“Haritaguabatia luagu subudi banu Lererun Bungiu lúmagiñe biñüraü. Tidan [...], ladarirúa sun lichú aau le busenwabei lun gayara lan hasalbarun gürigia” (2 TIM. 3:15).

UREMU: 1, 41

1, 2. Ka uagu hadiherida fiu agübürigu dan le habusenrun hasaanigu hederegeragun houngua lun Bungiu ani badisei hagía?

SAGÜ irumu añahein saragu milu aturiahatiña Bíbülia ederegeragutiña houngua lun Heowá ani aba habadiseirun. Saragu hádangiñe, nibureintiña ha awenamudubaña hadan iduheñu kristiánu ani anúadira hamaali ibagari le buídutimabei (Sal. 1:1-3). Chóuruti busén hamá agübürigu ha gefentiña luagu Heowá lun lachülürün weyu ligía lun habadiseirun hasaanigu (konparárü huméi luma 3 Huan 4).

2 Gama lumoun, gayaraati nidiherigüda lániña fiú katei agübürigu ha. Háfuga subuditiña fiú nibureintiña houn ha meha badiseihaña ani lárigiñe, aba machourun hamani anhein lahuuduba lubéi houn gaganbadi hamá lun lilurudun Heowá. Añahein hádangiñe darí lun meseriwidunhaña lan lun Heowá. Ligía hanufude habéi  agübürigu luéi lasansirun haritagun hasaanigu lárigiñe habadiseirun ani ábame heferidiruni ínsiñeni luagu inarüni. Ligía meha asuseredubei lun damuriguaü le Éfesubei lidan furumiñeti sígulu. Ariñagati Hesusu houn: “Maweirinhali nínsiñe hun kei meha furumiñe” (Aruf. 2:4). Ka gayaraabei hadügüni agübürigu lun masuseredun lan le luma “lun gayara lan hasalbarun” hasaanigu? (1 Fed. 2:2). Ariha waméi likesin Timotéu.

SUBUDITU LERERUN BUNGIU BUN

3. a) Ídabuga ladügagua Timotéu lungua kristiánume, ani ka ladügübei lau le lafurendeirubei? b) Ka ǘrüwa katei lariñagubei Pábulu lun Timotéu?

3 Másiñati kéiburi lan lidan irumu 47 lasubudirei Timotéu larufudahan Hesusu, lidan furumiñeti bisida le ladügübei Pábulu uburugu Lísütüra. Íbini nibureingili lan meha Timotéu, chóuruti winwan lani le lafurendeirubei, ani bián irumu lárigiñe aba lagumeserun aweiyasuha luma Pábulu. Kéiburi disisi irumu lárigiñe, aba labürühan Pábulu lun Timotéu: “Ítaramemeba deregüdagu lidan le furendei báalibei, le uágubei afiñeedibu lan, subudiñubei ka lan arufudahabalin bun. Haritaguabatia luagu subudi banu Lererun Bungiu lúmagiñe biñüraü. Tidan Lererun Bungiu, ladarirúa sun lichú aau le busenwabei lun gayara lan hasalbarun gürigia, lau hafiñerun luagu Hesukrístu” (2 Tim. 3:14, 15). Akutiha waméi ǘrüwa katei le: 1)“subudi banu Lererun Bungiu”, 2) “le uágubei afiñeedibu lan” luma 3) “sun lichú aau le busenwabei lun gayara lan hasalbarun gürigia, lau hafiñerun luagu Hesukrístu”.

4. Ka ídemuei huuhalibei hun lun gayara lan harufudahan houn hisaanigu ha ñǘbürigiña? (Ariha humoun iyawaü to lídanboun lagumeseha arütíkulu).

