Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu (to lánina aturiahani)  |  Gádürü-hati irumu 2017

“Buguya le aguseragüdüti íñugutimati lidan sun ubóu” súnwandan badügüni le richabei

“Buguya le aguseragüdüti íñugutimati lidan sun ubóu” súnwandan badügüni le richabei

“Richaguati sun le ladügübei [Heowá, TNM] ligía Búngiubei lánina inarüni, úati marichaü lidan, richaguati ani inarüniti” (2 LÚRUDU 32:4).

UREMU: 2, 11

1. Ida liña meha larufuduni Abüraámü lafiñen luagu richá lan Heowá? (Ariha huméi dibuhu le lídanbei lagumeseha arütíkulu).

LUAGU aban weyu, álügüdahati aban wügüri úaraguati gíriti Abüraámü: “Buguya le aguseragüdüti íñugutimati lidan sun ubóu, Maguseragüdünbadibu san lau irichaü?” (Agumesehani 18:25). Mama ladüga mafiñen lan Abüraámü luagu Heowá ladügünbalin álügüdahani le. Adüga lumuti lun larufuduni afiñe lan luagu laguseragüdübei lan Heowá uburugu Sodoma luma Gomora lau irichaü le úaraguati. Chouru lumuti meha magünrinchagun lubéi lan Heowá “le madurunbei úara luma le gadurunbei”. Mabarati meha katei le lidan lichügü Abüraámü. Saragu irumu lárigiñe, ariñagatu Bíbülia luagu Heowá: “Lídanñein dan sun le ladügübei, richaguati sun le ladügübei ligía Búngiubei lánina inarüni, úati marichaü lidan, richaguati ani inarüniti” (2 Lúrudu 31:19; 32:4).

2. Ka uagu siñati lubéi lóuserun Heowá lau marichaü?

2 Ka meha uagu chouru lubalin Abüraámü súnwandan lan  ladügüni Heowá le richabei? Ladüga Heowá lan íchugubalin hénpulu lánina irichaü le buídutimabei. Kei le richá lubéi lilurudun súnwandan, súnwandan laguseragüdün lau irichaü. Ariñagatu Bíbülia luagu: “Hínsiñeti katei le richabei luma le úaraguabei lun” (Sálumu 33:5).

3. Ru humá aban hénpulu lánina marichaü le asuseredubei ubouagu uguñe weyu.

3 Ruti gurasu wasubudiruni richá lan Heowá súnwandan. Ánheinti ubóu le buin liña lau marichaü (ariha huméi rekuaduru “Ka mini lubéi?”). Kei hénpulu, añahein gürigia ha asiadirúbaña ani daüwa hagía luagu katei le mama hadüga. Añahein hagía, lárigiñe saragu irumu aba hígiragüdüniwa ladüga larufuduni ADN luagu madurun hamá. Adügati marichaü libe burí le lun hasafaragun gürigia ani lun heferidiruni haguraasun. Gama lumoun, anihein amu luwuyeri marichaü le gayarabei gáritima lan. Katei burí san?

MARICHAÜ LIDAN DAMURIGUAÜ

4. Ka katei gayaraabei lóuchaguni lafiñen aban lubúein Bungiu?

4 Keisi lubúeingu Bungiu subudi wamuti gayarati lan wasufurirun somu marichaü bóugudi luéi damuriguaü kristiánu. Gama lumoun, gayarati lóuchawagun wafiñen ánhawa asaminara adügǘwaali lan somu marichaü woun o houn amu íbirigu lidan damuriguaü. Anhein asusereda aban katei ítarati woun, ida luba san wóunabun? Wígiruba san lun lachugeraguagüdüniwa katei le lidan weseriwidun lun Heowá?

5. Ka uagu moun lumuti lubéi taweiridun wanigi ánhawa ariha o ánhawa asufurira somu marichaü lidan damuriguaü?

5 Súngubei wagía gafigountiwa ani charatiwa. Ligía gayara lubéi lóuseruniwa somu lílana damuriguaü lau marichaü o gayarati giñe wagía lan óusera somu íbiri lau marichaü (1 Huan 1:8). Díseguati lasuseredun katei le. Gama lumoun, dan le lasuseredun, anhein kristiánugu wabéi ha úaraguatiña maweiriduntu wanigi ani machugeraguntiwa giñe. Ruti Heowá adundehani le huuti woun tidan Bíbülia lun líderaguniwa lun wakipurun úaraguni ánhawa lóusera somu íbiri lau marichaü (Sálumu 55:12-14).

6, 7. a) Ka meha marichaü lawandubei aban íbiri lidan damuriguaü? b) Ka burí igaburi íderagubalin íbiri le?

