Mira com uns pares sords es beneficien de tindre la Bíblia en llenguatge de signes americà.