4 Busentiña agübürigu kristiánugu lun hasubudirunu hasaanigu “Lererun Bungiu”, dandu Abürüdǘni Ebüréu kei Abürüdǘni Güriegu. Íbini irahüñü ñǘbürigiña gayaraati hafurendeirun arufudahani méiniti tídangiñeti Bíbülia hawagu gürigia ha lánina binadu dan luma luagu abahüdaguni le tídanbei según hayara kada aban hádangiñe. Adügaaru lóundarun Heowá ámuñegueinarügü líburu, garüdia, luma bidéu lidan saragu iñeñein lun gayara lan hayusurunu agübürigu lun híderaguniña hasaanigu. Ka lídangiñe gayaraabei híriduni? Haritagua waméi súdini lan subudi tídangiñeti Lererun Bungiu lun gayara lan gamadagua wamá luma Bungiu.

“LE UÁGUBEI AFIÑEEDIBU LAN”

5. a) Ka mini lubéi “le uágubei afiñeedibu lan” b) Ka uagu gayara lubéi wariñagun chouru lani Timotéu Hesusu lan Mesiasibei?

5 Úati buídurügü lan larufudahóun houn isaanigu luagu abahüdaguni le tídanbei Lererun Bungiu. Afiñeti meha Timotéu luagu le tariñagubei Lererun Bungiu. Lidan furumiñeti abürüdǘni güriegu, gayaraati gibe lan lila dimurei “le uágubei afiñeedibu lan” ítara kei “chouru humani ítaga katei” o “chouru humani buidu buidu luagu inarüni lan somu katei”. Subudi lumuti meha Timotéu le tariñagubei Abürüdǘni Ebüréu lúmagiñe liñüraü. Gama lumoun, saragu irumu lárigiñe, aba lachoururuni luagu Hesusu lan Mesiasibei. Hanarimeti lachoururuni darí lun labadiseirun ani aba lidin luma Pábulu apurichiha kei misioneru.

6. Ida luba híderaguniña agübürigu hasaanigu lun hafiñerun luagu le hafurendeirubei tídangiñe Bíbülia?

6 Ida luba ladüga aban úguchili lun gayara lan lafiñerun lisaani, ítara kei lafiñerun Timotéu? Furumiñe mosu gaguraasun lan. Mafiñeragüdün hubéi hisaani lau lóufudagun, ani mafiñenbaña giñe ladügarügü chouru hamani hagübürigu le hafiñerubei. Kada irahü mosu lasubudiruni le buídubei lumoun le wuribabei lun gayara lan lederebudagüdüni lafiñen luagu Heowá (aliiha huméi Ebüréu 5:14). Súdinitu hagaradan agübürigu lidan kesi le, lídantima hadügün hasaanigu álügüdahani houn. Ariha wamá aban hénpulu.

7, 8. a) Ida liña larufudun aban úguchili kristiánu gurasu lidan larufudahan tun lisaani? b) Ka kesi ídanbei megei humá gurasu ítarati hama hisaanigu?

 7 Anihein aban íbiri gíriti Thomas, gasaaniti aban würi irahü unsu irumu tau. Ariñagati anihein lan dan tadügün álügüdahani lun kéiburi: “Yusu lumuti funa san Heowá ewolusión lun ladügüni sun le gabagaribei?”, Ka wagu mabuduhan wabéi ani adüga wagíame amu katei lun wabuiduragüdüni fulasu le ñein lubéi wawinwanda?”. Anihein dan aba lan lárügüdagun Thomas lungua luéi líchugun óunabagülei le adügati lun lafosurunu lun tafiñerun. Subudi lumuti ménrenguntima lan bafiñeragüdün aban gürigia lau saragu katei le ñǘbüriti ani chóuruti sügǘ lau bíchugun aban óunwenbu óunabagülei le inarüniti.

