Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Aritaguagülei luma lubuidun úarani le wádanbei

Aritaguagülei luma lubuidun úarani le wádanbei

“Ariha humá ida liña lan lubuidun lun haganóun íbirigu lidan aban hámagua!” (SAL. 133:1).

UREMU: 5, 30

1, 2. Kaba sügǘ óundaraguaña gürigia lidan aban igaburi súdiniti lidan irumu 2018, ani ka uagu súdini lubéi sügǘ ligía? (Ariha humóun iyawaü to lídanboun lagumeseha arütíkulu).

WEYU 31 lidan ǘrüwa-hati lidan irumu 2018, danme le lálüdün Weyu, óundaragueina haba saragu míñunu lubúeingu Bungiu hama amu gürigia ha hínsiñehabubaña lun inarüni lun haritaguni Ladinerun Aburemei. Óundaragua lumutiña Aritaguagülei lánina lounwen Kristu, le adügǘbei aban wéiyaasu luagu irumu, gürigia lidan aban igaburi súdiniti, sügǘ lau furumiñeguarügü sügǘ ubouagu.

2 Chóuruti gunda lan Heowá luma Hesusu saragu dan le harihin houdin saragu míñunu gürigia lidan sun ubóu lidoun Aritaguagülei. Ariñagatu Bíbülia lidan aban profesía ñéinbaña lan “saragu gürigia” darí lun siñabei lan habahüdǘn “lídangiñetiña sun fulasu, sun rasa, sun iñeñein luma néchani” ha lúnbaña hagúarahan: “Lúmagiñe Wabungiute, le ñunbei luagu lálana arúeihani, luma lúmagiñe Mudún, liabin wasalbarun” (Aruf. 7:9, 10). Wéiriti lubuidun gibe hamá gürigia íchugutiña uéiriguni lun Heowá luma lun Hesusu sagü irumu lidan Aritaguagülei.

3. Kaba burí álügüdahani wóunaba lidan arütíkulu le?

 3 Wóunabuba gádürü álügüdahani lidan arütíkulu le. Furumiñe, ida luba gayara lan waranserun lubá Aritaguagülei lun wasagarun buiti lídangiñe? Libiaman, ka uagu ídeha lubéi Aritaguagülei lun lidan hamá aban lubúeingu Bungiu? Lǘrüwan, ida luba wídehan lun ñein lan úarani? Luma ligadürün, lachülürüba san dan lun wadügüni lagumuhóun Aritaguagülei? Anhein ítara liña lubéi, ídaba lasusereda?

IDA LUBA WARANSERUN LUBÁ ARITAGUAGÜLEI ANI SAGÁ WAGÍAME BUITI LÍDANGIÑE?

4. Ka uagu súdini lubéi wadügüni sun wayaraati lun woudin lidan Aritaguagülei?

4 Ka uagu weiri lubéi lisudini woudin lidan Aritaguagülei? Haritagua waméi aban lan fánreinti lídangiñe wáhuduragun lun Bungiu adamuridaguni. Chóuruti mabulieidun lániña Heowá luma Hesusu ha áfaagubaña lun houdin lidan adamuridaguni le súdinitimabei lidan irumu. Busentiwa lun harihiniwa ñein. Ánheingubeirügü le lubéi lúgubu siñá lan woudin ladüga somu sandi o amu turóbuli. Dan le warufuduni lau le wadügübei luagu súdini lan adamuridaguni woun, ábatima wíchugun resun lun Heowá lun lakipuruni wiri tidan “garüdia to abürühóuboun liñúarü”. Wáwati giñe tun garüdia tuguya “líburu to lánina ibagari” ani tídanñein hiri ha únbaña labusenra Heowá líchugun ibagari magumuchaditi (Mal. 3:16; Aruf. 20:15).

