Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Núm. 2, 2017

 TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ | ANIHEIN SAN IBAGARI LÁRIGIÑE ÓUNWENI?

Óunabagülei le tíchugubei Bíbülia

Óunabagülei le tíchugubei Bíbülia

Lidan abahüdaguni le tídanbei líburu Agumesehani luáguti ladügüni Bungiu sun katei, aliihatiwa ariñaga lan Bungiu lun Adán, le furumiñeti wügüri: “Gayaraati beigin tídangiñe tin sun wewe to yaaboun, gama lumoun meigabóun tin wewe to lánina lasubudirúniwa le buídubei lumoun le wuribabei. Meigabóun tin wewe tuguya, ladüga anhoun beiga ninarün bau bóunweba” (Agumesehani 2:16, 17). Arufudati gumadi furanguti le, lun lan hamuga gaganbadi lan Adán lun Bungiu, móunwenbei yebe; lasigiruña hamuga awinwanda lidan fuluri-agei Edén.

Híruti lubaragiñe lan hamuga meha gaganbadi lan lun Bungiu lun lawinwandun lun súnwandan, aba desidírü lan Adán leigin tídangiñe furuda to uéiboun leweridirúa dan le tíchugunbei Ewa, to lani weiriou, lun (Agumesehani 3:1-6). Uguñe weyu awanheingua asufurirei resultóu le lanügübei lumaganbadin. Afuranguagüda lumuti apostolu Pábulu ítara: “Ítara kei lídangiñe lan meha aban wügüri lebelura figóu ubouagun, belú ligía óunweni lídangiñe figóu, ítara liña giñe hóunweguba lubéi sun gürigia lugundun afigouhaaña súngubei” (Rómana 5:12). Adán wügüri le uágubei layanuhóua ya. Gama lumoun, ka san lifigounbei ani ka uagu lanüga óunweni lun?

Figóu meha katei le ladügübei Adán: aba ladüraaguni lilurudun Bungiu subudiñulei wuriba lan le ladügübei (1 Huan 3:4). Ani kei lariñaguni Bungiu lun, óunweniba meha lanüga figóu. Lun hamuga meha gaganbadi lan Adán lun lugumadin Bungiu, mafigounhanti hamuga ani móunwenti  hamuga. Móunwegunbaña hamuga giñe lisaanigu. Madügün lumuti Bungiu wügüri lun lounwen, adüga lumuti lun lawinwandun lun súnwandan.

Úati gayarati lasigeneruni le tariñagubei Bíbülia luagu beluti lan óunweni hadoun sun gürigia. Gama lumoun, anihein san somu katei lidan wágubu le erederubei wínwanñu lárigiñe óunweni? Hóunabuña hamuga besafu gürigia anha lan, luagu anuhein lan aban uani wadan ani sigitu lan awinwanda. Lun hamuga inarüni lan lira, iyeeni hamuga le lariñagubei Bungiu lun Adán, ladüga lun hamuga anihein lan aban fánreinti lídangiñe wágubu le asigirubei awinwanda lidan amu fulasu, mama hamuga óunweni lafayeihabei figóu kei lariñaguni Bungiu. Ariñagatu Bíbülia “siñá lan leyeehan Bungiu” (Ebüréu 6:18). Le linarün katei, Satanási eyeehabei dan le lariñagunbei tun Ewa: “Móunwegunbadün” (Agumesehani 3:4).

Anhein iyeeni lubéi arufudahani luagu móunwedadi tan uani, ka san asuseredubei dan le hounwen gürigia?

RU TUMUTI BÍBÜLIA ÓUNABAGÜLEI

Ariñawagúati lidan abahüdaguni le lídanbei Agumesehani luagu ladügǘn sun katei: “Ábati ladügüni Wabureme Bungiu wügüri lídangiñe múa, aba líchugun ibagari lun, lau láfurun lígirugun. Ítara liña liabin wügüri lun gabagari lan” (Agumesehani 2:7). Dimurei liabin “wügüri lun gabagari lan” sügügüdawati lídangiñe dimurei ebüréu néfesch, * ani mini lan wügüri o animaalu le awaragubei.

Arufudahatu Bíbülia furangu madügǘnti lan wügüri tau aban uani móunwedaditu, wügüri guánarügü gabagaribei. Ligíati, ni anhein háluaha saragu, madari hubéi dimurei “uani móunwedaditu” tidan Bíbülia.

Kei le mariñagun tan Bíbülia anuhein lan aban uani móunwedaditu hadan gürigia, ka uagu ligía lubéi arufudahóubei lidan saragu relihión?  Lun wadariruni óunabagülei, mosu wagiribudun lidoun binadu Ehiptu.

