Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu (to lánina aturiahani)  |  Sedü-hati irumu 2017

Binilei Heowá sun aransehani le badügübei

Binilei Heowá sun aransehani le badügübei

“Gundaabá le tímatimaati lidan Aburemei, ábame lagunfuliruni tayumahan banigi” (SAL. 37:4).

UREMU: 11, 140

1. a) Ka lunbei desidírü hamani nibureintiña lubá ámuñegü? b) Ka uagu moun lumuti lubéi hanufudedun? (Ariha humóun iyawaü to lídanboun lagumeseha arütíkulu)

NIBUREINTI, chóuruti subudibani lunti lan baransehan lubaragiñe bagumeserun aban wéiyaasu. Ítara liña ibagari kei aban aweiyasuhani, dan le nibureingidibu ligía dan le buídutimabei lun banúadahan haliñounbadibu lan. Inarüni hénrengu lan ladügǘn aransehani. Ariñagatu aban nibureintu gíritu Heather: “Hanufudetina nasaminarun luagu le lunbei nadügüni lidan nibagari”. Anhein sandigua bubéi bungua ítara, haritaguabei le lariñagubei Heowá: “Manufudedabá, ladüga anahein buma; manufudedabá au Bubungiutebei. ‘Rútina erei bun, íderagua numutibu’” (Isa. 41:10).

2. Ida liña basubudiruni busén lan Heowá lun buidu lan lidin bun ámuñegü ani gúndabuguyame?

2 Ínchaha lumutibu Heowá lun badügün lubuidun aransehani lubá ámuñegü (Apur. 12:1; Mat. 6:20). Busenti lun gunda lan bibagari. Gayarati bíchugun fe dan le barihini, baganbuni luma dan le bóuchuni katei burí le adüga laalibei. Saminabá giñe luagu lóunigiruniwa ani arufudahati ida luba lan lidin buidu woun lidan wabagari. Arihabá ida liña lan lariñagun houn ha máhabaña lun lugumadin: “Anúadira humuti le aubei magundan nan”. Ani ariñagati giñe: “Géiginbaña nubúeingu,  anhein huguya, hasufuriruba ilamaü; hagía ganiñebaña, huguya háfaguba mágürabu; hagía hagundaaruba, huguya hanügüba busiganu. Hagía heremuhaba ladüga ugundani le tídanbei hanigi” (Isa. 65:12-14). Dan le buidu lan le wanúadahabei, rútiwa uéiriguni lun Heowá (Ari. 27:11).

KA ARANSEHANI GAYARABEI LÍDERAGUNIBU LUN GUNDA BAN

3. Ka lariñagubei Heowá bun lun badügün?

3 Ka lariñagubei Heowá bun? Saminabá. Adüga lumutiña animaalugu lun gunda hamá lau héigin, hatun luma lun garahüñügua hamá. Gama lumoun, anhein wagía adüga lumutiwa lun lagundaaragüdüniwa amu burí katei, kéiburi wasubudiruni luma weseriwidun lun lau úaraguni (Sal. 128:1; Mat. 5:3). Ariñagatu Bíbülia luagu Heowá: Aban lan Bungiu lánina ínsiñehabuni ani adüga lumuti lan “Bungiu wügüri, lenege guánarügü” (2 Kor. 13:11; Agu. 1:27). Ligíati gúndaabadibu ánhabu áyeihei Bungiu. Ariñagatu Lererun: “Gúndaatimati le íchugubei sügǘ lau le eresibirubei” (Adü. 20:35 TNM). Susereñahaali san bun? Aban inarüni méiniti lira lidan ibagari. Ligíati, busenti Heowá lun barufuduni ínsiñeni le basandirubei luagu luma hawagun amu lau aransehani le badügübei lubá ámuñegü (aliiha huméi Matéu 22:36-39).

4, 5. Ka meha uagu gunda lubéi Hesusu?

4 Hesukrístu ligía hénpulu le buídutimabei lun báyeihani. Dan meha irahügili áhurerati ani gunda ligía. Kei tariñaguni Lererun Bungiu, gadaani lan “éherahani” ani gadaani ligía “efeduhani” (Apu. 3:4). Aturiaha lumutu giñe Bíbülia ani ítara liña ladügün umadaguaü luma Lúguchi. Dan meha duusu lubéi irumu lau, aba taweiridun hanigi máisturugu ha ténpulurugubaña luagu “lichú lau luma luagu burí lóunabagüle” lun álügüdahani luáguti Bungiu (Luk. 2:42, 46, 47).

