Mira com dos sucursals treballen juntes per a millorar la productivitat d’una de les nostres impremtes.