Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Mígira wamá lun ladilirun wínsiñehabu

Mígira wamá lun ladilirun wínsiñehabu

“Ñeinbei saragu wuribani darime lun heferidiruni saragu [...] ínsiñehabuni hádangua” (MATÉU 24:12).

UREMU 23, 24

1, 2. a) Ka uagu lagunfulira lererun Hesusu le lídanbei Matéu 24:12 furumiñe? b) Ida liña tarufuduni líburu to gíriboun Adügaü luagu kipu hamani hibe-agei kristiánugu ha lánina furumiñeti sígulu hafiñen héreñu? (Ariha huméi dibuhu le lídanbei lagumeseha arütíkulu).

DAN le ya lubéi Hesusu ubouagu, ruti aban profesía luagu le lunbei lasuseredun lidan lidaani “lagumuchagüle ubóu”. Ariñagati heferidirubei lan hibe-agei gürigia “ínsiñehabuni hádangua” (Matéu 24:3, 12) (ariha huméi rekuáduru “Ka mini lubéi?”). Gúnfuliti dimurei le furumiñe hadan huríu ha lánina furumiñeti sígulu. Ariñagatiña meha lau ichouruni hagía lan lumutuniñabaña Bungiu, gama lumoun ígiratiña meha lun ladilirun ínsiñeni le hasandirubei luagu Bungiu.

2 Ánheinti hibe-agei kristiánugu ha lánina dan ligía ámuti meha ligaburi hóuserun. Apurichihatiña meha lau ubebeni luagu “Hesusu lan Krístubei le agurabahóubei” ani arufuda hamuti meha hínsiñe lan Bungiu houn, hínsiñe hamá híbirigu kristiánu houn íbini ha meha masubudirun hamagilibei inarüni. Kipu hamuti meha kristiánugu hagía ínsiñeni le hasandirubei luagu Bungiu héreñu (Adügaü 2:44-47; 5:42). Híruti aba lan meha hígirun fiú kristiánugu ha lánina furumiñeti sígulu lun ledebilidun  ínsiñeni le hasandirubei luagu Bungiu. Ida liña wasubudiruni?

3. Ka adügübei lun ledebilidun hínsiñehabu fiú kristiánugu?

3 Adügati meha Hesusu lun harihini kristiánugu ha Éfesubaña luagu féridi hamaali lan ínsiñeni le meha hasandirubei furumiñe (Arufudúni 2:4). Háfuga aba lan hígirun kristiánugu ha lun labadülerun hagaburi gürigia ha geyegubaña hau hawagu, luágunrügüñein meha hadügüni hagundan guánarügü hasaminara (Éfesuna 2:2, 3). Aban meha uburugu rísiti Éfesu, ani gürigia ha erederubaña ñein wéiriti meha hetenirun lun hibihin umegeguni luma aban ibagari buiti. Ani besafu hádangiñe wéiriti meha magíaguni lidan habagari ani marufuduntiña meha inebesei luagu lilurudun Bungiu. Súdinitimati meha houn hagundaarun lau habagari lubaragiñe harufudun ínsiñeni luagu Bungiu luma hawagu gürigia.

4. a) Ka uagu ladilira hínsiñehabu gürigia lidan wadaani? b) Kaba wariha wabaruaguounméme?

4 Dimurei le lariñagubei Hesusu luagu le lunbei lasuseredun lau ínsiñeni lagunfuliruña giñe uguñe weyu. Eibu dan murusuntimarügali ínsiñeni le hasandirubei gürigia luagu Bungiu. Lubaragiñe hamuga háluahani Bungiu lun laransehani turóbuli le ubouagubei, aba háluahani saragu míñunu gürigia tídehan óundaruni ubouaguna. Adügati katei le lúntima ladilirun hínsiñehabu gürigia. Íbini ínsiñeni le hasandirubei lubúeingu Heowá gayarati ladilirun, kei meha lasuseredun houn kristiánugu ha meha lílana binadu uburugu Éfesu. Ligíati, ariha waméi ida luba lan wadüga lun wakipuruni ínsiñeni le wasandirubei luagu Heowá, luagu inarüni le tídanbei Bíbülia luma ínsiñeni le wasandirubei hawagu íbirigu.