5 Dan le meha wéiriaali Hesusu, gúndaati meha ladüga adüga lani lugundan Bungiu. Kei hénpulu, busenti meha Lúguchi lun lanügüni “uganu buiti houn gudemetiña” luma lun líchugun “arihini houn marihintiña” (Luk. 4:18). Arufuda lumuti Sálumu 40:8 ida liña lan meha lasandiragun Hesusu lungua: “Nubungiute, hínsiñeti nun lun nadügüni bugundan”. Hínsiñeti meha lun larufudahan katei burí houn amu luagu Lúguchi le siélubei (aliihabéi Lúkasi 10:21). Lidan aban ókaasion arufudahati tun aban würi ida luba lan táhuduragun lun Bungiu. Lárigiñe, aba lariñagun houn lani disipulugu: “Nadügüni lugundan le óunahabalina, luma nagumuchuni luadigimari, ligía néiginbei” (Huan 4:31-34). Adügati lasandirun ínsiñeni luagu Bungiu luma hawagu amu lun gunda lan. Ani gayarati giñe ladügün katei le lun gunda ban.

6. Ka uagu buidu lubéi babahüdahani le basaminarubei badügün lun aban kristiánu le derebuguhali lafiñen?

6 Gíbetiña kristiánugu eseriwidutiña kei prekursorugu dan le nibureingiña, ani ruti katei ligía ugundani houn. Ka uagu mabahüdagun bubalin lun somu hádangiñe ka lan basaminarubei badügün? Ariñagati Ariñawagúni 15:22 buidu lan lasalirun katei dan le bálügüdaha hama amu. Chóuruti hariñaguba lan íbirigu derebuguhaña ha bun bafurendeiruba lan saragu katei lidan eseriwiduni lidan dan dayarüti le lunbei lahuudun bun lun sun bibagari. Furendeiti meha Hesusu saragu katei lúmagiñe Lúguchi dan le siéluñein lubéi. Gama lumoun, sigiti afurendeira dan le lapurichihanbei ubouagu. Arihati meha gunda lan dan le ladügün lun lachülürün uganu buiti tidoun hanigi gürigia ani íderagua lumuti lira lun úaragua lan dan le lóuchawagun (aliihabei Isaíasi 50:4; Ebü. 5:8; 12:2). Ka uagu ladügüba lubéi eseriwiduni lidan dan dayarüti lun bagundaarun? Ariha waméi.

KA UAGU BARǗ LUBÉI UGUNDANI WOUN WADÜGÜN DISIPULUGU

7. Ka uagu hínsiñe lubéi houn saragu nibureintiña hadügǘn disipulugu?

7 Ariñagati Hesusu lunti lan houdin sun kristiánugu adüga disipulugu arufudahei inarüni (Mat. 28:19, 20). Anhein samina bubéi bayusuruni bibagari lun badügüni wadagimanu le, gúndaabadibu ani bíchuguba inebesei lun Bungiu. Gama lumoun, ítara kei lasuseredun lau amu katei lidan ibagari, mégeibadibu dan lun aban ban máisturu buiti.  Arihabéi le lariñagubei aban íbiri gíriti Timothy, le eseriwidubei kei prekursoru dan le nibureingili: “Hínsiñeti nun neseriwidun lun Heowá lidan dan dayarüti ladüga ítara liña narufuduni hínsiñe lan nun. Furumiñe, madaritina meha ni aban gürigia le busenti laturiahanu Bíbülia. Dan lárigiñe, aba nidin lidoun amu fulasu, magunfulirugidina ni aban hati ñein dan le nagumeserunbei aturiahoun Bíbülia hama saragu gürigia. Gumeseti aban hádangiñe aturiahatiña hagía abasiiha tidoun Luban Wadamuridagun. Lárigiñe, aban nidin luagu bián hati tidan Leskuela Kristiánu houn Wügüriña Mamarieidungiña, * ani aba nounahóun lidoun amu fulasu. Gumesetina gádürü aturiahani ñein. Hínsiñeti nun narufudahani inarüni houn gürigia ladüga gayarati narihini ida liña lan lasansiruni sífiri sandu habagari” (1 Tesa. 2:19).

