Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

 TÍTULU LE LUÁGUBEI TIDÁÜ | KA IDEWESEI BUÍDUTIMABEI LÍDANGIÑE SÚNGUBEI?

Ida luba san ladarirún idewesei le buídutimabei?

Ida luba san ladarirún idewesei le buídutimabei?

Hénrenguti ladarirún idewesei le buídutimabei lun kada gürigia. Kei súnwandan, larihúba lebegi idewesei anhein gebegi lubéi lun le eresibirubalin: ladüga le gebegibei lun aban gürigia gayaraati mebegi lan lun amu.

Kei hénpulu, másiñati lariñagun aban nibureinti aban lan konputadora o gágamuru le iseritimagilibei ligía lan idewesei le buídutimabei. Luagu amu oubaü, gebegitimabei somu iñari o alagan le hígirubei liduheñu lun aban gürigia le mámaali nibureinti. Lidan fiú néchani himei hamuti nibureintiña hama gürigia ha wéinamuhaña ledewehóun seinsu houn lun hadügüni le habusenrun lau.

Íbini ítara, súnwandan hadügün gürigia saragu áfaaguni lun háluahani idewesei le buídutimabei lun gürigia le hínsiñebei houn. Lau sun mítaranbei lan súnwandan, anihein saragu katei le lunbei gabaroun wamani lun warihini anhein gayaraabei lubéi wadariruni idewesei le buídutimabei. Wakutihaba gádürü katei le lunbei líderagunün lun leresibirún hidewese buidu.

Le labusenrubei le ibihubalin idewesei. Ariñagati aban wügüri Belfastna (Irlanda del Norte) baiki lan lánina ásügüraguni to leresibiruboun dan le meha 10 o 11 lubéi irumu lau idewesei buídutimati le leresibirubei lidan sun libagari, kei aubei lariñagei, “wéiriti meha labusenrun aban baiki”. Arufuda lumuti sügǘ le buidu lan aban idewesei dan le ligía lan labusenrubei gürigia le eresibirubalin. Samina humá luagu gürigia le lunbei leresibiruni hidewese. Adüga huméi sun hiyaraati lun hasubudiruni ka lan burí katei gebegitimabei lun, ladüga yarafaguati katei burí le gebegibei lun aban gürigia luma le labusenrubei. Kei hénpulu, wéiriti gebegi lan houn árugutinu hásügürün dan hama haduheñu. Másiñati busenbaña lan harihiniña hasaanigu hama habaña estodi. Ánhaña hamisuraha haduheñu lun houdin bakechanu hama, chóuruti gebegitimabei lan lira houn sügǘ lau furumiñeguarügü idewesei.

Lun wasubudiruni ka lan labusenrubei aban gürigia mosu waganbuni le lariñagubei. Ariñagatu Bíbülia: “Lunti aranseñu lan [gürigia] lun laganbun,  gama lumoun lunti hámaru lan lun ladimurehan” (Santiagu 1:19). Dan le hayanuhan hama humadagu o hama hiduheñu teni humá lun katei le hínsiñebei houn. Ítara lubá gayara lan hedewehan aban katei le hínsiñeti houn.

Le lemegeirubei le ibihubalin idewesei. Wéiriti lebegi idewesei dan le ladouragun lau le wemegeirubei íbini sensiyu lan. Ida luba wasubudiruni ka lan lemegeirubei aban gürigia?

Buídutimati wálügüdüni gürigia ligía furangu ka lan lemegeirubei o ka lan labusenrubei. Gama lumoun, saragu gürigia himei hamuti chülürügü hamá lau idewesei lun taweiridun hanigi ha ibihubalin idewesei. Íbini añahein lan gürigia ha ayanuhatiña furangu luagu le hínsiñebei houn luma le mínsiñebei houn hagibugiñe furumiñeguarügü gürigia, háfuga mariñagun hamani furangu ka lan hemegeirubei.

Ligíati, teni humá lun le gádanbalin gürigia ligía. Anhein aban lubéi gürigia nibureinti, wéiyaali, mamarieidungili, maríeiti, ígiraguaali o hilaali úmari. Nadagimeinti o mawadigimaridunhali. Lárigiñe, ábame hasaminarun ka lan idewesei gayaraabei lahuudun lun gürigia ligía.

