ABAN gefenti luagu Heowá Don, Canadá laganawa, ani áfaaguati saragu lun layanuhan hama gürigia ha burí awinwandubaña ǘmadarugu. Abahüdagua lumuti le asuseredubei lun luma aban hádangiñe: “Peter meha gürigia le wíyetimabei hádangiñe sun ha narihibaña ǘmadarugu. Anaba lumutiña meha gürigia ani súnwandanha lálugun ida luba lan ladisedagüdüniña gürigia luáriua. Máhati meha leresibirun ni aban luwuyeri ídemuei”. Íbini ítara, sügüti Don katorusu irumu áfaagua lun layarafadun lun sagü gayara lan.

Luagu aban weyu, aba lálügüdüni Peter Don: “Ka san uagu hadiherida nuagu saragu? Meberesentiña ha híbiri gürigia nau. Ka uagu bebereseda nau?”. Lau aban igaburi buiti, aban layusurun Don ǘrüwa bérusu tídangiñe Bíbülia lun lachülürün tidoun lanigi Peter. Furumiñe, aba lálügüdüni anhein subudi lubalin giri lan Bungiu ani aba lariñagun lun lun laliihani tídangiñe Bíbülia lidan Sálumu 83:18. Lárigiñe, lun larufuduni lun Peter ka lan uagu leberesera lau saragu, aba lariñagun lun laliihani Rómana 10:13, 14, le afuranguagüdübei luagu sun lan ha agúaruti liri Heowá hasalbaruba lan. Lagumuhóun, aba laliihani Don Matéu 9:36, ñein lubéi lariñaga: “Dan larihiniña [Hesusu] gürigia, aba hagudemedagun lun, ladüga nidiheri hamá, maguraasun hagía, kamá mudún ha móuniritiña”. Lárigiñe, aba lamuriahan luma Peter lun laliihani lungua. Dan le laliihanbalin, aba lálügüdahan lau águiraü lágurugu: “Aban san hádangiñe mudún hagía au?”.

Aba lagumeserun Peter asansira. Aba lagoun, aba laranseruni lídiuma ani aba ladaürünu daüguaü to líchuguboun Don lun. Lúmagiñe dan ligía, aba láfaagun lun haruma lan ani lun buidu lan laríawagun.

Abürüha lumuti meha Peter sun le ladügübei sagü weyu. Sun le labürüdübei furumiñe mabuidunti ani híruti, gama lumoun, le labürühabei lagumuhóun, buiti meha. Luagu aban weyu abürühati: “Uguñe, furendei numuti ka lan liri Bungiu. Guentó, dan le nafurieidun, gayarati nayanuhan lun Heowá. Buiti nasubudiruni liri. Lariñaga Don gayarati lan numada lan Bungiu, ani gadaani lan  Bungiu lun laganbunina súnwandan, meberesenga ka lan uagu nayanuha lun ni ka lan oura nadügei”.

Le lagumuhóun fánreinti le labürüdübei lunti aban lamulen tuma aban litu. Abürühati:

“Mabuidunti nasandiragun nungua uguñe. Afiñetina hǘrühali lan nirumudiri nun. Gama lumoun, íbini anhein anihán lubéi lagumuhóun weyu nau awinwanda, subudi numuti narihayabei lan numada [Don] lidan Paraísu. Anhein haliihañein lubéi dimurei burí le, ladügarügü liña úaadina lan. Gama lumoun, ánhadün ariha aban gürigia le ámuti laríawagun hawéi ha híbiri lidan fulasu le ñein lubéi nariwachagua, ayanuha humá luma, ani aliiha humóun tiraüraü líburu díngutu to, lau fulesei, [layanuhaña meha tuagu líburu La verdad que lleva a vida eterna, to meha ichugúboun lun saragu irumu lubaragiñe dan ligía]. * Ariñagatu narihayabei lan numada lidan Paraísu. Afiñe numuti tau sun nanigi. Híbiri le hínsiñehabubei hun, Peter”.

Lárigiñe ábunahani, aba tariñagun Ummi, to litu Peter: “Ibihatina ñunsu lúmagiñe Peter kéiburi bián irumu guenlé. Lárigiñe saragu dan, ligía furumiñeti wéiyaasu genege lan luagu gunda lan. Darí lun láhayachun”. Ábati tariñagun lun Don: “Naliihaboun líburu to ladüga furumiñeguarügü katei le aguurubarun lanigi namulen, chóuruti espechali lan”. Ánhatu giñe Ummi lun tidin aban gefentu luagu Heowá bisidoun lun hakutihanu líburu Kátima san tarufudahabei Bíbülia?

Wagía, gayarati giñe warihin lóugiñe le ligibugiñebei wagu, gayarati warufudun ínsiñeni le inarüniti ani gaguraasun wagíame hama sun hawuyeri gürigia (1 Tim. 2:3, 4). Anhein wadüga, háfuga gayarabei wadügün lun lachülürün inarüni tidoun hanigi gürigia ha mabuidunbei haríawagun kei Peter, gama lumoun, buitu hanigi. Chouru wamuti ladügüba lan Bungiu, le arihubarun anigi, lun lebelurun inarüni tidoun hanigi ha busenbaña hayarafadun lun (1 Sam. 16:7; Huan 6:44).

^ par. 7 Hadügün gefentiña luagu Heowá. Máfuridunharu.