ÍNSIÑENI LE WASANDIRUBEI LUAGU HEOWÁ

5. Ka uagu lunti lubéi hínsiñe lan Bungiu woun?

5 Ka lunbei hínsiñetima lan woun lubaragiñe sun katei? Ariñagati Hesusu: “Hínsiñela Babureme le Bubungiute bun tau sun banigi, tau sun buani luma lau sun bisaminan. Anihán gumadi wéirigutimabei, furumiñeti giñe lídangiñe sun lugumadin Bungiu” (Matéu 22:37, 38). Íderagua lumutiwa ínsiñeni luagu Heowá lun gaganbadi wamá lun sun lugumadin, lun wawanduni turóbuli luma lun liyereegudun le wuribabei woun (aliiha huméi Sálumu 97:10). Ánheinti Satanási luma ubóu le lábugiñebei lubafu álugati lalouguadagüdüni o lagumuchun lau ínsiñeni le wasandirubei luagu Bungiu.

6. Ka asuseredubei dan le heferidiruni gürigia ínsiñeni luagu Bungiu?

6 Charati saminaü le lídanbei ubóu le luagu ínsiñeni. Lubaragiñe hamuga línsiñedun Bungiu houn, hóunguarügüñein habusenra buiti (2 Timotéu 3:2). Aba hetenirun lun “luriban hayumahan [...], háfaagun lun habihini katei le harihibei luma pantaü luagu irisini” (1 Huan 2:16). Eweridihati Pábulu luagu le gayarabei lasuseredun ánhawa etenira lun wagundan guánarügü. Ariñagati: “Dan le habagaridun gürigia según igaburi lánina figóu le hádanbei, barǘ lumutiña lidoun óunweni”. Ka uagu? Ladüga ha etenirubaña lun hadügüni hagundan guánarügü aba láganihaña lan Bungiu (Rómana 8:6, 7). Gürigia ha ayusurubalin habagari lun hagañeirun seinsu o lun hagundaarun lau agamariduni híruti hagumuchun (1 Korintuna 6:18; 1 Timotéu 6:9, 10).

7. Ka burí saminaü peliguruti gayarabei gani lan efekütu hawagu kristiánugu uguñe weyu?

7 Saragu gürigia ha mafiñenbaña luagu Bungiu mabusenruntiña lun línsiñedun Bungiu houn híbiri gürigia ni lun hafiñerun luagu anihein lan Bungiu. Ariñagatiña fiú hádangiñe lan animaalugu wayabin ani ariñagatiña giñe fiú siñati lan lasubudirúniwa Bungiu. Ariñagatiña ha lan gürigia ha masaminarunbaña hama ha mídinbaña leskuela hagía lan afiñerubaña  luagu Bungiu. Ani gíbetiña giñe gürigia inebetimatiña aturiahatiña siensia houn sügǘ lau Heowá, le adügübalin sun katei (Rómana 1:25). Ánhawa ígira lun lebelurun saminaü burí le lidoun wachügü, gayarabei ledebilidun wamadagua luma Heowá luma ínsiñeni le wasandirubei luagu (Ebüréu 3:12).

8. a) Ka burí katei gayarabei ladügün lun heferidiruni lubúeingu Heowá haguraasun? b) Ka dǘgüdaguaü líchugubei Sálumu 136 woun?