6 Ariha waméi lani íbiri Willi Diehl hénpulu. Lidan irumu 1931, aba lagumeserun eseriwida lau úaraguni Betelirugu Berna (Suiza). Lidan irumu 1946, aba lidin tidan Leskuela Galaadü númeru widü, uburugu Newayoru (Meriga). Fiú dan lárigiñe lagumuchun külase, aba lagumeserun eseriwida kei óunigiruti sirkuitu Suiza. Lidan labahüdaguni luáguti libagari, abahüdaguati íbiri Diehl luagu lidan lan irumu 1949 aba lan lasubudiragüdüni houn íbirigu tidan sukursáli Suiza luagu lamarieida lan. Aba hariñagun íbirigu lun hagidarubei lan sun buligasion espechaliti le lagunfulirubei luéi. Eseriwidunirügüñein meha kei prekursoru gayara ladügüni. Abahüdaguati íbiri Diehl: “Mígirun hamutina meha lun níchugun yanu”. Ani ariñagati giñe: “Mabusuragunhaña meha saragu hádangiñe woun, aba meha hóuseruniwa kei gürigia bugawaaaña”.

7 Ida liña meha lóunabun íbiri Diehl? Kei le meha subudi hamani hagía biángubei úati lan kóntüra lan maríei luagu le tariñagubei Bíbülia, aba háluahan ídemuei lau furíei ani aba hafiñerun luagu Heowá. íbini úati lan meha gunfuranda hamani fiú íbirigu lisaminan Bungiu luagu maríei, lau lásügürün dan aba gunfuranda hamani, ani ábaya libihini  íbiri Diehl lani buligasion lánina eseriwiduni. Biní lumuti Heowá luagu úaragua lan * (ariha huméi abürüdǘni). Kaba hamuga san wadüga ánhawa asufurira aban marichaü libe lira? Gaguraasunbadiwa hamuga san ani wagurabahaña hamuga san lun laransehani Heowá katei? Odi wafiñeruña hamuga wawougua ani aba hamuga wálugun waransehani katei woungua? (Ariñawagúni 11:2; aliiha huméi Mikeasi 7:7).

Súdiniti waritaguni gafigoun wamá ani gayaraati lan wuribarügü liña lan gunfuranda wamani katei

8. Ka uagu gayara lubéi wachararun dan le wasaminarun adügǘwaali lan somu marichaü woun o houn amu?

8 Anhein samina wabéi susereeli lan somu marichaü lidan damuriguaü, haritagua waméi gayarati lan chará lan wasaminan. Kei le gafigoun wabéi, háfuga wuriba lan gunfuranda wamani katei. Gayarati giñe ibidiñeti lan sun lácharagun katei woun. Dandu anhein wanarün lubéi susere lan o anhein masuseredun lubéi, lunti wafurieidun lun Heowá luagu turóbuli ligía. Ani lunti giñe wafiñerun luagu ani úaraguameme wagíame. Ítarati magañidunbadiwa luma Bungiu (aliiha huméi Ariñawagúni 19:3).

9. Kaba wakutiha lidan arütíkulu le luma lidan le aban?

9 Akutiha wamá ǘrüwa hénpulu luáguti marichaü le asuseredubei haganagua lumutuniña Heowá lidan tidaani Bíbülia. Lidan arütíkulu le, warihibei hénpulu lani Hosé, le lílawa Abüraámü. Warihibei le lasufurirubei hadüga líbirigu. Ani lidan le aban arütíkulu warihibei le desidírü lubéi Heowá ladügün lau urúei Aabü, luma le ladügübei apostolu Féduru dan le Antiokíañein lubéi. Danme le wakutihani hénpulu burí le, samina wamá luagun ida luba lan warihini katei kei larihini Heowá luma ida luba lan wakipuruni wamadagua luma Heowá. Líderagubadiwa akutihani le ánheintima sandí wabéi luagu ouserúaadiwa lan lau marichaü.

OUSERÚATI HOSÉ LAU MARICHAÜ

10, 11. a) Ka burí meha marichaü lawandubei Hosé? b) Ka meha chansi libihibei Hosé dan le furisunrugu lubéi?

