Una família de Dinamarca agraïx La Talaia en llenguatge senzill.