8 Kei le lábugiñeñein lan lubafu Satanási ubóu le, háfuga aniheinbei lan dan weferidiruni waguraasun (1 Huan 5:19). Gama lumoun, anhein weferidira waguraasun, gayarabei ledebilidun wafiñen luma ínsiñeni le wasandirubei luagu Bungiu. Háfuga gaturobulin wamá ladüga luan seinsu, ladüga sandi o ladüga aweiyaduni. O háfuga hiru wamá ladüga siñá lan wadügün fiú katei buidu kei wabusenrun. O háfuga weferidiruni wagundan ladüga masuseredun lan fiú katei lidan wabagari kei yebe wagurabuni. Meberesenga ka lan waturobulinbei, masaminara wamá ígira láadiwa lan Heowá. Haritagua waméi lubuidun burí dimurei le lídanbei Sálumu 136:23. Ariñagati ñein luagu Heowá: “Le aritagubei wawagun dan le méreediwa, ladüga magumuchaditi línsiñehabu”. Chóuruti laganbubadiwa lan Heowá ani lóunabubadiwa lan danme le wayumuragun lun lun líderaguniwa (Sálumu 116:1; 136:24-26).

9. Ka meha san íderagubalin Pábulu akipurei línsiñehabu luagu Bungiu?

9 Wéiriti meha lasaminarun apostolu Pábulu luagu ida liña lan líderaguni Heowá, ani ruti katei ligía erei lun. Abürühati: “Nabureme Bungiu íderagubalina; manufudebadina. Kábati gayara hamá gürigia adüga nau?” (Ebüréu 13:6). Lafiñen Pábulu luagu Heowá íderagubalin lun lararamun lun turóbuli. Íbini meha lásügürün lídangiñe turóbuli hénrenguti, meferidirun lumuti meha lemenigin luagu Heowá. Íbini meha dan le furisuruguñein lubéi íderagua lumutiña íbirigu lau labürühan gárada íchiga gurasu houn (Éfesuna 4:1; Filipuna 1:7; Filemón 1). Lau sun meha gibe lan liturobulin, hínsiñememeti Heowá lun tau sun lanigi. Afiñeti meha luagu Bungiu le íchugubei “dǘgüdaguaü woun lidan sun wasufurirun”  (2 Korintuna 1:3, 4). Ida luba san wáyeihani lani hénpulu?

Arufuda wamá ínsiñeni luagu Heowá. (Ariha huméi párafu 10).

10. Ka gayarabei wadügüni lun héreñu lan wakipuruni ínsiñeni le wasandirubei luagu Heowá?

10 Íridati Pábulu aban katei le gayarabei wadügüni lun wakipuruni ínsiñeni le wasandirubei luagu Bungiu héreñu. Ariñagati: “Afurieida humá lun Bungiu sun dan”. Ani lárigiñe ábanya labürühan: “Furíei humá, eteingirei Bungiu, súnwandan” (1 Tesalónikana 5:17; Rómana 12:12). Ka uagu héregüda lubalin furíei wamadagua luma Bungiu? Ladüga dan le wafurieidun, wayanuhaña luma Heowá (Sálumu 86:3). Da le wabahüdaguni wasaminan luma le wasandirubei tidan wanigi lun Wáguchi le siélubei, ábatima wayarafadun lun (Sálumu 65:2). Ani ábatima giñe laganwoundun ínsiñeni le wasandirubei luagu dan le warihini óunaba lani wafurieidun. Aba wachoururuni yarafati lan Heowá “houn ha agúahabaña luagu” (Sálumu 145:18). Wafiñerun luagu hínsiñe wamá lun Heowá ani íderagua lániwa líderagubadiwa lun wararamun lun turóbuli guentó luma ámuñegü.

ÍNSIÑENI LUAGU INARÜNI LE TÍDANBEI BÍBÜLIA

11, 12. Ka gayarabei wadügüni lúntima línsiñedun inarüni le tídanbei Bíbülia woun?