8 Súdiniti gaguraasuni houn sun kristiánugu. Ani subudi lumuti Thomas megei lani igaburi le lun gayara lan larufudahan tun lisaani (Kol. 3:12). Gunfuranda lumuti megei lan dan luma lun layanuhan tuma saragu wéiyaasu. Mosu líderagunu lisaani asaminara lun gayara lan tachoururuni inarüni lan le tafurendeirubei tídangiñe Bíbülia. Ariñagati: “Au tuma nani weiriou busentiwa wasubudiruni anhein afiñe tubéi wasaani luagu le tafurendeirubei luma anhein gasuuni lubéi tun, dántima le katei lan le súdiniti. Ani buiti giñe dan le tálügüdahan. Le linarün katei, nadiheriduña hamuga anhoun ánhara lun wafiñen málügüdahanga”.

9. Ida luba hadüga agübürigu lun hebelaagüdüni inarüni le tídanbei Bíbülia tidoun hanigi hasaanigu?

9 Dan le gaguraasun hamá agübürigu, murusun murusun hagumeserun isaanigu gunfurandei “lítulen, limigifen, lilulin luma liñun” afiñeni (Efe. 3:18). Lunti hadügüni según lirumudiri luma le liyaraabei irahü gunfuranda. Dántima le gunfuranda hamani isaanigu le hafurendeirubei buidu, hadimurehatimaba luagu hafiñen hagibugiñe hánigu paaná leskuelarugu luma hagibugiñe amu gürigia (1 Fed. 3:15). Kei hénpulu, gayaraati san hafuranguagüdüni tau Bíbülia ka lan asuseredubei dan le wounwen? Buiti san harihin lun? * Inarüni mégeiwa lan gurasu lun gayara lan larufudahóun houn isaanigu luagu le tariñagubei Bíbülia, gama lumoun harihibei luagu buidu lan (2 Lur. 6:6, 7).

10. Ka katei súdiniti lunbei hadügüni agübürigu?

10 Lun hasandirun hisaanigu ichouruni luagu inarüni, súdiniti giñe lun híchugun agübürigu aba hénpulu buiti. Ariñagatu Stephanie to gasaaniboun ǘrüwa würiña irahüñü: “Lúmagiñe ñǘbürigiña, álügüdaguatina nungua: ‘Afuranguagüdanei san houn ka lan uagu chouru nubalin anihein lan Heowá ani richá lan ani hínsiñehabu ligía? Ariha hamuti san furangu inarüni lan hínsiñe lan nun?’. Siñati nagurabahan hafiñeruba lan anhein mafiñen nubéi”.

“LICHÚ AAU LE BUSENWABEI LUN GAYARA LAN HASALBARUN GÜRIGIA”

11, 12. Ka lichú aaubei, ani ka uagu gayara lubéi wariñagun mama lan lirumudiri gürigia adügübei lun chubei lan lau?

11 Kei warihini, 1) subuditi meha tuáguti Lererun Bungiu lun Timotéu ani 2) chouru lumuti meha le lafiñerubei. Gama lumoun, ka labusenrubei Pábulu lariñagun dan le lariñagunbei lun gayara lan tadügün Lererun Bungiu lun libihini “lichú aau le busenwabei lun gayara lan hasalbarun”?

12 Lidan bolumen 2 tidan líburu Perspicacia afuranguagüdawati le mini lubéi lichú aau tidan Bíbülia. Ariñagatu ligía lan “ubafu lun hayusuruni subudi luma gunfurandaü le hawagubei lun haransehani turóbuli, lun hadisedun luéi peliguru, lun háfaagun luagu le habusenrubei o lun hínchahan amu adügei ligiaméme. Ligía amu lubéi luéi libidiounigan aau”. Ariñagatu  Bíbülia: “Libidiounigan aau, ligía aban lídangiñe katei le lídanbei hasaminan nibureingiña” (Ari. 22:15). Ánheinti lichú aau arufuda lumuti derebuguhali lan aban gürigia. Gama lumoun, mama lirumudiri aban gürigia arufudubalin derebuguhali lan, arihúati lidan inebesei le lasandirubei luagu Heowá luma laganbadi lun lilurudun (aliiha huméi Sálumu 111:10).