5. Ida luba waríaagun woungua anhein derebuguñu waña lubéi lidan wafiñen lidan weyu burí le lubaragiñebei Aritaguagülei?

5 Lidan burí weyu le lubaragiñebei Aritaguagülei, gayaraati wasagarun dan lun wafurieidun luma lun wakutihani buidu ida liña lan wamadagua luma Heowá (aliiha huméi 2 Korintuna 13:5). Ida luba san wadügüni? Ariñagati Pábulu mosu lan waríagun woungua anhein derebuguñu waña lubéi lidan afiñeni. Ligía lunti lubéi wálügüdagun woungua: “Afiñetina san tídanñadina lan ábanrügü óundaruni to layusuruboun Heowá lun ladügüni lugundan? Adüga numuti san sun niyaraati lun napurichihan luma lun narufudahani uganu buiti luagu Larúeihan Bungiu? Arufuda numuti san lau ligaburi nóuserun afiñe nan luagu wawinwanduña lan lidan lagumuhóun dan ani yarafaali lan lagumuchun larúeihan Satanási? Afiñegidina san luagu Heowá luma Hesusu kei dan le nederegeragunbei nungua lun Heowá?” (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Ebü. 3:14). Líderagubadiwa wasaminarun luagun lóunabagüle álügüdahani burí le lun wasigirun arufudei kátima lan tídanbei wanigi.

6. a) Ka ábanrügü katei gayaraabei líderaguniwa lun wibihin ibagari magumuchaditi? b) Ida liña laranserun aban wéiyaali lidan afiñeni lubá Aritaguagülei sagü irumu? c) Ida luba wafalaruni lani íbiri le hénpulu?

6 Lun waranserun lubá Aritaguagülei buiti lun waliihani arütíkulu burí le ayanuhati luagu lisudinin sügǘ le luma lau wasaminarun buidu luagun (aliiha huméi Huan 3:16; 17:3). Lun wibihini ibagari magumuchaditi mosu wasubudiruni Heowá ani afiñe wagíame luagu Hesusu, Liráü le ábanrügüti. Lun waranserun lubá Aritaguagülei, gayaraati wakutihan lidan waturiahan luagu tema burí le íderagubaliwa lúntima wayarafadun lun Heowá luma lun Hesusu. Ariha waméi le ladügübei aban wéiyaali lidan afiñeni le derebuguhali. Barühali saragu irumu areidaha arütíkulu tan Garüdia Awisahatu le ayanuhabei luagu Aritaguagülei luma luagu ínsiñeni le larufudubei Heowá luma Hesusu woun. Sagü irumu, lidan burí dimaasu le lubaragiñebei Aritaguagülei, ábaya burí laliihani arütíkulu ligía ani samina ligía luagun lisudinin sügǘ ligía. Kada átiri dan, aba líchugun somu arütíkulu lanwoun. Adügati laliihani ariñahani ligía, laliihanu Bíbülia lubá Aritaguagülei luma lasaminarun luagu le laliihabei lun lafurendeirun iseri katei sagü irumu. Le súdinitimabei eibu lan dan ábatima laganwoundun ínsiñeni le lasandirubei luagu  Heowá luma Hesusu. Gayaraati giñe ladügün akutihani kéiburi le lun laganwoundun ínsiñeni le wasandirubei luagu Heowá luma Hesusu, ani ladügüba lúntima wasagarun buiti lídangiñe Aritaguagülei.

ÍDEHATI ARITAGUAGÜLEI LUN LIDAN WAMÁ ABAN

7. a) Ka lamuriahabei Hesusu lidan furíei lidan guñoun le ladügünbalin furumiñeti Ladinerun Aburemei? b) Ida liña wasubudiruni óunaba laali lan Heowá lafurieidun Hesusu?