10 Aban meha lubúein Heowá le úaraguati ani le asufurirubei saragu marichaü Hosé. Gama lumoun, marichaü le lasufurirubei háhaburugu líbirigu ligíatima gáribei lun. Dan le disedü lubéi irumu lau, aba hárügüdüni líbirigu ani aba haluguruni keisi idamuni houn fiú gürigia ha anügübalin Ehiptun (Agumesehani 37:23-28; 42:21). Lidan ageiraü ligía, aba lichugún duru luagun Hosé luagu nege lálugun láguragun aban würi, lau sun meha madurun lan. Maguseragüdün hamuti, daüwarügüti (Agumesehani 39:17-20). Mosu meha lerederun Hosé awinwanda kei idamuni ani keisi adaürǘti luagu 13 irumu. Ida liña gayara lan líderaguniwa lani Hosé hénpulu ánhawa hóusera wíbirigu lau marichaü?

11 Dan le meha ladaürǘña lubéi Hosé, aba giñe ladaürǘn hábuti ha eseriwihabalin luniñe urúei diwéin lun. Luagu aban áriebu, aba  gewenedü lan eseriwihati diwéin, ani aba lafuranguagüdüni Hosé lila uénedü ligía lun lau lídehan Heowá. Aba lariñagun Hosé lun wügüri ligía láfuriduba lan furisunrugugiñe ani lawadigimaridayaba lan lun faraón. Gama lumoun, yusu lumuti giñe Hosé chansi ligía lun lafuranguagüdüni gádanti lun eseriwihati diwéin. Gayaraati wafurendeirun saragu lídangiñe le lariñagubei Hosé, luma lídangiñe le mariñagun lubéi (Agumesehani 40:5-13).

12, 13. a) Ida liña wasubudiruni mama lan rédeirügüti Hosé awandei marichaü le adügǘbei lun? b) Ka katei mariñagun lubéi Hosé lun eseriwihati diwéin?

12 (Aliiha huméi Agumesehani 40:14, 15). Ariha waméi ariñaga lan Hosé íweruhouarügüti lan. Furanguti lubeiti súfuri lan marichaü. Ariñagati giñe furangu luagu madügün lani duru le uágubei líridahoua. Ligía lamuriahanbei luma eseriwihati diwéin lun layanuhan luagu lun faraón lun gayara lan láfuridun furisunrugugiñe.

13 Gayarati san wariñagun ánharügü lan Hosé lun gádanti ani madügünti lan ni kata lun lasansiruni? Uá. Subudi lumuti meha súfurihali lan saragu marichaü. Ligía lafuranguagüdünbalin luáguti lun eseriwihati diwéin lau emenigini luagu líderagubei lan. Gama lumoun mariñaguntu Bíbülia abahüdagua lani Hosé houn amu gürigia luagu líbirigu lan alugurubalin. Ni lun faraón mariñagun lumuti. Le linarün katei, dan le  hachülürünbei líbirigu Ehiptun ani aba harandarun luma, resibi lumutiña faraón buidu. Darí lun amisuraha lániña lun herederun lidan ageiraü ligía ani lun hagundaarun lau “lubuidun-agei burí katei le Ehiptubei” (Agumesehani 45:16-20).

Wéiritimarügüti turóbuli dan le wayanuhan wuriba hawagu amu (Ariha huméi párafu 14)

14. Ánhawa asufurira somu marichaü lidan damuriguaü, kaba igaburi adüga lun mariñagun wamá katei wuribati hawagu amu?

14 Anhein samina wabéi adügǘwaali lan aban marichaü woun lidan damuriguaü, mosu duari wamá lun mayanuhan wamá luagu katei ligía houn amu. Inarüni anhein lan adüga aban íbiri aban figóu wéiriti, mosu wayanuhan hama wéiyaaña lidan afiñeni lun wamuriahan ídemuei hama (Fádirigu 5:1). Gama lumoun, aniheinhali saragu kesi le ídanbei ua lan figóu wéiriti. Lidan kesi burí le, gayarati waransehani turóbuli hama wíbirigu sin wayanuhan luagu houn amu. Háfuga mama lan mosu wariñaguni ni houn wéiyaaña lidan afiñeni (aliiha huméi Matéu 5:23, 24 luma 18:15). Úaragua wamá ani falá waméi adundehani burí le tídanbei Bíbülia lidan kesi burí le. Háfuga wíchugun fe úarügü liña lan gunfuranda wamani katei buidu ani luagu madügǘn lan ni aban marichaü woun. Anhein asusereda katei le woun, gúndaabadiwa luagu maweiridaguagüdün wamani katei lau wayanuhan wuriba luagu somu íbiri. Meberesenga anhein susere lubéi somu marichaü woun o anhein masuseredun lubéi, mabuidurunti katei lau wariñagun somu katei le gáriti luagu amu gürigia. Ladügüba úaraguni lun Heowá luma houn íbirigu lun madügün wamani charati le. Ariñagati aban abürühati sálumu le lan gürigia le richaguabei abagaridun mayusurun lanu liñeñe lun lariñagun iyeeni hawagu amu ani madügünti giñe ni kata wuribati houn (Sálumu 15:2, 3; Santiagu 3:5).

