Descobrix com l’edició de La Atalaya en llenguatge senzill ha ajudat un home a acostar-se més a Jehovà.