7 Lidan guñoun le ladügünbalin Hesusu furumiñeti Ladinerun Aburemei, amuriahati lidan furíei lun lidan hamá aban lani disipulugu kei ligía luma Lúguchi (aliiha huméi Huan 17:20, 21). Chóuruti óunaba laali lan Heowá furíei le ladügübei Liráü le hínsiñebei lun. Sügǘ lau amu adamuridaguni, arufuda laali Aritaguagülei lídanñadiwa lan aban wagía gefentiña luagu Heowá. Weyu ligía, lidan sun ubóu óundaraguatiña saragu míñunu gürigia ha lídangiñetiña saragu ageiraü luma rasa ani arufuda hamuti afiñe hamá luagu óunaha lani Heowá Liráü. Lidan saragu fulasu, hénrenguti larihín adamuridaguni lánina relihión le ñein habéi gürigia ha lídangiñetiña ámuñegueinarügü rasa ani mabuidunti larihín. Gama lumoun, buiti larihini Heowá úarani le.

8. Ka uganu luáguti úarani líchugubei Heowá lun Esekiéli?

8 Maweiriduntu hanigi lubúeingu Heowá luagu lídanñadiwa lan aban. Ariñaga lumuti Heowá lidan aban profesía le líchugubei lun Esekiéli. Ariñagati uganu ligía lóundaraguba lan bián wewe —luewen “Hudá” luma luewen “Hosé”— lun ítara lan kei ábanrügü wewe (aliiha huméi Esekiéli 37:15-17). Lidan fánreinti “Álügüdahani burí le hadügübei aliihatiña” tidan Garüdia Awisahatu to lánina sedü-hati 2016 afuranguagüdawati: “Lidan lani Esekiéli profesía ariñagati Heowá hagiribuduba lan lubúeingu lidoun Fulasu Füramasewati ani ábame lidan hamá aban kei meha furumiñe. Ariñagati giñe ñeinbei lan úarani hadan lubúeingu Bungiu lidan lagumuhóun dan le”.

9. Ida liña furangu lan larihín lagunfulirun lani Esekiéli profesía sagü irumu lidan Aritaguagülei?

9 Lúmagiñe irumu 1919, furumiñe adügati Heowá asansiruni luma aransehani hadan kristiánugu anuadirúaaña, ha ítarabaña kei luewen “Hudá”. Lárigiñe, aba óundareina hamá saragu gürigia ha hemenigibaña lun hawinwandun ubouagu ha ítarabaña kei luewen “Hosé”. Füramaseti Heowá lóundaragubei lan bián wewe le lun ítara lan kei “ábanrügü wewe” lúhaburugu (Ese. 37:19). Adügati lun herederun kristiánugu anuadirúaaña hama “amu mudún” lidan “aban fárüga” (Huan 10:16; Sak. 8:23). Uguñe weyu, seriwiti biángubei sétanu le lun ábanrügü Urúei Hesukrístu, le unbei lagúara Bungiu lidan lani Esekiéli profesía “nubúein Dawidi” (Ese. 37:24, 25). Sagü irumu, arihúati lubuidun úarani le uágubei layanuha Esekiéli furangu dan le hóundarun kristiánugu anuadirúaaña hama amu mudún lidan Aritaguagülei lánina lounwen Kristu. Ka lunbei ladügüni kada aban wádangiñe lun lóunigiruni luma lun laganwoundagüdüni úarani le?

LE LUNBEI WADÜGÜNI LUN LIDAN WAMÁ ABAN

10. Ida luba wídehan lun lidan hamá aban lumutuniña Bungiu?

10 Adügatiwa lun lidan hamá aban lumutuniña Bungiu dan le ǘnabugu wamá. Dan le ya lubéi Hesusu ubouagu, ariñagati houn lani disipulugu mosu lan ǘnabugu hamá (Mat. 23:12). Hibe-agei gürigia lidan ubóu le saminatiña buídutima hamá hawéi ha híbiri. Ánheinti wagía, anhein ǘnabugu wabéi, inebehabubadiwa houn íbirigu ha alidihabalin damuriguaü. Anhein busén wabéi lun ñein lan úarani lidan damuriguaü, súdiniti lun gaganbadi wamá. Ani le súdinitimabei, gúndaabei lan Heowá lau ǘnabugu wamá ladüga “magundanti Bungiu hau ha barüguabaña houngua,  gama lumoun íderagua lumutiña ha ǘnabugubaña” (1 Fe. 5:5).

