Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu (to lánina aturiahani)  |  Sedü-hati irumu 2017

Áluaha waméi irisini le inarüniti

Áluaha waméi irisini le inarüniti

“Ariñagatina lubeiti hun lun hayusuruni hirisin le ubouaguna lun hadügün buiti” (LUK. 16:9).

UREMU: 32, 154

1, 2. Ka uagu súnwandan lubéi añaheinbaña lan gürigia gudemetiña lidan ubóu le?

HÉNRENGUTI katei ubouagu uguñe weyu, furundetiña gürigia ani óusera hamutiña amu lau marichaü. Madaritiña nibureintiña wadagimanu. Saragu gürigia ru hamuti habagari lidan denchaü lun houdin lidoun ageiraü le rísitimati. Anihein saragu gudemei íbini lidan ageiraü le awanseti. Eibu dan rísitimarügütiña rísitiña ani ha gudemebaña gudemetimarügütiña. Según ariñahani le iseritimagilibei, aban hádangiñe kada san gürigia ubouagu rísitimaatiña sügǘ hau sun lílana ubóu úara. Hénrenguti lachoururúniwa ariñahani le. Gama lumoun, furanguti añahein lan saragu míñunu gürigia ubouagu ha wéiriti hagudemen, añahein amu hanarimeti libe haseinsun darí lun gayara lan hanuriahaniña sun hadügawagun. Ayanuhati Hesusu luagu sügǘ híruti le dan le lariñagunbei: “Súnwandan ñéinbaña lan gudemetiña huma” (Mar. 14:7). Ka san uagu anihein lubéi saragu múarani?

2 Subudi lumuti meha Hesusu lagumuchaguba lan bísinisi burí le ubouagubei danme le liabin Larúeihan Bungiu. Lidan Arufudúni 18:3, ayanuhatu Bíbülia hawagu “alugurahatiña” yúsuati dimurei le lun layanuhóun luagu sun bísinisi le ubouagubei. Dandu bísinisi kei polítika luma relihión mama inarüniti lídangiñeti ubóu le lani Satanási. Díseñu haña lumutuniña Bungiu luéi polítika luma luéi relihión mama inarüniti. Gama lumoun, hibe-agei siñati hadisedun sunsuinagubei luéi bísinisi burí le lídanbei ubóu le lani Satanási.

3. Kaba burí álügüdahani wóunaba?

 3 Keisi kristiánugu, lunti wasaminarun luagun ligaburi warihini bísinisi le ubouagubei. Álügüdagua wamá woungua: “Ida liña san gayara lan nayusuruni númati lun narufuduni úaragua nan lun Bungiu? Ka gayaraabei nadügüni lun nadisedun sun le niyaraati luéi bísinisi le lídanbei ubóu le? Ka burí hénpulu arufudubalin afiñe wamá luagu Bungiu sunsuinagubei keisi lubúeingu?”.

ABAHÜDAGUNI LUÁGUTI WÜGÜRI LE ÓUNIGIRUBALIN LUMEGEN LIYUBUDIRI

4, 5. a) Ka asuseredubei lun wügüri le óunigirubalin lumegen liyubudiri le uágubei layanuha Hesusu lidan abahüdaguni? b) Ka adundehani líchugubei Hesusu houn lani disipulugu?

4 (Aliiha huméi Lúkasi 16:1-9). Le labahüdagubei Hesusu luagu wügüri marichati le óunigirubalin lumegen liyubudiri adügati lun wasaminarun. Leferidiraali yebe meha wügüri ligía luadigimari ladüga liridahóun luagu lachagaraguni lumegen liyubudiri. * Aba ladügüni katei lau lichú aau ani aba ladügün umadaguaü hama gürigia ha lúnbaña gayara lan híderaguni danme le mawadigimarihali. Lariñaguña meha san Hesusu houn lani disipulugu lun hóuserun lau marichaü lun gayara lan hawinwandun lidan ubóu le? Uá. Según Traducción del Nuevo Mundo, ariñagati houn ligía lan hadügübei “lirahüñü ubóu le”, lidan amu dimurei, ha meseriwidunbaña lun Bungiu. Abahüdagua lumuti Hesusu katei le lun larufudahan aban katei le wéiriti lisudinin.