WAMADAGUA LUMA HEOWÁ SÚDINITIMABEI

15. Ida liña lahuudun lumadagua Hosé luma Heowá lun?

15 Gayarati wafurendeirun ábaya katei buiti lídangiñe lani Hosé hénpulu. Lidan 13 irumu le lasufurirunbei marichaü, arufuda lumuti ariha lani katei kei larihini Heowá (Agumesehani 45:5-8). Míchugun lumuti meha duru luagun Heowá luagu gádanti. Inarüni mabulieidun lani Hosé marichaü le lasufurirubei, gama lumoun mígirunti lun ladügün lun tagahüdün lanigi. Ani le súdinitimabei, mígirunti lun ladügün hachara luma luriban hóuserun amu lun ladisedun luéi Heowá. Seremei úaragua lan, gayarati meha larihini Hosé ida liña lan laransehani Heowá marichaü le adügǘbei lun luma ida liña lan labiniruni hau sun liduheñu.

Mígirunti Hosé lun ladügün hachara luma luriban hóuserun amu lun ladisedun luéi Heowá

16. Ka uagu lunti lubéi wayarafaduntima lun Heowá ánhawa asufurira somu marichaü lidan damuriguaü?

16 Ítara kei Hosé, mosu giñe gebegi lan wamadagua luma Heowá woun ani góunigi wameime. Maweiyasun wamá ígira lun ladügün hachara amu íbirigu lun wadisedun luéi Bungiu le hínsiñebei woun ani le unbei wáhuduragua (Rómana 8:38, 39). Lubaragiñe lira, ánhawa asufurira somu marichaü lidan  damuriguaü, falá waméi lani Hosé hénpulu ani yarafatima wamá lun Heowá. Houcha wamá warihini katei kei larihini Heowá. Adüga waméi sun wayaraati lun waransehani turóbuli lau wafalaruni adundehani le tídanbei Bíbülia. Ani lárigiñe, ábame wígiruni katei lúhaburugu Heowá. Gayarati wafiñerun luagu laransehabei lan katei lau lidaani luma lau ligaburi.

AFIÑE WAMÁ LUAGU AGUSERAGÜDÜTI LE ÍÑUGUTIMABEI LIDAN SUN UBÓU

17. Ida liña warufuduni afiñe wamá luagu aguseragüdüti le íñugutimabei lidan sun ubóu?

17 Lidan sun dan le lunbei wawinwandun lidan ubóu wuribati le, gayarati wagurabun wasufurirun marichaü. Hénrengubei hasufurirun o harihin lasufurirun somu gürigia marichaü lidan damuriguaü. Mígira wamá lun ladügün katei le lun wachugeragun (Sálumu 119:165). Lubaragiñe lira, úaraguameme wamá lun Heowá, amuriaha wamá ídemuei luma ani afiñe wamá luagu. Haritagua waméi kei lan le gafigoun wabéi háfuga lan ua lan gunfuranda wamani katei buidu o ibidiñe lan sun katei le asuseredubei woun. Falá waméi lani Hosé hénpulu ani mayanuha wamá wuriba, ladüga wéiritimarügübei turóbuli ítara. Ani lagumuhóun, lubaragiñe wafiñerun wawougua desidírü wamá lun úaraguatima wamá ani agurabaha wamá lau gurasu lun laransehani Heowá katei. Anhein wadüga ítara, lagundaaruba Heowá wau ani labinirubadiwa, kei meha ladüga lun Hosé. Gayarati wachoururuni ladügübei lan aguseragüdüti le íñugutimabei lidan sun ubóu le richabei súnwandan ladüga “richaguati sun le ladügübei” (Agumesehani 18:25; 2 Lúrudu 32:4).

18. Kaba wariha lidan leweñegua arütíkulu?

18 Lidan leweñegua arütíkulu, warihayaba bián hénpulu lánina marichaü le asuseredubei haganagua lumutuniña Bungiu lidan tidaani Bíbülia. Lau hénpulu burí le warihibei ida liña lan gayara lan líderaguniwa ǘnabuguni luma ferudun lun warihini irichaü kei larihini Heowá.

^ par. 7 Ariha huméi abahüdaguni luáguti libagari íbiri Diehl, le gíribei “Jehová es mi Dios, en quien de veras confiaré”. Fuati tidan garüdia La Atalaya to lánina 1 lidan unsu-hati irumu 1991.