8. Ka hadügübei fiú nibureintiña lun hapurichihan houn saragu gürigia?

8 Furendeihaña fiú nibureintiña amu iñeñein. Kéiburi aban íbiri gíriti Hakobu le awinwandubei Meriga abürühati: “Dan le sedü lubéi irumu nau, saragu meha hádangiñe nánigu paaná leskuelarugu Bietünámügiñe meha hayabin. Busentina meha nayanuhan houn luagu Heowá, ligía aba lubéi nagumeserun afurendeirei hañeñe fiú dan lárigiñe. Furendei numuti lau konparárü nanu Garüdia Awisahatu lidan inglesi luma lidan hañeñe Bietünámüna. Aba giñe nadügün umadaguaü hama íbirigu ha lídanbaña aban damuriguaü le ñein lubéi layanuhóua iñeñein Bietünámüna yarafa tun waban. Dan le nagunfulirunbei 18 irumu aba neseriwidun kei prekursoru. Dan lárigiñe, aba nidin tidan Leskuela Kristiánu houn Wügüriña Mamarieidungiña. Aranse tumutina leskuela to lun sun le nadügübei lidan sétanu Bietünámüna le ídanbei neseriwida kei prekursoru ani aurügüñein wéiyaali lidan afiñeni ñein. Wéiritu hanigi gürigia Bietünámüna luagu nafurendeiruni hañeñe. Amisuraha hamutina hábiñoun, ani saragu wéiyaasu gumesetina aturiahani tídangiñeti Bíbülia. Badiseihaña fiú hádangiñe” (konparárü huméi luma Adügaü 2:7, 8).

9. Ka larufudahabei wadagimanu lánina hadügǘn disipulugu bun?

9 Arufudahati wadagimanu lánina hadügǘn disipulugu saragu katei bun. Kei hénpulu, bafurendeiruba échuni buíduburiti luáguti wadagimanu, bafurendeiruba giñe ayanuha buidu hama gürigia, afiñera buougua luma óuseraña gürigia buidu (Ari. 21:5; 2 Tim. 2:24). Gama lumoun, adügati giñe wadagimanu le lun gunda ban ladüga íderagua lumutibu lúntima basubudiruni le tarufudahabei Bíbülia luagu bafiñen. Furendeitibu giñe íderaguei Heowá buidu (1 Ko. 3:9).

10. Ka uagu gayara lubéi gunda ban lidan wadagimanu lánina hadügǘn disipulugu íbini mibe hamá gürigia aganbuti uganu ñein lubéi bawinwanda?

10 Ánheinti murusunrügüñanu lubéi gürigia ánharutiña haganbuni uganu buiti lidan fulasu le ñein lubéi beredera? Íbini ítara, gayarati ladügün wadagimanu lánina hadügǘn disipulugu lun gunda ban. Ka uagu? Ladüga sun lílana damuriguaü wídehaña áluahaña gürigia ha buídubaña anigi. Íbini ábanrügü lan íbiri adariruti aban gürigia le ánharuti lun inarüni, súngubei wagía ídehatiwa lidan láluahoun ani gúndaatiwa súngubei. Kei hénpulu, sügüti aban íbiri gíriti Brandon nefu irumu eseriwida kei prekursoru lidan aban fulasu le ñein lubéi murusunrügüñanu lan gürigia aganbuti uganu luáguti Larúeihan Bungiu. Ariñagati: “Hínsiñeti nun napurichihani uganu buiti ladüga ligía lan lamuriahabei Heowá lun wadügüni. Gumesetina eseriwida kei prekursoru murusun dan lárigiñe nagumuchunu nileskuelan. Hínsiñeti nun saragu níchugun gurasu houn nibureintiña ha lídanbaña damuriguaü luma lun narihini hawanserun lidan inarüni. Lárigiñe nidin tidan Leskuela kristiánu houn Wügüriña Mamarieidungiña, aba nóunahoun eseriwida kei prekursoru lidan amu fulasu. Inarüni míderagungidina lan ni aban gürigia lun labadiseirun, gama lumoun, adüga hamaali amu íbirigu. Gúndaatina luagu desidírü nan neseriwidun lidan dan dayarüti lun nadügün disipulugu” (Apur. 11:6).