11 Hínsiñeti inarüni woun, wagía kristiánugu. Ani tídanñein Lererun Bungiu inarüni. Ariñagati Hesusu lun Lúguchi: “Bererun [...] inarünibei” (Huan 17:17). Ligíati, lun línsiñedun inarüni le tídanbei Bíbülia woun, mosu wasubudiruni ka lan tarufudahabei (Kolosana 1:10). Gama lumoun, mosu wadügün amu katei. Íderagua lumutiwa abürühati Sálumu 119 lun gunfuranda wamani ka lan amu katei lunbei wadügüni (aliiha huméi Sálumu 119:97-100). Lidan sun weyu, lunti wasaminarun luagun le waliihabei tidan Bíbülia. Ánhawa asaminara luagu ida luba lan líderaguniwa wawinwanduni inarüni le tídanbei Bíbülia, hínsiñetimaboun woun eibu dan.

12 Ariñagati giñe abürühati Sálumu 119: “Bímetimati füramase ban lun nagülerugu sügǘ lau sírudu niyumulugu” (Sálumu 119:103). Ítara tiña agumeiraguagüdüni to tadügüboun lóundarun Heowá kei aban éigini semeeti. Dan le weigin somu katei le hínsiñeti woun saragu, hámaruti wéigini lun wasandiruni lisemen. Ítarameme, lunti waturiahan lau dan. Ítara luba wagundaarun lau “dimurei burí le richabei” gayarabei giñe waritaguni le waliihabei, ani gayarabei wayusuruni lun wíderagun amu (Apurichihati 12:10).

13. Ka meha íderagubalin Heremíasi lun línsiñedun le larufudahabei Bungiu lun, ani ka lánibei katei le efekütu luagu?

13 Hínsiñeti meha le larufudahabei Bungiu lun profeta Heremíasi. Ariñagati: “Dan meha badimurehan nun, aganba numuti bererun; ligía meha tugundan nanigi, lugundun bani au, Nabureme Suntigabafu” (Heremíasi 15:16). Hínsiñeti meha lererun Bungiu lun Heremíasi ani saminati meha saragu luagun. Ligía meha hínsiñehabu lubéi lun lubuidun chansi le libihibei lun layanuhan lidan liri Heowá. Anhein hínsiñe lubéi inarüni le tídanbei Bíbülia woun, wéiribei giñe lebegi chansi le wibihibei woun lun gefentiña wamá luagu Heowá luma lun wapurichihani uganu luáguti Larúeihan lidan lagumuhóun dan le.

Arufuda wamá ínsiñeni luagu inarüni le tídanbei Bíbülia. (Ariha huméi párafu 14).

14. Ka amu katei gayarabei wadügüni lun wéredagüdüni ínsiñeni le wasandirubei luagu inarüni le tídanbei Bíbülia?

14 Ka amu katei gayarabei wadügüni lun wéredagüdüni ínsiñeni le wasandirubei luagu inarüni le tídanbei Bíbülia? Mosu wadamuridagun súnwandan lidan damuriguaü le layusurubei Heowá lun larufudahan woun. Aban lídangiñe katei súdiniti le layusurubei Heowá lun larufudahan woun, taturiahóun Bíbülia dimaasu-au lau tídehan Garüdia Awisahatu.  Anhein busén wabéi wasagarun saragu buiti lídangiñe adamuridaguni le, mosu waranserun buidu furumiñe. Kei hénpulu, gayarati waliihani sun bérusu tídangiñeti Bíbülia le áfuachubei tidan. Uguñe weyu, gíbetiña íbirigu gayarati haliihanu o harariragüdüni garüdia to tidan somu máhina to hámatu lau lumerengun. Anuhein garüdia to lidan saragu iñeñein lidan páhina jw.org luma lidan JW Library. Anihein burí fiú ligaburi tarariragüdüniwa ídehati lun ladarirún bérusu lau lóufudagun. Gama lumoun, meberesenga kaba lan wayusura lun waturiahani arütíkulu burí le tídanbei garüdia, lunti waliihani bérusu tídangiñeti Bíbülia ani samina wagíame luagun buidu. Anhein wadüga, línsiñedatimaba inarüni le tídanbei Bíbülia woun eibu dan (aliiha huméi Sálumu 1:2).