11. Ka uagu ídeha lubéi wasaminarun luagun le mini tubéi fein tuma diwéin lánina Aritaguagülei lun wídehan lun lidan wamá aban?

11 Ídehati giñe wararamagun asaminara luagun le mini tubéi fein tuma diwéin to lánina Aritaguagülei lun lidan wamá aban. Lunti wadügüni lubaragiñe guñoun espechaliti ligía luma guñounméme ligía (1 Ko. 11:23-25). Mini tan fein maganatu lébini lúgubu Hesusu le mafigounbei le lederegerubei keisi sákürifisiu, ani mini tan diwéin lita le láwiyurubei. Gama lumoun, úati buídurügü lan gunfuranda wamani le mini lubéi katei burí le. Haritagua waméi arufuda lani lani Hesusu sákürifisiu bián ínsiñeni le wéiritimabei: ínsiñeni le larufudubei Heowá lau lederegeruni Liráü lun lesefuruniwa luma ínsiñeni le larufudubei Hesusu lau líchuguni libagari wawagu. Lunti línchahaniwa wasaminarun luagun ínsiñeni le hasandirubei wawagu lun giñe hínsiñedun woun. Ani ínsiñeni le wasandirubei luma le hasandirubei wíbirigu luagu Heowá ítara liña kei aban gúrudu le óundaragubadiwa lidan aban.

Anihein úarani dan le gíchigadi wamá ferudun. (Ariha huméi párafu 12 luma 13).

12. Ida liña lígiruni Hesusu furangu, lidan hénpulu luáguti urúei hama lumusuniña, aguraba lan Heowá lun feruduna wamaniña wíbirigu?

12 Le lǘrüwan igaburi lun wídehan lun ñein lan úarani, feruduna wamaniña amu. Dan le feruduna wamaniña ha achararubaña woun, arufuda wamuti weteingiradi luagu gayara lan feruduna lani Heowá wafigoun lau lubafu lani Kristu sákürifisiu. Samina wamá luagun hénpulu le líchugubei Hesusu le bürüwañubei lidan Matéu 18:23-34. Álügüdagua wamá woungua: “Ínchaha lumutina san hénpulu le lun nadügüni le meha larufudahabei Hesusu? Gaguraasuntina san habá níbirigu ani gunfuranda naña? Aransetina san lun feruduna nániña ha achararutiña nun?”. Inarüni anihein lan figóu wéinamutimati luéi amu. Ani hénrenguti giñe woun, wagía gürigia gafigountiña, lun feruduna wamá fiú charati. Gama lumoun, arufuda lumuti lererun Hesusu ligía lan lagurabubei Heowá lun wadügüni (aliiha huméi Matéu 18:35). Ígira lumuti Hesusu furangu úabei lan feruduna lániwa Heowá anhein ua feruduna wamaniña wíbirigu dan le anihein lan resun lun wadügüni. Lunti wasaminarun luagun katei le lau duari. Dan le gaganbadi wamá lun Hesusu  ani aba feruduna wamaniña amu, góunigi wamuti úarani le wádanbei.

13. Ida liña wídehan lun lidan wamá aban dan le wakipuruni darangilaü hama wíbirigu?

13 Dan le feruduna wamaniña wíbirigu, súnwandan lidan wamá aban hama. Haritagua waméi ariñaga lan apostolu Pábulu lunti lan wáfaagun tídangiñe sun wanigi lun lidan wamá aban súnwandan “lau lídehan Sífiri, lidan darangilaü le óundarubaliwa súngubei” (Efe. 4:3). Lidan lidaani Aritaguagülei le, ani lídantima guñoun le ladügǘn, samina wamá buidu ida liña lan wóuseruniña ha híbiri. Álügüdagua wamá woungua: “Arufuda lumuti san ligaburi nóuserun mareidun nan igarihabu? Gayaraati san harihini ha híbiri adüga nani sun niyaraati lun ñein lan darangilaü luma lun lidan wamá aban?”. Samina wamá luagun álügüdahani burí súdiniti le lidan dan le.