Lun gayara lan hasubudiruni létima lemegeirubei gürigia le unbei habusenra híchugun aban idewesei mosu hayanuhan hama gürigia ha sügühaña luéigiñe le lásügürünbei humada. Másiñati gayaraabei lan hariñaguni hun ka lan lemegeirubei íbini ibidiñe lan houn amu. Lau ariñahani ligía, gayaraabei hedewehan aban katei lun le lemegeirubei ani le lunbei medewehan hamani amu lun.

Lidaani lichugún aban idewesei. Ariñagatu Bíbülia: “Ma lubuidun dan le ladarirúniwa óunabagülei le richabei; dan létima liabin lidan dan!” (Ariñawagúni 15:23). Arufudati le adüga lan wariñagun somu katei buiti lidan dan, lun hasandiragun gürigia houngua buidu. Ligiaméme asuseredubei lau le wadügübei: adügati hanúadahani dan le buídutimabei lun hadügün aban idewesei lun gunda lan gürigia le eresibirubalin.

Aban umadaü le lunbei lamarieidun, aban nibureinti le lunbei lagumuchuni laturiahan, aba feru maríeitiña ha agurabahabaña nasirua lan hasaani... Anihán fiú lídangiñe saragu sügǘ le ídanbei gayara lan hedewehan aban idewesei. Añahein adügatiña aban lísüta lau sügǘ o fedu kéiburi le le lunbei lasuseredun lidan aban irumu. Ídehati lira lun hasaminarun lau dan ka lan gayaraabei hedewehani lidan kada kesi. *

Gayaraati wíchugun idewesei furumiñeguarügü dan, mámarügü lidan somu weyu espechaliti. Gama lumoun, mosu duari wamá. Kei hénpulu anhein íchiga aban wügüri aban idewesei tun aban wuri úouga resun lun ladügüni, gayaraabei tasaminarun hínsiñe tan lun wügüri ligía. Ani anhein mama lubéi ítara liña, gayaraabei ladügün lira lun ñein lan turobuli. Arufudahati le súdini lan lun gabaroun wamá aban katei: le ínchahabalin íchigei idewesei.

Le ínchahabalin íchigei idewesei. Kei larufuduni hénpulu lira, lunti wasaminaruni anhein lasaminaruba lubéi gürigia le unbei wíchigei idewesei amu katei. Gama lumoun, mosu giñe wakutihani ka lan ínchahabaliwa íchiga aban idewesei. Lau sun hínsiñe lan woun wasaminarun lau lan aban lubuidun saminaü wíchiga aban idewesei, añahein saragu adüga hamuti lidan somu dan lidan irumu ladügarügü mosu lan hadügüni. Ani adüga hamuti giñe amu agurabañu lichugún somu katei houn o lun hóuseruniwa buidu.

Kaba wadüga lun wachoururuni buidu lan lébuna wíchugun aban idewesei? Ariñagatu Bíbülia: “Sun katei le hadügübei, adüga huméi lau ínsiñehabuni” (1 Korintuna 16:14). Leresibirúaba hidewese lau saragu ugundani anhein híchiga lau ínsiñeni inarüniti luma ladüga berese humá hau amu. Hasandirubei giñe lanarime ugundani le hasandirubei gürigia ha gíchigadibaña. Gúndaagüda wamuti giñe Wáguchi le siélubei dan le wíchugun idewesei lau ínsiñeni. Ariñagati apostolu Pábulu houn kristiánugu korintuna buidu lan hadüga lau hóunahan éigini, ílagu luma amu burí katei lau ugundani lun híderaguniña híbirigu ha Hudéabaña. Ariñagati houn tidan aban gárada: “Hínsiñehabuti Bungiu lun le íchugubei lau ugundani” (2 Korintuna 9:7).

 Anhein gabaroun humá adundehani burí le wakutihabei ya, gayaraabei hagundaaragüdüniña gürigia danme híchugun idewesei houn. Gabaroun lumuti Bungiu katei burí le luma burí amu lun líchuguni idewesei le buídutimabei houn sun gürigia. Lidan leweñegua arütíkulu warihibei katei lan idewesei buídutimati ligía.

^ par. 13 Gíbetiña gürigia íchugutiña idewesei lidan luéyuri lagunfulirún irumu luma lidan burí amu fedu. Gama lumoun, lidan saragu lídangiñe fedu burí le anihein échuni le múaranti luma le tarufudahabei Bíbülia. Ariha huméi arütíkulu “Le habusenrubei aliihatiña hasubudirun: Lunti san hefeduhani Kristiánugu fedu le lánina duusu-hati?” tidan garüdia to.