5 Hénrenguti meha gádanti wügüri óunigiruti ligía. Ani subudi lumuti meha giñe Hesusu hénrengubei lan houn hibe-agei lani disipulugu hagañeiruni habagari lidan ubóu marichati le. Ligía líchugunbalin adundehani le houn “lun hayusuruni hirisin le ubouaguna lun hadügün buiti”. Ítarati, danme le lagumuchun irisini ligía, ábame leresibiruniña Heowá luma Hesusu “tidan muna to lánina sun dan”. Ka wafurendeirubei lídangiñe adundehani le líchugubei Hesusu?

6. Ka uagu wariñaga úati lan meha ladügǘn bísinisi lidan lisuuni Bungiu?

6 Ígira tumuti Bíbülia furangu úati lan meha ladügǘn bísinisi lidan lisuuni Bungiu. Ka uagu wariñagei le? Ladüga lidan fuluri-agei Edén ruti meha Heowá lóugiñe le hemegeirubei Adán tuma Ewa houn (Agu. 2:15, 16). Ani dan le lóunahanbei Bungiu sífiri sandu hawagun kristiánugu anuadirúaaña lidan furumiñeti sígulu, “úati ni aban ariñaguti luagu lumegen luagu lani lan lábugua; sun katei hani sungua luagu” (Adü. 4:32). Ariñagati meha profeta Isaíasi lachülürüba lan aban weyu lun hagundaarun sun gürigia lau le alubahóubei lídangiñe múa (Isa. 25:6-9; 65:21, 22). Lidan hagurabahani lachülürün dan ligía, mégeibaña lani Hesusu disipulugu “lichú aau” lun hagañeiruni habagari lau irisini le ubouaguna ani añahame áfaagua lun hadügüni lugundan Bungiu.

YUSU WAMÉI IRISINI UBÓUAGUNA BUIDU

7. Ka arufudahani wadarirubei lidan Lúkasi 16:10-13?

7 (Aliiha huméi Lúkasi 16:10-13). Adügati wügüri óunigiruti le uágubei layanuhóua lidan abahüdaguni umadagu lun lubuidun guánarügü. Ánheinti Hesusu, ínchaha lumutiña lani disipulugu lun hadügün umadagu sielu mama lun hibihin buiti hóunguarügü. Arufudati bérusu burí le asigirubei busenti lan meha Hesusu larufudahan luagu larihíba lan anhein úaragua wabéi lun Bungiu lau ligaburi wayusuruni irisini ubouaguna.

8, 9. Ida liña hayusuruni fiú íbirigu irisini ubouaguna?

8 Arufuda wamuti úaragua wamá lun Bungiu lau wayusuruni wámati lun wídehan lun lawanserun apurichihani le uágubei layanuha Hesusu lidan sun ubóu (Mat. 24:14). Ariha waméi ida liña lan hadügüni fiú íbirigu. Lidan ageiraü le gíribei India, anuhein meha aban tiraüraü gafu tuma aban irahü to ídounboun tareidaha gáwanaü. Darí lun ígira tani tagañeihan tadibiri. Dan le tabuinchunbei  gafu, aba tederegeruni seinsu ligía lun tídehan lidan apurichihani. Lidanméme ageiraü le, arufudati aban íbiri le gafalumageibei lichú aau. Edewehati bandi fáluma tidoun áfisi lánina ásügüragüdüni lidoun iñeñein malayálam. Ariñagati kei lan le mégeiwa tubéi fáluma tidan áfisi, buídutima lan líchugun fáluma houn sügǘ lau líchugun seinsu lun hagañeinhanu. Ítarameme, edewehatiña íbirigu güresiana lagüle oliwu, furumasu luma amu burí éigini houn íbirigu Betelirugu.

9 Ariha waméi le ladügübei aban íbiri Sri Lankana le awinwandubei lidan amu fulasu. Kei le anuhein lubéi aban muna luma aban fulasu luma lageira, ígirati lun hadügüni íbirigu adamuridaguni luma adamurini wéinamuti ñein, luma giñe lun herederun íbirigu ha eseriwidubaña lidan dan dayarüti ñein. Íbini mosu lan lagastarun, íderaguati saragu íbirigu ha gudemetiña. Lidan aban fulasu le ñein lubéi siñá lan wapurichihan furangu, yusu hamutu íbirigu haban keisi Luban Adamuridaguni. Seremei hadügüni ítara, gíbetiña prekursorugu hama apurichihatiña ha gudemetiña ibihatiña aban fulasu lun hadamuridagun mafayeihanga.