14. Ida luba warufuduni gaguraasun wamá wabaruagua lau ínsiñeni?

14 Le ligadürün igaburi lun wídehan lun ñein lan úarani, lau warufudun ínsiñeni ítara kei ladügüni Heowá, le Lubungiute ínsiñeni (1 Huan 4:8). Maweiyasun wamá ariñaga katei kéiburi le: “Subudi numuti mosu lan nawanduniña íbirigu, gama lumoun, mama mosu héiguadun nun buidu”. Múaranti saminaü le luma adundehani le líchugubei Pábulu le ñein lubéi lariñaga lunti lan gaguraasun hamá kristiánugu habaruagua (Efe. 4:2). Ariha waméi mama lan ariñagarügüti mosu lan wawandagun wóuniwagua, ariñagati mosu lan wadügüni lau ínsiñeni. Ma mama ligiaméme? Achawahaali Heowá sun hawuyeri gürigia lidoun damuriguaü (Huan 6:44). Ligíati, arihati resun buiti lun hínsiñedun lun. Ligíati, ida luba san wariñagun madüna lan aban íbiri lun línsiñedun woun? Mosu warufudun ínsiñeni houn sun gürigia ladüga ligía lariñagubei Heowá lun wadügüni (1 Huan 4:20, 21).

ÍDABEI SAN LAGUMUHÓUN ARITAGUAGÜLEI?

15. Ida liña wasubudiruni ñeinbei lan aban lagumuhóun Aritaguagülei?

15 Lachülürüba dan lun wadügüni lagumuhóun Aritaguagülei. Ida liña wasubudiruni? Ariñagati Pábulu houn kristiánugu anuadirúaaña sagü lan hadügüni Aritaguagülei lánina lounwen Hesusu “harufuduñein luáguti lounwen Hesusu wawagu darime liabin” (1 Ko. 11:26). Lidan lani profesía luáguti lagumuhóun dan, ayanuhati giñe Hesusu luagu lagiribudun. Ariñagati luagu saragu asufuriruni le yarafaalibei: “Ábameti harihini niseinin sielu; sunme gürigia wuribatiña ubouagu, hasakürihaba lau harihini niábinya, au le Wügüri Garaüwarügüti, lidan huánriñu siélugiñe lau óunwenbu ubafu luma uéiriguni. Nóunahabaña nani ánheligu ha siélubaña lau óunwenbu tamuri fidu, lun hóundaruniña nánigu ha anúadira náañabaña lídangiñe gádürü larigei ubóu” (Mat. 24:29-31). Lóundaragubaña Hesusu “ha lanúadirubaña” danme le lanügüniña kristiánugu anuadirúaaña ha añaheinguabaña ubouagu. Lasusereduba katei le lárigiñe lagumeserun saragu asufuriruni, ani lubaragiñe lagumeserun Arümahedón. Lidan wuribu ligía, lagañeirubaña Hesusu hama 144,000 urúeigu ubouaguna (Aruf. 17:12-14). Aritaguagülei le lunbei ladügǘn lubaragiñe liabin Hesusu anügaña kristiánugu anuadirúaaña sielun ligíaba lagumuhóun Aritaguagülei.

16. Ka uagu desidírühadün lubéi meferidirun humani Aritaguagülei lidan irumu le?

16 Adüga waméi sun wayaraati lun meferidirun wamani Aritaguagülei le lánina 31 lidan ǘrüwa-hati irumu 2018. Amuriaha wamá luma Heowá lun líderaguniwa lun wasigirun ídeha lun ñein lan úarani hadan lumutuniña (aliiha huméi Sálumu 133:1). Mabulieida waméi lachülürüba lan weyu lun woudin lidan lagumuhóun Aritaguagülei. Lidan wagurabahani weyu ligía, arufuda waméi weiri lan lebegi úarani le wádanbei lidan Aritaguagülei woun.