Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Ábanhali san hádangiñe ha ñéingiñeba lubéi meha liabin Mesíasi Hakobu dan lagañeihanbalin liricha Esaú keisi íbugañaü?

Álügüdahani burí le hadügübei aliihatiña

Álügüdahani burí le hadügübei aliihatiña

Lidan tidaani Bíbülia, mosu meha san libihini aban gürigia irichaü keisi ibugañaü lun hádangiñe lan gürigia ha ídangiñebaña liabin Mesíasi?

Ayanuhaadiwa meha luagu katei le lidan somu dan. Genegeti úara lan luma Ebüréu 12:16, ñein lubéi waliiha meberesen lan meha Esaú “luagu katei luáguti Bungiu” ani aba lan “laluguruni liricha keisi íbugañaü luagu aban asiedu éigini” lun Hakobu. Genegeti arufuda lan meha dimurei burí le dan le lan leresibirunbalin Hakobu “liricha keisi íbugañaü” resibi lumuti giñe chansi lun hádangiñeba lan meha liduheñu liabin Mesíasi (Mat. 1:2, 16; Luk. 3:23, 34).

Gama lumoun, dan le wakutihan fiú abahüdaguni tídangiñe Bíbülia, arihatiwa memegeirúniwa lan aba lan ígiramaü gürigia lun hádangiñe lan gürigia ha ídangiñebaña liabin Mesíasi. Ariha wamá fiú katei le arufudubalin ítara liña lan:

Rubén meha furumiñetibei lisaani Hakobu (Ísüraeli) ani tuma meha Lía gasaani lani. Dan lárigiñe, aba gasaani lani Hakobu José le furumiñeti lisaani tuma Rakeli, lani weiriou to hínsiñetimaboun lun. Dan le lafigouhanbei Rubén, aba lásügürün irichaü keisi íbugañaü lun Hosé (Agu. 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 1 Kro. 5:1, 2). Íbini ítara, mama hádangiñe ladügawagun Rubén ni Hosé liabin Mesíasi, hádangiñe ladügawagun Hudá liabin, le ligadürün lisaani Hakobu tuma Lía (Agu. 49:10).

 Ayanuhati Lúkasi 3:32 hawagu seingü wügüriña ha ñéingiñeba lubéi meha liabin Mesíasi. Genegeti ígiramaü lan meha sun hagía. Lúguchi meha Owedi Boosu ani lúguchi meha Hesé Owedi (Rudu 4:17, 20-22; 1 Kro. 2:10-12).

Dawidi asigirubei lidan laini le ñéingiñe lubéi liabin Mesíasi. Gama lumoun, mama meha ligía furumiñetibei lisaani Hesé, ligía meha amuleñeinbei hádangiñe widü (1 Sam. 16:10, 11; 17:12; Mat. 1:5, 6). Aba giñe katei ítarati asuseredubei luma Salomón le asigirubei tidan lísüta, mama meha giñe ligía furumiñetibei lisaani Dawidi (2 Sam. 3:2-5).

Úati mini lan le masudinin lan ígiramaü lan somu isaani. Resibiti meha furumiñeti isaani le hádanbei kada iduheñu saragu inebesei ani ligía meha leweñeguabei ichügüdinaü hadan iduheñu. Resibiti giñe dóbuli lídangiñe umegeguni le yuubei lun (Agu. 43:33; 2 Lur. 21:17; Hos. 17:1).

Gama lumoun, gayaraati meha lásügürün irichaü keisi íbugañaü lúmagiñe aban isaani lun aban. Kéiburi dan le lagidarunbalin Abüraámü liricha Ísümaeli keisi íbugañaü aba lásügüragüdüni lun Isaakü (Agu. 21:14-21; 22:2). Ani kei wariñaguni furumiñe, aba lásügürün liricha Rubén lun Hosé.

Giribuya wamá lumoun Ebüréu 12:16, ñein lubéi labürüha apostolu Pábulu: “Ualá ni aban hídangiñe agamariduti mamarieidunga, míchugun ligíame mebereseni luagu katei luáguti Bungiu, kei ladüga Esaú, aba laluguruni liricha keisi íbugañaü luagu aban asiedu éigini”. Ka meha labusenrubei larufudun?

Mama layanuhaña apostolu luagu le ñéingiñeba lubéi meha liabin Mesíasi. Murusun dan lubaragiñe ariñagaali meha houn kristiánugu lun hasigirun áluahei “üma le surubei lun hugudi” lun “ua lan ni aban erederuti bóugudi luéi lareini Bungiu”, le gayaraabei meha lasuseredun houn ánhaña éiguada lidoun magíaguni (Ebü. 12:12-16). Ánhaña hamuga afigouha ítara, hóuseruña hamuga kei Esaú le meberesenbei lau “katei luáguti Bungiu”.

Wínwanti Esaú hadaaniwagu hachügüdina iduheñu ani másiñati anihein lan meha dan le ídanbei gayara lan ladagaragüdün sákürifisiu lun Bungiu keisi fádiri hadan liduheñu (Agu. 8:20, 21; 12:7, 8; Hob. 1:4, 5). Gama lumoun, adügati lasaminarun luouguounrügün lun lígiruni sun buiti le lunbei meha leresibiruni lídangiñe liricha keisi íbugañaü luagu aban asiedu lau lenteha gisóu. Gayaraati mabusenrun lan leresibiruni súfuri le meha ariñawagúbei lasusereduba lan houn ladügawagun Abüraámü (Agu. 15:13). Arufuda lumuti giñe Esaú rabá lan luagu le wuribabei o meberesen lan luagu katei luáguti Bungiu dan le líchugunbei ligifi ibagari houn lagübürigu lau lamarieidun hama bián würiña ha meseriwiduntiña lun Bungiu (Agu. 26:34, 35). Mítaranti kei Hakobu, le achoururubalin lamarieidun tuma aban würi to eseriwiduboun lun Bungiu (Agu. 28:6, 7; 29:10-12, 18).

Ligíati, ka larufudahabei sun le? Anihein lan dan hádangiñe lan ígiramaü hayabin ha ñéingiñeba lubéi liabin Mesíasi, gama lumoun, mítaranti súnwandan. Subudi hamuti meha huríu katei le ani ánhatiña lun, ladüga kei hénpulu ánhatiña meha luagu lídangiñe lan Dawidi, lagumuhóun lisaani Hesé le wügüri, liabin Kristu (Mat. 22:42).