10. Ida liña líderaguniwa gíchigadi wamá?

10 Arufuda lumuti hénpulu burí le gúnfuli hamá lubúeingu Bungiu “lidan le míbebei”, lidan amu dimurei, lidan ligaburi hayusuruni irisini ubouaguna, le lóuguabei lebegi dan le kónpararua lan luma irisini lúmagiñeti Bungiu (Luk. 16:10). Ida liña san harihini íbirigu ha sákürifisiu le hadügübei lun lumadagu hamá Heowá? Subudi hamuti adüga lan gíchigadi lun hagañeirun irisini le inarüniti (Luk. 16:11). Sanditu aban íbiri to héchuboun íchiga budagia lun lawanserun Larúeihan Bungiu luagu resibiharu lan aban abinirúni espechaliti luagu tíchigadi. Ariñagatu: “Ariha naali eibu lan gíchigaditima nan lídangiñe le númati, gíchigaditimatina giñe ferudun, gaguraasuntimatina ani ánhatina neresibirun adundehani o eweridihani”. Ariha hamaali giñe saragu íbirigu íderagua lániña gíchigadi hamá lun buídutima lan lidin houn lidan heseriwidun lun Bungiu (Sal. 112:5; Ari. 22:9).

11. a) Ka uagu wariñaga arufuda wamá lichú aau dan le gíchigadi wamá? b) Ka úarani hadügübei lumutuniña Bungiu uguñe weyu? (Ariha humóun iyawaü to lídanboun lagumeseha arütíkulu).

11 Arufudatiwa giñe lichú aau lau le wámati dan le wayusuruni gádantiwa lun wíderaguniña ha híbiri. Añahein íbirigu gaseinsuntiña gama lumoun, siñati heseriwidun lidan dan dayarüti ni háguyun lidoun amu ageiraü. Íbini ítara, gayarati hagundaarun lau hasubudiruni ídeha hamá lau hani budagia lidan heseriwidun amu kristiánugu (Ari. 19:17). Lau wani budagia, ídehatiwa lidan tadügǘn luma tafanreinhóun agumeiraguagüdüni, ídehatiwa lun lapurichihóun lidan burí fulasu le ñein lubéi weiri lan gudemei ani resibi hamuti gürigia uganu ñein. Luagu saragu dan, lidan ageiraü kéiburi Congo, Madagascar luma Ruanda, mosu meha hanúadahan íbirigu hagañeinhan éigini houn haduheñu o hagañeinhan Bíbülia, to meha uáguboun mosu lan hafayeiruni seinsu le hagañeirubei lidan aban dimaasu o aban hati. Gama lumoun, adügaali budagia le híchugubei íbirigu lun ñein lan “úarani”. Seremei budagia ligía, sügügüdaaru lóundarun Heowá Bíbülia lidoun amu burí iñeñein ani chülügüda hamaaru houn sun iduheñu luma houn gürigia ha busenbaña hasubudiruni Bungiu  (aliiha huméi 2 Korintuna 8:13-15). Ítarati, dandu ha íchugubaña kei ha eresibirubaña gayarati lumadagu hamá Heowá.

IDA LUBA WADISEDUN SUN LE WAYARAATI LUÉI “BÍSINISI BURÍ LE LÍDANBEI IBAGARI”?

12. Ida liña meha larufuduni Abüraámü lafiñen luagu Bungiu?

12 Adügatiwa giñe umadaguaü luma Heowá dan le wadisedun sun le wayaraati luéi bísinisi le burí lídanbei ubóu le luma dan le wayusuruni gádantiwa lun wáluahan irisini le inarüniti. Ligía meha ladügübei Abüraámü, aban wügüri afiñeti le lánina binadu dan. Kei le busén lan meha lumada lan Heowá, gaganbaditi meha, aba láfuridun lídangiñe aban uburugu rísiti gíriti Uru ani aba lawinwandun tidan burí kianpu (Ebü. 11:8-10). Subudi lumuti meha lúmagiñe lan Heowá liabin irisini le inarüniti. Ligía málugun lubéi layusuruni gádanti lun larisidun, ladüga larufuduña lan hamuga lilouguan afiñeni (Agu. 14:22, 23). Dan lárigiñe, aba lariñagun Hesusu lun aban nibureinti rísiti lun larufuduni afiñeniméme ligía: “Anhein busén bubéi buidu ban sunsuinagubei, alugurabéi sun le búmabei, ábame bíchuguni lebegi houn gudemetiña, ábame bibihin irisini sielu; ábameti biabin, ábame bafalarunina” (Mat. 19:21). Mítaranti meha lafiñen nibureinti ligía kei Abüraámü, gama lumoun, arufudaaña amu gürigia afiñeni luagu Heowá sunsuinagubei.