 CHANSI BURÍ LE GAYARABEI BIBIHINI

11. Ka burí luwuyeri eseriwiduni ságüraüti ídanbei hídeha saragu nibureintiña?

11 Gíbeti katei gayarati wadügüni lun waganwoundagüdüni weseriwidun lun Heowá. Kei hénpulu, gíbetiña nibureintiña ídehatiña lidan ábunaguni. Mégeiwatu saragu Luban Adamuridaguni. Aban wadagimanu ságüraüti ábunaguni ani ruti uéiriguni lun Bungiu ani gayarati ladügün lun gunda ban. Ítara kei lasuseredun lidan amu burí luwuyeri eseriwiduni lun Bungiu, gúndaatibu dan le hama ban íbirigu. Gayarati bafurendeirun saragu katei lidan tábunawagun muna burí lun leseriwidúniwa lun Bungiu, gayarati bafurendeirun ida luba lan bawadigimaridun lau ichouruni, aban ban nadagimeinti buiti luma íderaguaña ha arihibaña lau wadagimanu.

Ha eseriwidubaña lidan dan dayarüti ibihatiña saragu abiniruni. (Ariha hubéi párafu 11 darí 13).

12. Ka burí chansi gayarabei bibihini ánhabu eseriwida kei prekursoru?

12 Ariñagati aban íbiri gíriti Kevin: “Dan meha le ñǘraügidina, busentina meha neseriwidun lun Heowá lidan dan dayarüti ámuñegü”. Seriwitina meha kei prekursoru dan le 19 lubéi irumu nau. Lun nanuriragun nungua, anúadiratina aban wadagimanu le íchugubei dan nun lun neseriwidun lun Heowá. Nadagimeintina luma aban íbiri le ábunagubei muna. Furendeitina afidiha tábulugu muna, funedera luma bena. Dan lárigiñe, ídehatina luagu bián irumu lidan tábunawagun Luban Adamuridaguni tuma burí haban íbirigu lárigiñe lásügürün somu herigini. Dan le naganbunbei mégeiwa lan ídemuei lidan ábunaguni Suru Áfürika, aba nabuinchagüdün gárada amuriaha lun nidin ídeha, ani aba namisurahóun. Ñein Áfürika, sügütina fiú dimaasu lidan tábunawagun aban Luban Adamuridaguni ani lárigiñe, aban nidin ídeha tidan amu. Sun ha nadagimeinbaña lidan sétanu lánina ábunaguni ítara waña keisi iduheñu. Úara wawinwanda, aturiaha wamutu Bíbülia úara ani nadagimein wagía úara. Hínsiñeti giñe nun napurichihan hama íbirigu ha lídanbaña fulasu ligía sagü dimaasu. Rúhali le desidírü nubéi dan le ñǘraügidina ugundani nun le magurabun numuti”.

13. Ka uagu gunda habéi nibureintiña dan le heseriwidun Betelirugu?

13 Saragu hádangiñe íbirigu ha agunfulirubalin  hasaminan lun heseriwidun kei prekursorugu heseriwiduña Betelirugu guentó. Barüti eseriwiduni Betelirugu saragu ugundani, ladüga sun le adügǘbei ñein lun Heowá. Ani ídehatiña giñe íbirigu ha Betelirugubaña lun weresibiruni ariñahani lúmagiñeti Bungiu. Abahüdaguati aban íbiri eseriwiduti Betelirugu gíriti Dustin: “Dan le 9 lubéi irumu nau, aba nasaminarun neseriwidun lidan dan dayarüti. Gumesetina eseriwida kei prekursoru dan le lásurunbei naturiahan. Irumu dimí lárigiñe, aba namisurahóun Betelirugun. Ya nafurendeira nadagimein tau máhina to imprimírüboun luma aranseha konputadora. Aban katei le hínsiñebei nun Betelirugu, ariñawagúa lan ida liña lan lawanserun wadagimanu lánina apurichihani lidan sun ubóu. Hínsiñeti nun ya nan ladüga lau wawadigimari íderagua wamutiña gürigia lun gamadagua hamá luma Heowá”.