LABURUCHAGUN ARUFUDAHANI UBOUAGUNA

Ariñagati aban güriegu abahüdaguti luagu dan le sügühalibei gíriti Heródoto, lánina sígulu seingü lubaragiñe lidaani Kristu, luagu ehiptuna lan “furumiñetiña ariñagutiña luagu móunwedadi tan hawani gürigia”. Aba giñe hígiraguagüdün binadu babilóniana houngua lun saminaü luagu móunwedadi tan uani. Lúmounbei lagañeiruni Alejandro Magno fulasu burí le luéigiñebei oubaü le ñéingiñe lubéi laboucha Weyu libiti barana Mediteraniu lidan irumu 332 lb.l.H. buruguagüda hamaali meha güriegu ha aturiahabaña filosofía arufudahani le, ani murusun dan lárigiñe, aba laburuchagun lidoun sun fulasu le lábugiñebei hagumadihan Güriegu.

Madari hubéi dimurei “uani móunwedaditu” tidan Bíbülia

Lidan furumiñeti sígulu, anihein meha bián sétanu huríu, esenios hama fariséugu, ani arufudahatiña luagu winwan tan uani lárigiñe lounwen úgubu. Afuranguagüdatu aban líburu: “Chülüti afiñeni luagu móunwedadi tan uani houn huríu ladüga húaradaguagüdüni hasaminan luma saminaü güriegu ani lídangiñetima larufudahan Platón” (The Jewish Encyclopedia). Ítarameme, mariñagunti abahüdaguti huríu le gíribei Josefo luagu tídangiñeti lan Lererun Bungiu arufudahani le, ariñagati hámagiñeti lan “güriegu”, ani ariha lumuti meha kei saragu afiñeni iyeeniti luma úraga.

Eibu meha aganwoundeina lan échuni güriegu, aba giñe árügüdeina hamani ha ariñagubaña kristiánugu hamá arufudahani ubouaguna le. Según abahüdaguti gíriti Jona Lendering, “lisaminan Platón luagu winwan tan uani furumiñe lidan aban fulasu buídutimati ani lárigiñe aba tawinwandun lidan aban ubóu wuribaali adügati lun lóundaragun lisaminan Platón luma hafiñen kristiánugu”.  Ítara liña tárügüdüni ligilisi “kristiánu” arufudahani luagu móunwedadi tan uani, ani aba ligíaali lan aban fánreinti súdiniti lidan hafiñen.

“ÁBAME LESEFURUNÜN INARÜNI”

Lidan furumiñeti sígulu, eweridihati Pábulu: “Furanguti lariñaguni Sífiri luagu lidoun lanme lagumuhóun dan, añaheinbaña lan gürigia ígiruti hafiñen luagu Kristu, hafalarame sífirigu ha eyeehatiña luma arufudahani le hámagiñeti máfianu” (1 Timotéu 4:1). Gúnfuliti dimurei burí le! Hámagiñeti máfianu arufudahani luagu móunwedadi tan uani. Mama tídangiñeti Bíbülia, lídangiñeti relihión luma burí arufudahani le mama kristiánu.

Gama lumoun, ariñagati Hesusu: “Ábame hasubudiruni inarüni, ábame lesefurunün inarüni” (Huan 8:32). Sefu lumutiwa inarüni le tídanbei Bíbülia luéi arufudahani luma burí échuni le mínsiñebei lun Bungiu ani le arufudahóubei lidan saragu relihión. Sefu lumutiwa giñe luéi échuni luma burí afiñeni luáguti óunweni (ariha huméi rekuáduru “ Halíañanu san hilaaña?”).

Wéiriti wínsiñe lun Bungiu le adügübaliwa. Mabusenrunti meha lun wawinwandun luágurügü 70 o 80 irumu ani lárigiñe ábame woudin sielun o lidoun ubóu le hani sífirigu lun súnwandan. Lúmagiñe furumiñeti dan busenti meha lun hawinwandun lisaanigu ha gaganbadibaña lun súnwandan ligibuagu Ubóu ani masansirungili lisuuni; lagunfuliruba (Malakíasi 3:6). Abürüha lumuti urúei Dawidi lubuidun burí dimurei le lau lídehan Bungiu: “Galangantehabei gürigia buítiña múa, haganóuba giñe lidan súnwandan” (Sálumu 37:29).

 

^ par. 9 Tidan saragu Bíbülia to iseritu sügügüdawati dimurei néfesch kei “gürigia wínwanti” (La Biblia de las Américas), “gürigia wínwanti” (Nueva Biblia Española) o “aba lagumeserun awinwanda” (Traducción en lenguaje actual).

Lanwoun ariñahani

GARÜDIA AWISAHATU

Águyuguni. Ka uagu gayara lubéi wachoururuni ñeinbei lan?

Tidan Bíbülia, daritiwa bián resun furanguti lun wafiñerun ñeinbei lan águyuguni.