13. a) Ka meha lariñagubei Pábulu lun Timotéu? b) Ida luba gayara lan wafalaruni adundehani le uguñe weyu?

13 Timotéu meha ábanya wügüri le arufudubei afiñeni. Wati Pábulu lun “lisudaran Hesukrístu le buiti” ani lárigiñe, aba lariñagun lun: “Úati súdara le eseriwiduti ádaraguti lungua lidoun amu katei luéi le lánina asudarahani, lugundun gasu lerederun sunsuinagubei lábugiñe lererehan lábuti” (2 Tim. 2:3, 4). Uguñe weyu, adüga hamuti ha afalarubalin Hesusu sun hayaraati lun hafalaruni adundehani le. Haganagua añahein hóugiñe aban míñunu íbirigu ha eseriwidubaña lidan dan dayarüti. Áfaaguatiña kristiánugu lun mafalarun hamani ubóu le ni ñunsu burí luáguti ebegidinaü, ani haritagua hamuti le lan adúeihabei lidamunñein lan le ladueirubei (Ari. 22:7). Busenti Satanási lun wewesiruni wadaani luma were eseriwida keisi lidamun bísinisi burí le ubouagubei. Añahein gürigia afuredeihatiña saragu seinsu lun hafayeirun aban muna, aban karü, aturiahani tidan luban furendei íñuti o íbini lun hadügün aban óunwenbu maríei. Anhein ua duari wamá lidan le desidírü wabéi, gayarabei wásügürün saragu irumu afayeiha dúeiti. Ánhawa óusera lau lichú aau, wawinwanduba aban ibagari sensiyuti ani míbebei wadúeihan mibe ligíame wagastarun. Ítarati líbürebadiwa lun lidamun wamá Bungiu, mama lun lidamun wamá ubóu (1 Tim. 6:10).

14. Ka katei lunbei desidírü wamá wadügüni? Abahüdagua huméi le adüga hamaalibei fiú.

14 Anhein busén wabéi lun sensiyu lan wabagari, lunti wíchuguni katei burí le súdinitimabei lidan furumiñeti lúgaaru. Anihein aban feru maríeitiña ani anihein meha aban bísinisi hama le íchugubei saragu seinsu houn. Gama lumoun, busentiña meha lunya heseriwidun lidan dan dayarüti. Ligía aba lubéi haluguruni hani bísinisi, hagune guríara luma amu burí katei. Aba háluahan hídehan lidan tábunawagun sukursáli (Warwick, Newayoru). Wéiriti meha espechali lan katei ligía houn, ladüga seriwitiña meha Betelirugu úara tuma hasaani luma habarimu. Ani nadagimentiña giñe ñein saragu dimaasu hama lagübürigu tani weiriei. Lidan uburugu Colorado (Meriga), daritu aban prekursora chansi lun tawadigimaridun lamidan weyu tidan aban banku. Wéiriti meha hagundan tiyubudirigu tau darí lun híchugun aban wadagimanu le lánina sun weyu tun ani tagañeiruba meha ǘrüwa wéiyaasu lanwoun le tagañeirubei furumiñe. Gama lumoun, máhatu lun wadagimanu ligía lugundun ladügüba meha lun metenirun tan buidu lun tapurichihan. Anihán biamarügü lídangiñe saragu sákürifisiu le hadügübei lubúeingu Heowá. Anhein desidírühadiwa  lubéi wíchuguni Larúeihan Bungiu lidan furumiñeti lúgaaru, warufudubei gebegi lan wamadagua luma Bungiu woun ani gebegi lan giñe irisini le lúmagiñeti Bungiu woun sügǘ lau irisini le gayarabei líchuguni bísinisi le lídanbei ubóu le woun.

DANME LE LAGUMUCHUN IRISINI

15. Ka luwuyeri irisini íchugubei ugundani le wéiritimati woun?

15 Mama ladüga risi lan aban gürigia lun lasaminarun labiniruñein lan Bungiu. Biní lumutiña Heowá ha rísibaña “lidan le buídubei”. (aliiha huméi 1 Timotéu 6:17-19). Ariha waméi tikesin aban íbiri italiana gíritu Lucia. * Dan le taganbunbei megei hamá íbirigu ídemuei lun lapurichihóun Albania, aba tafiñerun luagu Heowá ani aba táguyun ñeinhin lidan irumu 1993, íbini meha ua lan ni kata tuma lun tawinwandun. Aba tafurendeiruni iñeñein albanés, ani lúmagiñe dan ligía íderaguaru hóugiñe 60 gürigia lun habadiseirun. Hibe-agei wádangiñe mibihintiwa lanarime lubuidun resultóu ñein lubéi wapurichiha. Gama lumoun, furumiñeguarügü katei le wadügübei lun wíderagun amu adarirei üma le anügübei lidoun ibagari ani lun héibugun lídangiñe üma ligía ítara luba kei aban irisini le lunbei ladurarun lun súnwandan dandu houn kei woun (Mat. 6:20).