13. Ida luba gayara lan larufuduni nibureinti “lichú aau le busenwabei lun gayara lan hasalbarun”?

13 Nibureintiña ha derebugubei hasaminan lidan katei le lani Bungiu, mígiraguagüdüntiña hougua lun hayumahan o houn hánigu paaná lun hanügüniña ñeinhin lumuti habusenra (Efe. 4:14). Áluaharügütiña lun hasubudirunu “Lererun Bungiu buidu, subudi haméi arufudahani le buídubei lumoun le wuribabei” (Ebü. 5:14). Arufuda hamuti derebugu lan hasaminan luagu le desidírü habéi lau lichú aau íbini dan le mama lan aríagu haña hagübürigu houn o amu gürigia (Fili. 2:12). Mégeiwati libe lichú aau le lun gayara lan hasalbarun (aliiha huméi Ariñawagúni 24:14). Ka gayaraabei ladügüni aban úguchili lun líderaguniña lisaanigu lun chu lan hau? Lunti lachoururuni lun subudi lani ka lan gebegitimabei houn. Mosu larufuduni houn lau le ladügübei luma le lariñagubei luagu láfaaguña lan lun lawinwandun según le tarufudahabei Bíbülia (Rom. 2:21-23).

Ka uagu súdini lubéi hasigirun agübürigu íderaguaña hasaanigu? (Ariha huméi párafu 14 darí 18).

14, 15. a) Kaba uagun lasaminara nibureinti le busenbei labadiseirun? b) Ida luba híderaguniña hisaanigu lun hasaminarun luagun buiti le lanügübei gaganbadiwa lan lun lúrudu le tídanbei Bíbülia?

14 Gama lumoun, úati buídurügü lan hariñaguni agübürigu houn hasaanigu ka lan buídubei luma ka lan wuribabei. Lunti híderaguniña lun hasaminarun lau hadügün álügüdahani houn kei: “Ka uagu maha tubéi Bíbülia lun wadügün katei le genegebei buidu lan? Ka adügübei lun bachoururuni hu lan eweridihani le tídanbei Bíbülia?” (Isa. 48:17, 18).

15 Dan le lariñagun aban isaani busén lan labadiseirun, lunti híderaguni lagübürigu lun lasaminarun luagun buligasion le lanügübei ládaruni pasu súdiniti le. Ida liña harihin lun? Ka buiti lanügübei? Agia lénrengunga? Ka uagu gíbetima lubéi buiti sügǘ lau lénrengunga?  (Mar. 10:29, 30). Buiti lun lasaminarun irahü luagu álügüdahani burí le lubaragiñe labadiseirun. Anhein híderagua lagübürigu lun lasaminarun luagun buiti le lanügübei gaganbadi luma luagun wuribati le lanügübei maganbadi, háfuga larihini lungua buídutima lan gaganbadiwa lan lun lúrudu le tídanbei Bíbülia súnwandan (2 Lur. 30:19, 20).

KA LUNBEI LADÜGǗN DAN LE LAGUMESERUN ABAN NIBUREINTI BADISEIHALI ASANDIRA MACHOURUNI LUAGU LAFIÑEN

16. Ka gayaraabei hadügüni agübürigu anhein agumesera hasaani adüga álügüdahani luagu lafiñen lárigiñe labadiseirun?

16 Ka gayaraabei hadügüni agübürigu anhein agumesera hasaani adüga álügüdahani luagu lafiñen lárigiñe labadiseirun? Kei hénpulu, gayaraati lasandirun aban nibureinti ínsiñeni luagu katei le ubouaguna o lagumeserun álügüdaha anhein buídubei lubéi lasigirun gaganbadi lun lúrudu le tídanbei Bíbülia (Sal. 73:1-3, 12, 13). Mosu híchugun agübürigu fe ladügüba lan ligaburi hóunabun lun hasigirun hasaanigu eseriwida lun Heowá o lun masigirun hamá. Mosu háfaagun lun mageindagun hamá hama, ni anhein nibureingiña lubéi o irahüñügiña lan. Mosu hachoururuni agübürigu subudi hamani hasaanigu hínsiñe hamá houn ani busén hamá híderaguniña.

