Heowá (2 Krónikasi 32:7, 8). Lidan aban ókaasion aba lóuserun lau íñuguni, gama lumoun ánhati lun lererehan Heowá ani ábaya ǘnabugu lan (2 Krónikasi 32:24-26). Kei le aubei warihei, mígirunti Esekíasi lun ladügün luriban hani liduheñu hénpulu lun lagadeiruni libagari. Arufudati meha gamadagua lan luma Heowá. Chóuruti lunti lan wasigiruni lubuidun lani hénpulu.

12. Ítara kei Esekíasi, ka adüga hamaalibei saragu lubúeingu Bungiu?

12 Uguñe weyu wawinwanduña lidan aban ubóu wuribati. Ligía gibe habéi irahüñü aweinamudutiña sin hetenirun hagübürigu houn ani sin hasandiruni hínsiñehabu hagübürigu (2 Timotéu 3:1-5). Añahein íbirigu anihein turóbuli hadan haduheñu ani ítara liña haweinamudun, ani íbini ítara desidírütiña lumadagu hamá Heowá. Ítara kei Esekíasi, arufuda hamaali mama lan mosu héiguadun lidoun ligiaméme charati kei meha hagübürigu. Ru laali Heowá ubafu woun lun desidírü wamá anhein weseriwiduba lubéi lun ani ru wagíame uéiriguni lun, kei meha ladügüni Esekíasi.

“LIDAMUN NABUREME BUNGIU NUGUYA”

13, 14. a) Ka meha katei gayarabei ladiheridagüdünu María? b) Ka tariñagubei María lun ánheli Gabüriéli?

13 Saragu irumu lárigiñe Esekíasi wínwantu aban nibureintu ǘnabugutu gíritu María Ísüraeli. Buiti meha giñe tumadagua luma Heowá. Ligía líchugunbei aban óunwenbu buligasion tun. Mosu meha tágurahani Liráü Bungiu ani wéirigüdatei. Ru lumuti Heowá lubuidun chansi le tun ladüga hínsiñe tan lun ani afiñe ligía tuagu. Gama lumoun, ka igaburi tarufudubei María dan le tíchugun fe luagu wadagimanu le lunbei tadügüni?

“Lidamun nabureme Bungiu nuguya” (Ariha huméi párafu 13 luma 14).

14 Súnwandan layanuhóun luagun lubuidun chansi le líchugubei Bungiu tun María. Gama lumoun, saminaadiwa san luagun katei burí le gayarabei ladiheridagüdünu? Kéiburi dan le lariñagunbei ánheli Gabüriéli tun tadageinaduba lan sin tarounrun luma ni aban wügüri. Ani mariñagun lumuti ánheli ligía houn tiduheñu ni houn tubesinanigu ida luba lan tadageinadun. Háfuga nidiheri tan meha luagu kaba lan hasaminara gürigia. Ani ida luba meha tadüga lun lafiñerun Hosé marounrun tan luma ni aban wügüri? Aban meha giñe  óunwenbu buligasion taweiridagüdüni luma tarufudahan lun Liráü Bungiu. Ibidiñeti sun katei le adiheridagüdübarun María woun. Gama lumoun, subudi wamuti le tariñagubei lun ánheli Gabüriéli. Aba tariñagun lun: “Lidamun Nabureme Bungiu nuguya; adügaléi le bariñagubei nau” (Lúkasi 1:26-38).

15. Ka meha uagu weiri lubéi tafiñen María?

15 Chóuruti weiri lan meha tafiñen María. Desidírüharu meha tadügün furumiñeguarügü katei le amuriahóuti tuma, ítara kei aban idamuni. Afiñetu meha líderaguboun lan Heowá. Ka meha uagu luéirinbei tafiñen? Furanguti mama lan lau afiñeni ligía tagurahóua. Chóuruti áfaagua tan lun téredagüdüni tafiñen, ani biní lumutu Bungiu luagu táfaagun (Galasiana 5:22; Éfesuna 2:8). Ida liña wasubudiruni áfaagua tan meha María lun téredagüdüni tafiñen? Subudi wamuti luagu ligaburi taganbun luma luagu katei le uágubei meha tayanuhan. Ani ligíaba wariha oura le.

16. Ida liña wasubudiruni súnwandan lan tíchugun María arigei lun le ariñawagúbei tun?

16 Ligaburi taganbun. Ariñagati Santiagu 1:19 mosu lan “aranseñu lan [kristiánu] lun laganbun, gama lumoun lunti hámaru lan lun ladimurehan”. Ligía meha tadügübei María. Ariñagatu Bíbülia súnwandan lan meha tíchugun arigei lun le ariñawagúbei tun, dántima layanuhóun luagu Heowá. Ani sagatu meha dan lun tasaminarun luagun katei súdiniti le. Kei hénpulu, adüga tumuti katei le dan le nasirua lubéi Hesusu ani aba houdin hóuniri mudún abahüdahei tun ka lan lariñagubei aban ánheli. Ani dan le 12 lubéi irumu lau Hesusu, ariñagati aban katei le aweiridagüdübarun tanigi María. Lidan bián sügǘ le, rutu arigei, ani saminatu luagu le taganbunbei ani mabulieidun tumuti (aliiha huméi Lúkasi 2:16-19, 49, 51).

17. Dan le wetenirun lun katei le tariñagubei María, ka wafurendeirubei túmagiñe?

17 Katei burí le uágubei tayanuha. Míbeti tererun María tidan Bíbülia. Lidan Lúkasi 1:46-55 ñéintima wadarirei le tariñagubei. Arufuda lumuti bérusu burí le woun subudi tani meha María Abürüdǘni Ebüréu buidu. Ka uagu wariñagei le? Ladüga haritaguagüda lumutiwa tererun María luagun le tariñagubei Ana, to lúguchu Samueli, lidan aban furíei (1 Samueli 2:1-10). Genegeti yusu tan María dimurei tídangiñe Lererun Bungiu kéiburi 20 wéiyaasu lidan ókaasion ligía. Furanguti hínsiñe lan tun tayanuhan luagu sun le tafurendeirubei luagu Heowá, le besi tumada.

18. Ida luba wafalaruni hénpulu lánina afiñeni le meha tarufudubei María?

18 Anhein achülüra dan lun wadügün somu wadagimanu lun Heowá le genegeti woun hénrengu lan, háfuga wasandiragun woungua kei María. Ka gayarabei wadügüni? Wafalaruni tani hénpulu le lánina afiñeni. Ida? Lau wánharun wadügüni wadagimanu ligía lau ǘnabuguni ani lau afiñeni luagu líderagubadiwa lan Heowá. Aganba waméi Heowá buidu ani samina wamá luagun le furendei wamaalibei luagu luma luagu le lunbei ladügüni ámuñegü. Ani ayanuha wamá giñe houn amu lau ubebeni luagu le furendei wamaalibei (Sálumu 77:11, 12; Lúkasi 8:18; Rómana 10:15).

19. Ánhawa asigirei hani lumadagu Heowá hénpulu, kaba chansi wibiha?

19 Kei aubei warihei, lumadagu meha Bungiu Rudu, Esekíasi tuma María, ítara kei meha lumada lan Abüraámü. Súngubei hagía añahein hadan “saragu gürigia” ha meha gamadaguabaña luma Bungiu. Falá waméi hani hénpulu súnwandan (Ebüréu 6:11, 12). Anhein wadüga, gayarabei giñe lumadagu wamá Heowá lun súnwandan.