KABA ARANSEHANI BADÜGA LUBÁ ÁMUÑEGÜ

14. Ida luba baranserun lun beseriwidun lun Heowá lidan dan dayarüti?

14 Ida luba baranserun lun beseriwidun lidan dan dayarüti? Le súdinitimabei, báfaagun lun barufuduni igaburi burí le líchugubei sífiri. Líderagubadibu igaburi burí ligía lun buídutima lan beseriwidun lun Heowá. Ligíati, aturiahabóun Lererun Bungiu súnwandan, saminabá buidu luagu le tariñagubei ani áfaaguaba lun barufuduni bafiñen lau bíchugun óunabagülei lidan adamuridaguni. Lidan abuheingua lan leskuelarugu, gayarati bafurendeirun saragu ani buídugüdabeime ligaburi bapurichihan. Furendeibá arufuda berese ban hau gürigia lau bálügüdüniña ka lan hasaminanbei lau inebesei luma lau baganbuni hóunabagüle. Gayarati giñe bídehan lidan tarumadahóun luma letenirún tun Luban Adamuridaguni. Hínsiñeti lun Heowá layusuruniña ha ǘnabugubaña ani aransetiña lun hídehan (aliihabei Sálumu 110:3; Adü. 6:1-3). Amisuraha lumuti apostolu Pábulu Timotéu lun leseriwidun kei misioneru ladüga “buiti [meha] hadimurehan afiñetiña ha aganóubaña Lístüra luma Ikoniu luagu” (Adü. 16:1-5).

15. Ida luba baranserun lun banuriragun bungua?

15 Sun lubúeingu Bungiu ha eseriwidubaña lidan dan dayarüti mégeitiña aban wadagimanu lun hagañeihani le hemegeirubei (Adü. 18:2, 3). Lidan bikesi, gayarati bafurendeirun somu katei le gayarati leseriwidun bun lun badarirun aban wadagimanu le ígiruti chansi bun lun beseriwidun lun Heowá ñein lubéi bawinwanda. Álügüdabaña prekursorugu ha lídanbaña sirkuitu le ñein bubéi luma óunigirutiña sirkuitu ka lan luwuyeri wadagimanu gayarabei lahuudun bun. Ani kei tariñaguni Bíbülia, ábame bíchuguni “sun le badügübei lúhaburugun Bungiu, ábame lóunwenbudun le baransehabei” (Ari. 16:3; 20:18).

16. Ka ubá gayara lan laranserunibu eseriwiduni lidan dan dayarüti dan le nibureingidibu?

16 Gayarati bachoururuni busén lan Heowá lun gunda lan bibagari (aliihabei 1 Timotéu 6:18, 19). Dan le lídanñadibu lan dan dayarüti, sügütibu dan hama amu íbirigu ha giñe eseriwidubaña lidan dan dayarüti. Líderagubadibu katei le lun aban ban kristiánu le derebuguti lafiñen. Gíbeeña arihiti íderagua lániña heseriwidun lun Heowá lidan dan dayarüti dan le nibureingiña lun buidu lan lidin houn dan le hamarieidun. Libe-agei dan, ha eseriwidubaña kei prekursorugu lubaragiñe hamarieidun gayarati hasigirun kei prekursorugu úara tuma hani weiriou o hani weiriei (Rom. 16:3, 4).

17, 18. Ka ida genegegua lan aransehani le wadügübei luma le tayumahabei wanigi?

17 Arufuda lumuti aransehani le wadügübei lidan wabagari ka lan tídanbei wanigi. Ariñagati Sálumu 20:4 luagu Heowá: “Gúnfulilei sun bayumahan, adügaleime sun le baritagubei badügün”. Ligíati, saminabá ka lan babusenrubei badügün lau bibagari, luagun le ladügübei Bungiu guentó luma luagun le gayarabei badügüni lidan beseriwidun lun. Lárigiñe, ábame basaminarun badügüni le hínsiñebei lun.

18 Ánhabu eseriwida lun Heowá sunsuinagubei gundabadibu ladüga bayusurubei bibagari lun bíchugun inebesei lun. Ítara liña, “gundaabá le tímatimaati lidan Aburemei, ábame lagunfuliruni tayumahan banigi” (Sal. 37:4).

^ par. 7 Sánsiwaaru Leskuela to tuagu Leskuela houn Apurichihatiña Larúeihan Bungiu.