17, 18. Anhein machourun lubéi aban nibureinti luagu inarüni, ka gayaraabei hadügüni lagübürigu lun híderaguni?

17 Inarüni füramase haali lan nibureinti le badiseihalibei lun Heowá hínsiñebei lan lun ani ladügübei lan lugundan furumiñe lubaragiñe furumiñeguarügü katei (aliiha huméi Márükosu 12:30). Sériuti füramasei le lun Bungiu, ani sun ha derege hamaalibei habagari lun mosu giñe hadügüni ligiaméme (Apur. 5:4, 5). Háluahaba agübürigu aban dan le buídubei lun haritaguagüdüni katei le houn hasaanigu lau ínsiñeni. Gama lumoun, mosu haturiahani ariñahani le tasagarubei lóundarun Heowá houn agübürigu furumiñe. Líderagubaña katei le lun hafuranguagüdüni houn seriu lan aban hamá gefenti luagu Heowá le deregeguaali lungua ani badisei ligía luma abinirúni le lanügübei.

18 Kei hénpulu, hadariruba agübürigu adundehani le buíduburiti lidan lanwoun ariñahani “Hálügüdahan agübürigu” tidan líburu Los jóvenes preguntan bolumen 1. Ariñagatu: “Maritagua humá mabusenrunhaña lan hisaanigu ni kata luma hani relihión. Lidan libe-agei kesi, mégeirügütiña haransehan somu turóbuli lidan ligaburi hasaminan”. Gayaraati hadügüdaruña lan lánigu paaná luagu, sandigua lan lungua lábuguarügüñein lan o ladüga genege lan lun furesetima lan hawanserun ha híbiri nibureintiña lidan damuriguaü. Sigiti lanwoun ariñahani ariñaga: “Madügünbei turóbuli le lun leferidirun lébuna lafiñen keisi kristiánu. Lubaragiñe lira, adügati sügǘ burí le lun gürewei lan lun nibureinti lun lárügüdün luagu lafiñen lidan libagari”. Ruti giñe lanwoun ariñahani le adundehani houn agübürigu kaba lan hadüga anhein machourun habéi hasaanigu luagu inarüni.

19. Ida luba híderaguniña agübürigu hasaanigu lun hibihini sun lichú aau le busenwabei lun gayara lan hasalbarun?

19 Agübürigu gánibalin buligasion luma lubuidun chansi le lun hagüriaruniña hasaanigu “lun gaganbadi hamá, arufudaheina houn kei labusenruni Wabureme” (Efe. 6:4). Kei le aubei warihei, mámarügü lun harufudahani le tariñagubei Bíbülia, mosu giñe híderaguniña agübürigu hasaanigu lun hachoururuni hougua le hafurendeirubei. Mosu hasandiragun isaanigu houngua chóuruñu buidu buidu lun línchahaniña lun hederegeruni habagari lun Heowá luma lun heseriwidun lun tídangiñe sun hanigi. Lau tídehan Bíbülia, sífiri sandu, luma áfaaguni le hadügübei agübürigu, hibihibei isaanigu lichú au le busenwabei lun gayara lan hasalbarun.

^ par. 9 Anuhein burí tulu lánina aturiahani “Kátima san tarufudahabei Bíbülia?” lidan saragu iñeñein ani gayaraati tíderaguniña dandu nibureintiña kei wéinamuhaña lun gufuranda hamani inarüni le tídanbei Lererun Bungiu luma lun gayara hamani afuranguagüda. Anuhein agumeiraguagüdüni to lidan ENSEÑANZAS BÍBLICAS > AYUDAS PARA ESTUDIAR LA BIBLIA lidan páhina jw.org.