Ida liña meha san tadügǘn luma tayusurún líburu hóuburatu lidan tidaani Bíbülia?

Kopia tídangiñeti tiliburun Esütérü le adügǘbei luagu gueru (sígulu disiwídü)

Abahüdaguati Lúkasi lidan Uganu Buiti le labürüdübei daralanu Hesusu liliburun profeta Isaíasi ani lárigiñe lan laliihanu ábaya ladaurunu. Ánheinti lidan Uganu Buiti le labürüdübei Huan, ariñagati siñá lan meha labürühan luagu sun seini le ladügübei Hesusu tidan líburu to labürüdüboun (Lúkasi 4:16-20; Huan 20:30; 21:25). *

Ida liña meha tadügǘn líburu burí hóuburatu to? Aba meha ichugúeina lan aban pisi gueru, pérügaminu o papiru lanwoun amu darí lamigifedun. Ábati lóuburawagun luagu aban pisi wewe lau touba le bürüwañubei múnadoun. Abürühóuati meha luagu oubaü ligía lidan burí fánreinti lúmagiñe íñugiñe darí ǘnabun luagu sun limigifen. Anhein meha wéiriya lubéi limigifen pérügaminu, rúati meha aban pisi wewe luagu kada louba, ábati abalabadeina lani aliihati wewe le luéigiñebei aban louba eibu láluahani fánreinti le labusenrubei laliihan ábati óuburagueina lani lau le aban.

Ariñagatu aban líburu: “Le meha buídubei luagu aban hóuburati gayara lan meha migife lan [kéiburi 10 méturu (33 ugudi)] darí lun gayara lan tabürüdǘn aban líburu dayarütu lidan luma lun márügüdün tan saragu ubaraü dan le óuburawaguaaru” (The Anchor Bible Dictionary). Kéiburi uganu buiti le labürühabei Lúkasi luagu Hesusu, yúsuati meha aban hóuburati le migifeti kéiburi 9,5 méturu (31 ugudi) lun tabürüdǘn líburu tuguya. Anuhein meha tídangiñe íbaahouati taru dandu íñugiñe tibiti kei ǘnabugiñe, ábati láhiahoun lau uruhuali, ábati lefeindirún.

Kátaña meha san “hábutigu fádirigu” ha iridúbaña lidan Abürüdǘni Güriegu Kristiánu?

Lúmagiñe meha hagumeserun fádirigu Ísüraeli, rúati gumadi luagu ábanrügübei lan Fádiri Íñutimati ani lagunfuliruba lan lau eseriwiduni ligía darí lounwen (1 Lúrudu 35:25). Aarón meha furumiñetibei Fádiri Íñutimati, lárigiñe, aba ásügüreina lan eseriwiduni le lúmagiñe úguchili lun isaani le íbugañaü (Áfuriduni 29:9). Fádirigu meha hiibe-agei ladügawagun Aarón, gama lumoun, míbetiña meha hádangiñe eseriwidutiña kei Fádirigu Íñutimatiña.

Dan le meha lábugiñeñanu lubéi hagumadihan terencha ísüraelina, anúadira hamuti meha gumadimatiña ha mámabaña huríu kaba lan híchiga kei Fádiri Íñutimati ani sansi hamutiña meha kei auti habusenra. Gama lumoun, genegeti hádangiñe lan meha iduheñu gabafutiña hanuadirúa iseri fádirigu íñutimatiña, ani hiibe-agei, hádangiñetiña meha ladügawagun Aarón. Genegeti houn lan meha fádirigu ha gabafutimabaña hádangiñe fádirigu ha laguarúa “hábutigu fádirigu”. Másiñati añahein lan meha ichügüdinaü lídangiñetiña 24 fánreinguaü le adügǘbei hau fádirigu ha anuadirúbaña hádangiñe iduheñu gabafutiña le ñein habéi fádirigu íñutimatiña hadan hábutigu fádirigu ha hama fádirigu íñutimatiña ha agidarúbaña lídangiñe eseriwiduni le, kei lasuseredun lun Anasi (1 Krónikasi 24:1-19; Matéu 2:4; Márükosu 8:31; Adügaü 4:6).

^ par. 1 Lidan tidaani Bíbülia aban meha tigaburi líburu kei hóuburatu.