ÍNSIÑENI HAWAGU ÍBIRIGU

15, 16. a) Ka lugumadin Hesusu wadarirubei lidan Huan 13:34, 35? b) Ka uagu úara lubéi ínsiñeni le wasandirubei luagu Heowá luma tuagu Bíbülia luma ínsiñeni le wasandirubei hawagu wíbirigu?

15 Lidan lagumuhóun áriebu le ya lubéi Hesusu ubouagu, ariñagati houn lani disipulugu: “Níchigaali iseri gumadi le hun: Lun hínsiñegua humá húmagua. Ítara kei hínsiñe nun, lunti giñe hínsiñegua humá húmagua. Anhaün hínsiñegua húmagua, hasubudirubei sun gürigia luagu nani humá disipulugu” (Huan 13:34, 35).

16 Úarati ínsiñeni le wasandirubei hawagu wíbirigu luma ínsiñeni le wasandirubei luagu Heowá. Anhein mínsiñe Bungiu woun, siñabei hínsiñedun wíbirigu woun. Ani anhein mínsiñe habéi wíbirigu woun, siñati giñe línsiñedun Bungiu woun. Abürühati apostolu Huan: “Anhein mínsiñe lubéi líbiri aban gürigia lun, le ariha lumuti, siñabei giñe hínsiñe lan Bungiu lun, le marihin lubéi” (1 Huan 4:20). Ani ínsiñeni le wasandirubei luagu Heowá luma hawagu wíbirigu úarati luma ínsiñeni le wasandirubei tuagu Bíbülia. Ka uagu? Ladüga anhein hínsiñe lubéi le wafurendeirubei tídangiñe Bíbülia woun, gaganbadibadiwa lun gumadi le tídanbei lun línsiñedun Bungiu woun ani hínsiñe hagíame wíbirigu woun (1 Féduru 1:22; 1 Huan 4:21).

Arufuda wamá ínsiñeni hawagu wíbirigu. (Ariha huméi párafu 17).

17. Ida liña warufuduni hínsiñe hamá wíbirigu woun?

17 (Aliiha huméi 1 Tesalónikana 4:9, 10).  Ida luba san gayara lan warufudun ínsiñeni houn wíbirigu lidan damuriguaü? Háfuga añahein íbirigu wéiyaaña lidan damuriguaü ha mégeitiña ídemuei lun houdin adamuridagua. O háfuga megei tan somu íbiri to hilaali tani weiriei ídemuei lun laranserúniwa somu katei túbiñe (Santiagu 1:27). Íbirigu ha maguraasunhaña, ha hírubaña, o ha gaturobulinbaña mégeitiña lun wetenirun houn lau wíchugun gurasu luma dǘgüdaguaü houn (Ariñawagúni 12:25; Kolosana 4:11). Lau le wariñagubei luma le wadügübei warufudei hínsiñe hamá “waduheñu lidan afiñeni” woun (Galasiana 6:10).

18. Kaba íderaguawa aransehei turóbuli le lunbei gani wamani hama wíbirigu?

18 Ariñagatu Bíbülia lidoun burí lanme “lagumuhóun dan” lidan ubóu wuribati le hawouguounrügübei lan gürigia hasaminara ani igaaduabaña lan (2 Timotéu 3:1, 2). Ligía lunti lubéi wáfaagun lun laganwoundun ínsiñeni le wasandirubei luagu Heowá, tuagu Lererun luma hawagu wíbirigu eibu dan. Kei le gafigoun wabéi, lachülürüba dan lun ñein lan magundani wadan hama wíbirigu. Gama lumoun línchahabadiwa ínsiñeni le wádanbei lun waransehan furumiñeguarügü turóbuli lau lubuidun igaburi ani lau lóufudagun (Éfesuna 4:32; Kolosana 3:14). Maweiyasun wamá ígira lun ladilirun wínsiñehabu. Lubaragiñe lira, sigí wamá asandira ínsiñeni luagu Heowá, tuagu Lererun luma hawagu wíbirigu tídangiñe sun wanigi.