16. a) Kaba asusereda lun bísinisi burí le ubouagubei? b) Kei le subudi wabalin kaba lan asusereda lun irisini le ubouaguna, ida liña lunti lan warihini?

16 Mariñagunti Hesusu gayarabei lan lagumuchun irisini le ubouaguna, ariñagati lagumuchuba lan (Luk. 16:9). Tabouchagun fiú banku luma lanarime gudemei le asuseredubei lidan lagumuhóun burí dan le ni kata lira dan le konparárua lan luma le lunbei lasuseredun ubouagu yarafa madise. Liábinba ubóu le lani Satanási ǘnabun, dandu fánreinti le lánina bísinisi, le lani polítika luma le lani relihión. Ariñagatiña profetagu Esekiéli luma Sofoníasi lidan hani profesía mebegibei lan golu luma pülata ni kata, íbini ligía lan burí katei le súdinitimabei lidan bísinisi luagu saragu dan (Ese. 7:19; Sof. 1:18). Ida luba hamuga san wasandiragun woungua anhein achülüra oura lun wounwen lidan ubóu le ani aba wíchugun fe madügün wamá ni kata lun wibihini irisini le inarüniti lúnrügü wareidahan saragu irisini le ubouaguna? Gayarabei wasandiragun woungua kei gürigia le nadagimeinbei sun libagari lun lagañeirun saragu seinsu ani lárigiñe aba líchugun fe iyeeniti lan seinsu ligía (Ari. 18:11). Lagumuchuba irisini ubouaguna. Ligíati, meferidira wamá chansi lun wayusuruni lun wadügün umadagu sielu. Furumiñeguarügü katei le wadügübei lun luéigiñe wamá lóubadina Larúeihan Bungiu líderagubadiwa lun buídutima lan wamadagua luma Heowá.

17, 18. Ka hagurabubei lumadagu Bungiu hibihin ámuñegü?

17 Danme le liabin Larúeihan Bungiu, úaañame gürigia afayeihatiña furedeiti, ni áhayahatiña muna, ni afayeihatiña surusia luma árani. Ñeinbei saragu éigini houn sun gürigia ani mafayeihanbaña luagu. Sun liduheñu Heowá ha lúnbaña hawinwandun ligibuagu Ubóu hagundaaruba lau lubuidun-agei katei le líchugubei múa. Mareidahanbadiwa saragu golu, pülata ni dübü buíduburiti, ani magañeihan wabéi giñe, yúsurügü wabéi lun wawendedun. Sun wagía gayarabei wadügün tubuidun burí muna lautu fulansu, dübü luma gürabu le buiti. Ani híderagubadiwa wamadagu ladüga busén hamá hadügüni, mama ladüga wafayeirubaña lan. Sun le lunbei walubahani wafanreinragubei hama amu.

18 Anihán ábanrügü fánreinti lídangiñe lubuidun alagan le lunbei heresibiruni ha adügütiña umadagu sielu. Sun lubúeingu Bungiu hagundaaruba saragu danme le haganbuni Hesusu ariñagei dimurei burí le: “Higougu, huguya le biní laalibei Núguchi; resibi huméi arúeihani le aranselibei hubá lúmagiñe ladügüni Bungiu ubóu” (Mat. 25:34).

^ par. 4 Mariñagun lumuti Hesusu anhein inarüni lubéi le ariñawagúbei luagu wügüri ligía o iyeeni lan. Dimurei güriegu le ásügürawagüdübei kei “hayabin ariñaga lun” lidan Lúkasi 16:1 gayarati mini lan luagu iyeeni lan duru le ichugúbei luagun. Lidan abahüdaguni le, metenirunti Hesusu lun ka lan uagu leferidirei wügüri ligía luadigimari, lun ligaburi lóunabun letenira.

^ par. 15 Furiti abahüdaguni luáguti tibagari Lucia Moussanett tidan ¡Despertad! to lánina 22 lidan sisi-hati, 2003, páhina 18 darí 22.